Telefon v Microsoft Teams:

Bezpečnost, jednoduchost, spolehlivost

Zjednodušte si komunikaci komplexním řešením pro volání z cloudu kdekoli a kdykoli.

Zaregistrovat se na školení na vyžádání

Hybridním pracovištím patří budoucnost. Získejte další informace o tom, jak vám konferenční řešení Microsoft Teams Rooms může pomoci zůstat ve spojení

Představujeme budoucnost telefonních hovorů

Nastal čas loučení se stolními telefony. Digitální transformace je na postupu a společnosti hledají způsoby, jak zefektivnit spolupráci zaměstnanců. Telefonická komunikace se přitom často opomíjí. Existují ale situace, ve kterých krátké telefonní hovory nabízejí rychlé odpovědi, které firmy potřebují. Proto je zde řešení Telefon Teams, které představuje budoucnost telefonních hovorů.

Volací plány Microsoft Teams umožňují snadnou integraci hlasových hovorů do stávajících iniciativ podpory spolupráce a digitální transformace. Řešení Telefon v Microsoft Teams je vhodné pro malé a středně velké firmy i pro podnikové organizace. Prokazatelně zlepšuje spolupráci a produktivitu a zároveň výrazně přispívá k úsporám celkových nákladů na vlastnictví (TCO)

Pomozte zákazníkům zlepšit obchodní výsledky s řešením Telefon v Microsoft Teams.

Týmová práce je klíčem k úspěchu

Udržování otevřených komunikačních linek je podle studie organizace Forrester z roku 2020 zaměřené na celkový ekonomický přínos platformy Microsoft Teams pro partnery zadané společností Microsoft klíčovým faktorem růstu. Optimální a efektivní týmová práce vyžaduje, aby zavedené řešení spolupráce a postupy v Teams byly doplněny o vrstvu podporující schůzky, volání a zařízení.

Jednou z klíčových oblastí příležitostí je návrh, nasazení a správa schůzek a konferenčních místností. Další pak představují telefonní hovory. Schopnost nabídnout tato řešení zákazníkům má dnes zásadní význam i pro partnery, kteří se na hlasová řešení tradičně nespecializují.

Přechod na cloud otevírá prostor inovativním technologiím

Vzhledem k množství zákazníků využívajících cloudová řešení je čas aktualizovat váš obchodní model s ohledem na podporu tohoto přechodu. Máte jedinečnou příležitost ukázat tradičním podnikům, které se v minulosti orientovaly na telefonickou komunikaci, že existuje lepší způsob.

Aktualizace systémů na cloudová hlasová řešení umožňuje zaměstnancům využívat vlastní telefonní čísla bez ohledu na to, kde se právě nacházejí. Využijte přechod na cloudovou telefonii a nabídněte zákazníkům možnost jednotné hlasové komunikace po celém světě. Díky odborným znalostem v této oblasti můžete zákazníkům ukázat, jak integrovat nové způsoby práce v kombinaci s inovativními technologiemi a připravit se tak na budoucí výzvy.

Představujeme Telefon Teams

Nejlepší způsob, jak zůstat ve spojení

Zjednodušená komunikace a spolupráce

Jediné komunikační řešení vycházející přímo z Microsoft Teams umožňuje členům týmů zůstat ve spojení bez ohledu na to, kde se nacházejí.

Komunikace podnikové úrovně

Díky snadno spravovatelnému a intuitivnímu prostředí se správci mohou soustředit na to, aby jejich organizace byla stále propojena.

Mobilita na prvním místě

Telefon Teams standardně nabízí zaměstnancům flexibilitu, kterou očekávají, ať již pracují na dálku, v kanceláři nebo kombinovaným způsobem.

Telefon v Microsoft Teams zjednodušuje hovory díky následujícím výhodám:

 • Snadno použitelné komplexní řešení
 • Volání odkudkoli a kdykoli
 • Bezpečná a spolehlivá služba
 • Špičková kvalita zvuku
 • Zjednodušená správa

Seznamte se s řešením Telefon v Microsoft Teams

Vaši zákazníci mohou využívat tyto hlavní výhody: 

Základní ovládání hovorů

Komunikace s týmy, zákazníky a partnery pomocí hlasových hovorů z chatu Teams, aplikace Hovory a veřejné telefonní sítě (PSTN).

