Odstraňte 5 bariér dobré spolupráce

Řešení moderního pracoviště Microsoft

pomáhá překonat týmům 5 základních výzev produktivity.

Bariéra 1: Žádné sdílené úkoly nebo cíle

Týmy se dostávají do problémů, když si jednotliví členové nejsou jisti svými povinnostmi a jejich vztahu k celkovým cílům projektu.

To vede ke zmatkům a zdvojování úkolů.

Microsoft Office 365 nabízí řadu integrovaných nástrojů pro řízení projektů, které zajistí, že každý člen týmu pracuje na společném cíli – od počátečního brainstormingu až po konečnou realizaci.

Řešení

Microsoft Planner

 • Poskytuje centrální platformu pro vytváření a sdílení časových plánů, úkolů a stavu projektu.

Microsoft Teams

 • Spojuje tým ve sdíleném pracovním prostoru, ať už se nachází kdekoli.
 • Zajišťuje, že všechny důležité informace jsou neustále k dispozici.
 • Poskytuje bezproblémový vestavěný přístup k aplikacím Office 365, včetně aplikace Microsoft Planner, pro optimalizované řízení a realizaci projektů.

Seznamte se s Microsoft Planner

Bariéra 2: Nedostatek důvěry

Důvěra je základním kamenem produktivní týmové práce. Avšak vzhledem k tomu, že mobilní a vzdálená práce způsobuje, že osobní schůzky jsou méně časté, může se nedostatek fyzické blízkosti projevit v nižší úrovni důvěry a odpovědnosti.

Řešení moderního pracoviště Microsoftu obsahují pokročilé komunikační funkce, které týmům umožňují sdílet obsah, kontext a osobitost.

Řešení

Microsoft Teams

 • Poskytuje vysoce kvalitní videokonference a sdílení obrazovky.
 • Obsahuje podpůrné funkce, jako je pořizování poznámek, nahrávání a zasílání rychlých zpráv.
 • Umožňuje uživatelům účastnit se všech typů schůzek: spontánních, plánovaných, externích a rozsáhlých živých akcí i akcí na vyžádání.
 • Uživatelé se mohou připojovat ke schůzkám z celé řady platforem a zařízení, včetně stolních počítačů, prohlížečů, mobilních zařízení a zařízení v zasedacích místnostech.
 • Díky využití cloudových nahrávek a funkcí automatického přepisu a překladu poskytuje aplikace Teams intuitivní funkci vyhledávání, která uživatelům pomáhá rychle najít obsah schůzky.

Seznamte se s Microsoft Teams

Bariéra 3: Pomalá komunikace

Pravidelné čekání na vstupní informace, zpětnou vazbu skupiny nebo rozhodnutí vedení může oslabit morálku týmu a snížit dynamiku pracovního procesu.

Díky nástrojům pro okamžitou komunikaci, které jsou součástí balíku Office 365, mohou lidé kontrolovat, poskytovat odpovědi a společně řešit problémy - v reálném čase.

Řešení

Microsoft Teams

 • Kombinuje zasílání rychlých zpráv a integraci aplikací pro rychlejší pracovní postupy a podepisování.
 • Funkce, jako je spoluautorství, řízení verzí a vyhledávání a sdílení informací, umožňují uživatelům efektivnější spolupráci v reálném čase a ušetří až čtyři hodiny týdně.*

* The Total Economic Impact™ Of Microsoft Teams, A Forrester Total Economic Impact™ Study Commissioned by Microsoft (2019)

Microsoft Yammer

 • Podporuje okamžitou výměnu znalostí a vytváření sítí mezi organizacemi.

Bariéra 4: Zmatek v revizích

Nic tak neznepříjemňuje spolupráci jako více verzí dokumentů s protichůdnými úpravami a matoucími názvy souborů. Špatná kontrola verzí vede ke ztrátě práce, přepisování souborů a ztrátě času.

Díky tomu, že Office 365 umožňuje spolupráci na dokumentech v reálném čase napříč lokalitami a zařízeními, umožňuje týmům spoluautorství, přístup, úpravy a ukládání práce jako jediného souboru na jediném místě. Každá změna je sledována, takže každý má vždy aktuální informace o postupu prací.

Řešení

Microsoft OneDrive

 • Nabízí bezpečný přístup, sdílení a ukládání souborů odkudkoli.

Microsoft SharePoint

 • Propojuje týmy kolem obsahu pro bezproblémovou spolupráci.
 • Umožňuje bezpečné sdílení souborů a týmovou práci uvnitř i vně organizace.

Microsoft Teams

 • Díky integraci e-mailů a upozorněním je celý tým informován a aktuální.
 • Omezení přepínání kontextu díky integrovanému přístupu k aplikacím Office 365.
 • Sdílejte a spoluvytvářejte dokumenty Office z prostředí Teams.

Seznamte se s Microsoft OneDrive

Bariéra 5: Nedostatek angažovanosti

Členové týmu, kteří nemají možnost sdílet své znalosti nebo vyjádřit svůj názor na důležitá rozhodnutí, se méně angažují.

Řešení moderního pracoviště Microsoft podporují otevřenější, inovativnější a spolupracující prostředí tím, že usnadňují navazování kontaktů mezi odděleními a funkcemi.

Řešení

Microsoft Yammer

 • Podporuje začlenění a rychlejší rozhodování
 • Umožňuje rychlejší sdílení znalostí

Microsoft Teams

 • Centralizované rozhraní usnadňuje urychlené rozhodování a zapojení díky tomu, že soubory, chaty a obsah jsou na jednom místě.
 • Uživatelé mají možnost pracovat podle svých představ pomocí přizpůsobitelných kanálů a řešení třetích stran.

Seznamte se s Microsoft Yammer

Hledáte IT partnera, který vám pomůže podpořit váš tým?

Jako jeden z největších evropských poskytovatelů komplexních IT služeb mají partneři ALSO zkušenosti s dodáváním týmových řešení Microsoft na míru pro všechny typy podniků, přičemž každé řešení odpovídá potřebám podniku a rozpočtu.