Jakožto komplexní poskytovatel služeb spojujeme dodavatele a odběratele v ICT odvětví a nabízíme jim služby na všech úrovních hodnotového řetězce, a to z jednoho zdroje.

Základem obchodního modelu společnosti ALSO jsou dvě kategorie partnerů - "dodavatelé" a "odběratelé". Obchodování v ICT odvětví je do značné míry třístupňový proces. V prvním kroku dodavatelé dodávají produkty společnosti ALSO. Ve druhém kroku ALSO distribuuje zboží širokému spektru odběratelů, kteří ve třetím kroku dané zboží poskytují koncovým zákazníkům.

Skupina ALSO má portfolio více než 550 dodavatelů v různých ICT produktových kategoriích hardwaru, softwaru a IT služeb, včetně všech světových lídrů na trhu. Z důvodu neexistujícího efektu škálování nejsou ve většině případů malí a střední odběratelé přímo obsluhování dodavatelem. Zde ALSO přebírá odpovědnost za některé obchodní záležitosti, jako kvalitní logistiku a financování. Díky tomu má outsourcing těchto úkolů pro dodavatele za následek zjednodušení celého procesu a tím i snadnější přístup k různým distribučním kanálům a regionům. Malí poskytovatelé, kteří nemají vybudovanou vlastní strukturu na stávajícím trhu, využívají ALSO na získání přístupu na trh.

Na straně odběratele patří mezi naše partnery retail a etail, pro které zajišťujeme flexibilní a včasné dodání zboží pomocí obchodního modelu Supply. Další velmi důležitou skupinou zákazníků jsou prodejci, kteří se člení na Value Added a SMB partnery. Value Added prodejce dává standardním produktům další přidanou hodnotu, například dodáním hardwaru s vlastním předinstalovaným softwarem. SMB prodejci, například systémoví integrátoři, jsou často partnery v oblasti IT pro společnosti nebo orgány státní správy. Nabízíme jim celou škálu ALSO kompetencí od Supply k Solutions a as-a-Service, na transakční i spotřební bázi.

Supply

Solutions

Service

Čisté tržby v tradičním transakčním obchodním modelu (Supply) zahrnují obchod s optimalizovanými obchodními procesy a logistikou pro sektor IT, spotřební elektroniky a telekomunikací.

V oblasti Solutions ALSO poskytuje projektovou podporu zejména malým a středním podnikům (SMB) v otázkách IT architektury a designu, rychle přeměňuje požadavky do konkrétních konfigurací a monitoruje stav projektů.

V oblasti Service ALSO vystupuje spíše jako dodavatel služby než prodávající. Nabízené služby se využívají na základě potřeby a odměňují se variabilními platbami na základě využití.