Pokročilé ovládání hovorů

Moderní telefonní funkce vycházejí vstříc potřebám rozvíjejících se firem.

Volání s využitím veřejné telefonní sítě

Hovory uskutečňované prostřednictvím veřejné telefonní sítě lze snadno integrovat do systému Telefon Teams.

Kontaktní centrum

Telefon Teams ve funkci centra interních i externích kontaktů se zákazníky může pomoci podporovat pracovní toky zákaznické komunikace.

Zařízení

Hladký a rychlý přechod mezi různými zařízeními při zachování vysoké kvality zvuku a videa.

Balíčky řešení Telefon v Microsoft Teams

Díky možnosti výběru ze tří různých balíčků mohou zákazníci získat dokonalou kombinaci funkčnosti a ceny.

PopisTelefon Teams Basic1Telefon Teams Standard2,3Telefon Teams s volacím plánem2,3Microsoft 365 E54
Volání VoIP 1:1 a skupinová volání VoIP s E2E šifrováním pro 1:1 volání VoIP.
Telefonní systém Cloudové ovládání volání umožňující propojení s hlasovými hovory ve veřejné telefonní síti při spárování s volacím plánem Microsoft nebo vlastním operátorem.  
Volací plán Microsoft Telefonování s využitím funkcí veřejné telefonní sítě v kombinaci s telefonním systémem.       

1Vyžaduje plán Microsoft 365

2Vyžaduje některý z následujících plánů: Microsoft 365 Business Basic, Business Standard, Business Premium, A1, A3, E1, E3, F1, F3 a Office 365, E1, E3, A1, A3, F3

3Doplňková licence

4Microsoft 365 E5 kombinuje nejlepší kancelářské aplikace ve své třídě s pokročilým zabezpečením, zajištěním shody s předpisy, hlasovými a analytickými funkcemi

Další informace…

Telefon v Microsoft Teams Standard

 • Cloudový telefonní systém
 • Volání a příjem hlasových hovorů a videohovorů prostřednictvím internetového připojení nebo veřejné telefonní sítě
 • Připojování k hovorům z různých zařízení
 • Hladké přepojování hovorů mezi zařízeními
 • Možnost propojení s veřejnou telefonní sítí pomocí funkce Připojení operátora nebo Přímé směrování
 • Integrace mobilních volacích plánů pomocí funkce Mobilní připojení operátora
 • Smlouva SLA s provozuschopností 99,99 %

Telefon v Microsoft Teams s volacím plánem

 • Všechny součásti balíčku Telefon Teams Standard a navíc…
 • Telefonní číslo a služba veřejné telefonní sítě od společnosti Microsoft
 • Včetně vnitrostátních hovorů

Microsoft 365 E5

 • Všechny součásti balíčku Telefon Teams Standard a navíc…
 • Kancelářské aplikace a úložiště pro soubory
 • Zabezpečení a zajištění shody s předpisy podnikové úrovně

Příležitost nabídnout zákazníkům to, co chtějí

Co vlastně zákazníci chtějí?

 • Zkvalitnit obchodní procesy
 • Zjednodušit činnosti
 • Zajistit lepší prostředí pro uživatele
 • Dosáhnout cílů v oblasti digitální transformace
 • Získat více času na tvorbu zisku
 • Vybudovat hybridní pracovní prostředí

Technologičtí partneři orientovaní na budoucnost již zjistili, že řešení sjednocené komunikace vycházející vstříc potřebám zákazníků jsou velmi žádaná. Se systémem Telefon Teams můžete nabízet hlasové volání jako součást cloudových služeb a pomoci tak zákazníkům k lepší komunikaci a lepším obchodním výsledkům.

