1. Zpět

Ochrana osobních údajů

Kdo je správce?

Tuto webovou stránku s průzkumy provozuje ALSO Group jako zpracovatel jménem společnosti ALSO Czech Republic s.r.o. ("ALSO Czech Republic") jako správce. Sídlo společnosti ALSO Czech Republic s.r.o. se nachází na adrese Plynární 1617/10, 170 00 Praha 7, Česká republika.

Před použitím těchto webových stránek si prosím pozorně přečtěte tyto zásady, protože vysvětlují, jak budeme zpracovávat osobní údaje a jak používáme soubory cookie.

Typy zpracovávaných údajů

Skupině ALSO záleží na vašem soukromí. Různé typy osobních údajů shromažďujeme a zpracováváme prostřednictvím nástroje Customer Voice společnosti Microsoft. Jedná se zejména o informace, které jste poskytli nebo zpřístupnili v rámci tohoto průzkumu, jako je vaše jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, další osobní údaje a komentáře.

Při vyplňování průzkumu budete požádáni o uvedení komentářů také ve volných textových polích. Důrazně vám doporučujeme, abyste neuváděli žádné osobní údaje ani o sobě, ani o jiné osobě. Pokud však do volného textového pole zadáte jakékoli osobní údaje, mohou být tyto informace předány níže uvedeným kategoriím příjemců.

Informace o zpracování osobních údajů

 1. Právní základ: Zpracování údajů je založeno na oprávněném zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení EU-GDPR ve spojení s bodem 47 odůvodnění) přímého marketingu.
 2. Účel(y) zpracování: Zpracování osobních údajů je prováděno na základě údajů, které jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení: ALSO chce zvýšit spokojenost zákazníků.
 3. Doba, po kterou budou vaše osobní údaje uchovávány: Doba, po kterou budou vaše osobní údaje uchovávány: Osobní údaje uchováváme po dobu trvání příslušné zákonné doby uchovávání nebo po dobu trvání účelu shromažďování.
 4. Příjemci/kategorie příjemců vašich údajů: Skupina ALSO

Předávání vašich osobních údajů

Předávání vašich osobních údajů není zákonným ani smluvním požadavkem a vy nejste povinni své osobní údaje poskytovat.

Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

Nepoužíváme automatizované rozhodování v souladu s článkem 22 GDPR a vaše údaje nejsou zpracovávány za účelem automatického vyhodnocování určitých osobních aspektů.

Vaše práva

Podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů ("GDPR") máte jako subjekt údajů následující práva:

 • Právo být informován (článek 13 GDPR).
 • Právo na přístup (článek 15 GDPR)
 • právo na opravu (článek 16 GDPR)
 • Právo na výmaz - "právo být zapomenut" (článek 17 GDPR).
 • Právo na omezení zpracování (článek 18 GDPR).
 • právo na přenositelnost údajů (článek 20 GDPR)
 • Právo vznést námitku proti zpracování (článek 21 GDPR)
 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu (článek 77 GDPR)

Vezměte prosím na vědomí, že vaše výše uvedená práva jsou omezena zákonem a musí být z naší strany splněna případně pouze za určitých podmínek.

Pokud chcete využít svých výše uvedených práv, napište prosím e-mail na adresu privacy.cz@also.com nebo dopis na níže uvedenou poštovní adresu.

Chcete-li uplatnit své právo podat stížnost u dozorového úřadu, obraťte se na místně příslušný úřad pro ochranu osobních údajů

Cookies

Tato webová stránka s průzkumem používá tzv. cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány do prohlížeče vašeho počítače nebo mobilního telefonu navštívenými webovými stránkami. Soubory cookie se často používají k zajištění funkčnosti webových stránek nebo ke zlepšení uživatelského komfortu a k poskytování určitých informací vlastníkům webových stránek. Soubory cookie mohou obsahovat informace o online preferencích a umožňují přizpůsobit webové stránky zájmům uživatelů a často vkládají anonymní, jedinečný identifikátor.

Soubory cookie, které mohou být použity v souvislosti s tímto nástrojem pro průzkum, jsou následující:

Jméno cookiesÚčelExpirace
ALSO Webshop Survey Tento soubor cookie slouží k uložení odpovědí respondenta v případě, že je okno průzkumu zavřeno nebo je záznam průzkumu přerušen. Vyprší ve stejný den, kdy vyprší platnost odkazu na průzkum (14 dní po odeslání pozvánky)

Používání souborů cookie můžete kdykoli deaktivovat prostřednictvím nastavení prohlížeče. Použijte prosím funkce nápovědy svého internetového prohlížeče, abyste zjistili, jak tato nastavení změnit. Upozorňujeme, že pokud soubory cookie zakážete, nebudete pravděpodobně moci nástroj pro průzkum používat.

Další informace o souborech cookie naleznete na adrese http://www.allaboutcookies.org , kde jsou k dispozici vyčerpávající informace o souborech cookie a podobných technologiích.

Změny zásad ochrany osobních údajů

Všechny budoucí změny těchto Zásad ochrany osobních údajů budou zveřejněny na těchto webových stránkách. Měli byste je proto pravidelně kontrolovat, zda nedošlo ke změnám těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Kontakt

Pokud máte jakékoli dotazy, připomínky a požadavky týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, můžete nás kontaktovat prostřednictvím:

ALSO Czech Republic s.r.o.
Plynární 1617/10,
170 00 Praha 7
Česká republika

email: privacy.cz@also.com

V případě jakéhokoli požadavku týkajícího se ochrany osobních údajů se prosím obraťte na: privacy.cz@also.com

Doručovací adresa:

ALSO Czech Republic s.r.o.
Plynární 1617/10,
170 00 Praha 7
Česká republika

email: ALSO International privacy.cz@also.com

Navštivte https://www.also.com/ec/cms5/cs_5845/5845/kontakt/index.jsp pro kompletní údaje o naší společnosti.