Microsoft Azure plány & ceny

Odhadněte náklady podle příkladů vytížení Azure

Microsoft Azure umožňuje organizacím plnit jejich obchodní cíle s omezeným rozpočtem díky konkurenceschopným cenám pay-per-use. Od migrace úvodní pracovní dávky až po dolaďování složitých nasazení, Azure umožňuje organizacím vytvářet, nasazovat apřidávat další komponenty a služby, škálovat je podle potřeby - a přitom platit jen za to, co používají.

Prozkoumejte možnosti pro vybrané projekty Azure níže.

Datové architektury

Ukládání dat a analýza

Azure nabízí cloudová řešení, která umožňují integrovat velká množství dat z různých zdrojů do jednotné analytické platformy. Tento scénář vychází z řešení pro prodej a marketing, ale návrhové vzory jsou relevantní pro jakékoliv odvětví vyžadující pokročilou analýzu velkých datových souborů, jako je e-commerce, maloobchod a zdravotnictví.

Zde je cílem vzorové společnosti spojit různé druhy datových zdrojů v jedné cloudové platformě, definovat společnou taxonomii a strukturu pro zjednodušení porovnávání a umožnění rychlé analýzy a snížit náklady na údržbu lokální infrastruktury.

Potenciální případy využití

 • Vytvoření datového skladu jako jediného zdroje pravdy pro všechna data.
 • Integrace relačních zdrojů dat s dalšími nestrukturovanými datovými sadami.
 • Používejte sémantické modelování a výkonné vizualizační nástroje pro jednodušší analýzu dat.

Architektura řešení

1. Pro každý zdroj dat jsou všechny aktualizace pravidelně exportovány do staging oblasti v úložišti Azure Blob Storage.

2. Data Factory postupně načítá data z Azure Blob Storage úložiště do staging tabulek v Azure Synapse Analytics. Data jsou během tohoto procesu vyčištěna a transformována. Polybase může provádět tento proces paralelně uvelkých datových sad.

3. Po načtení nové dávky dat do datového skladu se obnoví dříve vytvořený tabulkový model služby Analysis Services. Tento sémantický model zjednodušuje analýzu obchodních dat a vztahů.

4. Business analytici používají Microsoft Power BI k analýze dat uložených v datových skladech prostřednictvím sémantického modelu Analysis Services.

AI

Konverzační chatbot

Pomocí služeb Azure, jako je služba Bot Service a služby Language Understanding nebo Speech API, mohou firmy pomáhat zákazníkům a zpracovávat objednávky nebo rezervace pomocí automatizovaných, škálovatelných botů.

Tento příklad scénáře je použitelný pro firmy, které potřebují integrovat konverzačního chatbota do aplikací. Chatbot v jazyce C# se používá pro hotelový řetězec, který umožňuje zákazníkům zjišťovat dostupnost a rezervovat ubytování prostřednictvím webové nebo mobilní aplikace.

Potenciální možnosti uplatnění

 • Zobrazení jídelního lístku restaurace a objednání jídla
 • Kontrola dostupnosti v hotelu a rezervace ubytování
 • Vyhledávání dostupných fotografií a objednávání výtisků

Architektura řešení

1. Zákazník aktivuje chatbota přes aplikaci.

2. Uživatel je ověřen pomocí Azure Active Directory B2C

3. Uživatel interaguje s bot službou a požaduje informace o dostupnosti hotelu.

4. Kognitivní služby zpracují požadavek v přirozeném jazyce.

5. Jakmile je uživatel spokojen, bot aktualizuje rezervaci zákazníka v SQL databázi.

6. Application Insights shromažďuje runtime telemetrii celého procesu, aby pomohla týmu DevOps zlepšit výkonnost.

Web aplikace

E-commerce front-end

Mnoho webových stránek eshopů se v průběhu času potýká s výkyvy návštěvnosti. Když se poptávka po produktech nebo službách zvýší, nástroje PaaS umožňují majitelům automaticky zpracovat více zákazníků a více transakcí. Tato platforma pro online prodej vstupenek na koncerty využívá výhod cloudu ke zmírnění nevýhod proměnlivosti návštěvnosti, protože majitelé platí pouze za to, co využívají.

Potenciální možnosti uplatnění

 • Jakákoli aplikace, která potřebuje škálovat, aby zvládla nárazový provoz v různých časech.
 • Aplikace navržené pro provoz s vysokou dostupností v různých oblastech Azure po celém světě.

Architektura řešení

1. Správce provozu Azure Traffic Manager přesměruje požadavek uživatele na web eshopu hostovaný ve službě Azure App Service.