Příležitost pro partnery ke vstupu na trh sjednocené komunikace formou služby (UCaaS) v segmentu malých a středních firem je dnes větší než kdy dříve. Telefon Teams vám v tom může pomoci následovně:

 • Jednotné prostředí: Zákazníci požadují jedno řešení zahrnující všechny funkce. Hledají způsob, jak přenést tradiční izolované procesy na platformu umožňující bezproblémovou komunikaci všemi dostupnými způsoby.
 • Spravované služby: Řešení schůzek a volání v podobě spravované služby představují rostoucí trh pro partnery, kteří se zaměřují na netradiční hlasovou komunikaci. Tyto služby mohou pomoci zvýšit příjmy, dosáhnout vyšších marží než u projektově zaměřených řešení a přispět k rozvoji strategických vztahů se zákazníky.
 • Odlišení od konkurence: Na stále více zaplněném a konkurenčním trhu má schopnost odlišení zásadní význam. Nabídka pokročilých řešení zahrnujících schůzky, volání a zabezpečení je jedním z nejlepších způsobů, jak vyniknout.
 • Prodej celé organizaci: Organizace v současné době přecházejí z izolovaných řešení pro samostatná oddělení na modely, které považují celou firmu za jeden celek.
 • Nabídka modelu předplatného: Přechod řešení týmové práce na modely využívající předplatné pomáhá organizacím předvídat výdaje, což má v současné ekonomice zásadní význam.
 • Zaměření na spotřebu: Sledování míry využití různých řešení pomáhá při doporučování konkrétních změn jednotlivým zákazníkům. Vyšší spotřeba obecně znamená rychlejší návratnost investice a zvyšuje spokojenost zákazníků.

Využijte příležitost s rychle rostoucím potenciálem

Nabídnout zákazníkům příležitost k zefektivnění řešení komunikace vám pomůže získat podíl na rychle rostoucím trhu.   

Podle statistik partnerů, kteří již nabízejí systém Microsoft 365 v segmentu malých a středních firem, představují příjmy za produkty Microsoft 52 USD na uživatele a měsíc, z čehož celých 31 USD pochází z řešení podpory týmové práce.  

Telefon v Microsoft Teams v praxi

Jste připraveni dozvědět se více o tom, co říkají stávající zákazníci na řešení Telefon Teams? Podívejte se na tyto případové studie, kde najdete podrobnosti z první ruky o tom, jak může Telefon Teams zajistit sjednocenou komunikaci pro práci budoucnosti.

Další informace

Nabídněte Telefon Teams svým zákazníkům

Podívejte se na tyto užitečné materiály a připravte se na zařazení řešení Telefon Teams do svého portfolia.

Prodejní a technické materiály

Stáhnout

Materiály ke vstupu na trh

Stáhnout

Zúčastněte se našich školení

Společnost ALSO připravila komplexní řadu plánů školení navržených tak, aby vám pomohly prezentovat hodnotu řešení Telefon Teams zákazníkům.

Správa nastavení a zásad řešení Telefon Teams*

Seznámení s postupy konfigurace různých funkcí řešení Telefon Teams včetně front hovorů, automatických operátorů, identifikace volajících a parkování hovorů.


Zaregistovat se

Představení řešení Telefon Teams s volacími plány*

Během tohoto webináře na vyžádání se dozvíte více o volacích plánech v řešení Telefon Teams.


Zaregistovat se

Zvýšení produktivity s řešením Telefon v Microsoft Teams*

Tento webinář na vyžádání vysvětluje vše, co zákazníci chtějí vědět o použití řešení Telefon Teams ke zvýšení produktivity zaměstnanců.Zaregistovat se

Řada webinářů Microsoft SMB


Tato řada webinářů vedená týmem odborníků ze společnosti Microsoft popisuje, jak využít příležitost hlasové komunikace v cloudu pro malé a střední firmy.

Zaregistovat se

* Tyto materiály jsou k dispozici pouze v angličtině.

Všechna školení vyžadují přihlášení do e-learningové platformy společnosti ALSO.