1. Zpět

Podmínky použivání

Podmínky použivání

1. Všeobecné podmínky

Jsme velice rádi, že Vás můžeme přivítat na naší webové stránce. Přečtěte si prosím podmínky použití naší stránky, které naleznete v tomto dokumentu. Používáním tohoto webu souhlasíte s dodržováním těchto podmínek.

2. Přesnost, úplnost a aktuálnost informací

ALSO Czech Republic s.r.o (dále jen „ALSO“) se snaží zajistit, aby informace na webových stránkách byly přesné, úplné a aktuální, ale neodpovídá za nepřesné, neúplné nebo chybné informace zveřejněné na těchto webových stránkách.

3. Autorská práva

Všechna autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví ve formě textů, obrázků nebo jiného obsahu na této webové stránce jsou majetkem společnosti ALSO, nebo byly zveřejněny se souhlasem příslušného vlastníka. Jakékoli kopírování, sdílení, reprodukce nebo jiné použití informací, značek, obrázků, textů nebo log nebo jejich částí pro komerční účely je přísně zakázáno. Pokud si přejete reprodukovat jakoukoli z informací na této webové stránce, musíte odeslat žádost o schválení společnosti ALSO prostřednictvím emailu privacy.cz@also.com .

4. Vaše osobní údaje

ALSO se zavazuje k odpovědnému používání osobních údajů (viz prohlášení o ochraně osobních údajů). Jako uživatel webu nesete plnou odpovědnost za veškeré informace, které nám zašlete, a máte povinnost ověřit, že nejsou porušována práva třetích stran.

5. Odkazy na jiné webové stránky

V některých případech vás využití odkazů na webových stránkách ALSO odkáže mimo síť a systémy skupiny ALSO. Skupina ALSO nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah, přesnost nebo funkčnost těchto webových stránek třetích stran. Odkazy jsou poskytovány v dobré víře a skupina ALSO nepřebírá žádnou odpovědnost za změny webových stránek třetích stran, na které poskytujeme odkazy. Poskytování odkazů na jiné webové stránky nepředstavuje žádné doporučení ze strany skupiny ALSO. Důrazně doporučujeme, abyste pečlivě zkontrolovali právní informace a informace o ochraně osobních údajů dalších webových stránek, které můžete navštívit.

6. Záruka a vyloučení odpovědnosti

a) Tato webová stránka je poskytována na základě současných znalostí a dostupných údajů. Je určena výhradně pro použití v Evropě. ALSO proto neposkytuje žádnou záruku ani ujištění, ani výslovné ani implicitní, že obsah této webové stránky je úplný, správný, spolehlivý nebo aktuální, že neporušuje práva třetích stran nebo že tento web může využíván bez možnosti přerušení, závad nebo virů. Poskytnuté informace nepředstavují žádnou záruku, ujištění ani odpovědnost ze strany ALSO. Přístup na tyto webové stránky, jejich použití a spoléhání se na poskytnuté informace je na Vaše vlastní riziko.

b) Web ALSO a související informace, které obsahuje, jsou určeny pro informační a ochodní účely. Informace na této webové stránce nepředstavují závazné citace ani neobsahují rady nebo pokyny týkající se používání produktů a služeb ALSO.

c) ALSO a / nebo jiné osoby, které jsme pověřili prací na tvorbě, designu nebo poskytování této webové stránky, nenesou žádné závazky ani odpovědnost za přímé nebo nepřímé škody, náklady, ztráty nebo nároky z odpovědnosti jakéhokoli druhu, které vyplývají z přístupu, použití, neschopnosti používání, změny obsahu, chyby nebo použití jiných webových stránek.

7. Změny

ALSO si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění změnit tyto podmínky použití nebo obsah webových stránek, zejména pokud jde o produkty, specifikace produktu, služby, ceny a / nebo dostupnost.

8. Aplikované právo

Jakékoli spory nebo nároky, které mohou vyplynout z použití této webové stránky nebo s ní spojené, podléhají švýcarským právům. Výhradním místem jurisdikce je kancelář příslušných soudů pro Emmen (LU).

Ustanovení: Říjen 2019