2. Služba Azure CDN poskytuje uživateli statické obrázky a obsah.

3. Uživatel se přihlásí do aplikace prostřednictvím klienta Azure Active Directory B2C.

4. Uživatel vyhledává koncerty pomocí služby Azure Search.

5. Webová stránka zobrazí údaje o koncertech z databáze Azure SQL Database.

6. Webová stránka odkazuje na zakoupené vstupenky v úložišti Azure Blob Storage.

7. Výsledky databázových dotazů se ukládají do mezipaměti Azure Cache for Redis, aby se zlepšil výkon.

8. Uživatel zadává objednávky vstupenek a recenze koncertů, které jsou zařazeny do fronty.

9. Azure Functions zpracovává platby za objednávky a recenze koncertů.

10. Služba Cognitive Services provádí analýzu recenzí koncertů a určuje sentiment (pozitivní nebo negativní).

11. Aplikace Insights poskytuje metriky výkonu pro sledování zdraví webové aplikace.

Datové architektury

Real-time detekce podvodů

Tradičním online analytickým systémům může transformace a analýza dat za účelem identifikace podvodných transakcí a anomálních aktivit trvat hodiny. Využitím plně spravovaných služeb Azure, jako jsou Event Hubs a Stream Analytics, mohou firmy eliminovat potřebu spravovat jednotlivé servery a zároveň snížit náklady a využít odborné znalosti společnosti Microsoft v oblasti cloud-scale data vstupů a real time analýzy.

Potenciální možnosti uplatnění

 • Detekce podvodných hovorů z mobilních telefonů v telekomunikačních scénářích.
 • Identifikace podvodných transakcí kreditními kartami pro bankovní instituce.
 • Identifikace podvodných nákupů v maloobchodě nebo eshopech.

Architektura řešení

1. Metadata volání z mobilního telefonu jsou odesílána ze zdrojového systému do instance Azure Event Hubs.

2. Je spuštěna úloha služby Azure Stream Analytics, která přijímá data prostřednictvím Event hub zdroje.

3. Úloha Azure Stream Analytics spustí předdefinovanou query, která transformuje vstupní datový tok a analyzuje jej na základě algoritmu podvodných transakcí. Tento dotaz používá k segmentaci proudu na jednotlivé dočasné jednotky tumbling window.

4. Úloha Azure Stream Analytics zapíše transformovaný datový tok představující zjištěná podvodná volání do výstupního místa v úložišti Azure Blob Storage.

Azure a ALSO Cloud Marketplace – perfektní kombinace

ALSO Cloud Marketplace nabízí mnohem více než jen automatické poskytování cloudových služeb. Je to nejkomplexnější onliine tržiště pro prodej, podporu, reporting a self-care - a kombinuje různé cloudové služby.

 • Podpora lokálního experta
 • Fakturace po minutě - plaťte pouze za to, co využijete
 • Jednoduchá fakturace a reporting a žádné platby předem kartou
 • Jednoduché placení přes fakturu
 • Jednoduchý návod pro nastavení Azure předplatných

Pomocí systému jediné faktury z ALSO Cloud Marketplace můžete spravovat své předplatné Azure stejně hladce jako jakoukoli jinou aplikaci ALSO Marketplace. Azure a ALSO Cloud Marketplace jsou dokonalou kombinací..

Registrujte se do ALSO Cloud Marketplace

Potřebujete pomoc s rozjezdem Azure projektu?

ALSO spravuje síť profesionálních partnerů Azure, kteří vám pomohou vyhodnotit požadavky na Azure, stanovit jejich rozsah a rozpočet. Požádejte o kontaktování a rozjeďte svůj projekt.

Potřebujete podporu nebo cenovou nabídku pro projekt Azure vašeho zákazníka?

Jako partner ALSO se můžete kdykoli obrátit na naše Azure specialisty, aby vám pomohli s odhadem a náklady projektů vašich zákazníků. Máte také přístup k dalším nástrojům a zdrojům, které vám pomohou poskytovat špičkové cloudové služby.

Populární nástroje a materiály pro Microsoft Azure

Download centrum

Užitečné nástroje a zdroje pro Microsoft Azure.

eLearning kurzy

Navštivte ALSO akademii pro bezplatné tréninky od Azure expertů.

Azure kalkuklátor

Odhadněte náklady na přechod do cloudu pomocí kalkulačky cen Microsoft Azure.

Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na externí web společnosti Microsoft a můžete být požádáni o zadání dalších údajů.

Zobrazit

Zákaznické studie

Podívejte se jak firmy benefitují z Microsoft Azure.