DODRŽOVÁNÍ ZÁSAD

Našim prvořadým cílem není pouze splnění minimálních právních požadavků, ale být jedním z nejlepších při výkonu zodpovědného podnikání.

Právník Dr. Carsten Thiel ven Herff je ombudsmanem skupiny ALSO pro otázky související s dodržováním právních předpisů. Ombudsman je zaměstnancům a třetím stranám k dispozici jako nezávislý, externí kontakt pro informace týkající se porušení etického kodexu v ALSO, zejména v případech trestných činů, nebo dohod omezujících hospodářskou soutěž. Dr. Thiel ven Herff je povinen zachovávat mlčenlivost, na požádání prošetřit stížnosti - poskytnuty anonymně. Tyto informace budou poskytnuty společnosti ALSO pouze po konzultaci s oznamovatelem. Cílem je pomoci společnosti při řešení porušení předpisů, aniž by oznamovatel musel mít strach z nepříznivých účinků.

Kontakt

Ombudsman
Dr. Carsten Thiel von Herff
c / o Thiel ven Herff Rechtsanwälte
Detmolder Strasse 30
DE-33604 Bielefeld

Telefon: +49 521 557333-0
Fax: +49 521 557333-44

E-Mail Ombudsman: ombudsmann@thielvonherff.de
ALSO Compliance E-Mail: compliance@also.com