Připravte se na úspěšnou migraci do Azure

Zvažujete přechod do Azure? Pomáháte zákazníkovi s migrací? Microsoft’s Cloud Adoption Framework tuto cestu zjednodušuje.

Zjednodušte a zrychlete cestu do cloudu

Neexistuje univerzální přístup k zavádění cloudu, nicméně hlavní fáze implementace jsou u většiny organizací podobné. Tyto fáze jsou popsány v dokumentu Microsoft Cloud Adoption Framework, který je navržen tak, aby firmy provedl postupem migrace do cloudu.

Tento přístup se doporučuje také partnerům v oblasti IT, kteří chtějí poskytovat cloudové služby zjednodušeně a plně v souladu s obchodními potřebami a strategiemi svých zákazníků.

Strategie

Definujte obchodní zdůvodnění a očekávané výsledky.

Plán

Slaďte realizovatelné plány zavádění s obchodními výsledky.

Příprava

Připravte cloudové prostředí na plánované změny.

Adoptovat Migrovat Inovovat

Migrujte a modernizujte stávající pracovní dávky.

Správa

Spravujte prostředí a pracovní zátěž.

Management

Operativní management pro cloudová a hybridní řešení.

Krok 1: Strategie

Zavedení cloudu přináší řadu obchodních výhod: lepší agilitu, nižší náklady a rychlejší uvedení na trh. Pro plné využití potenciálu je zásadní definovat strategii, která stojí za implementací cloudu, aby bylo zajištěno, že technická implementace je plně v souladu s obchodními cíli. V této fázi jsou užitečná následující cvičení:

 • Prozkoumejte motivace: Setkejte se s klíčovými stakeholdery a vedoucími pracovníky, abyste zdokumentovali motivaci pro zavedení cloudu.
 • Zdokumentujte obchodní výsledky: Zapojte stakeholdery a vedoucí pracovníky, abyste zdokumentovali konkrétní obchodní výsledky.
 • Definujte obchodní zdůvodnění: Vypracujte obchodní případ pro ověření finančního modelu, který podporuje motivaci i výsledky.
 • Zvolte správný první projekt: Váš první projekt adopce cloudu vám pomůže převést vaše motivace do reality z hlediska technických možností, takže výběr správného projektu je velmi důležitý.

Krok 2: Plán

Tato fáze zahrnuje převedení aspiračních cílů stanovených ve fázi plánování do realizovatelného plánu zavedení cloudu, který je zakotven v obchodní strategii. Následující činnosti pomohou zajistit sladění:

 • Audit struktury: Proveďte inventuru a racionalizujte digitální strukturu na základě předpokladů konzistentních s motivací a požadovanými výsledky.
 • Přizpůsobte organizační strukturu: Implementujte plán pro počáteční organizační úpravu, která bude podporovat plán implementace.
 • Vytvořte plán připravenosti dovedností: Vypracujte plán řešení nedostatků v dovednostech a připravenosti.
 • Připravte plány na adopci cloudu : Vypracujte plán řízení změn v digitálním majetku a širší organizaci.

Krok 3: Příprava

Připravit organizaci, firemní kulturu, lidí a prostředí na nadcházející změny zvyšuje šanci na úspěch každé akce a urychluje implementaci a změnové projekty. Mezi klíčové činnosti v této fázi patří zajištění připravenosti zaměstnanců prostřednictvím dovedností a plánů vzdělávání a vytvoření přistávací zóny pro podporu zavádění cloudu. Následující cvičení povedou pro tyto procesy:

 • Revize průvodce nastavení Azure: Projděte si průvodce nastavením Azure a seznamte se s nástroji a přístupy potřebnými k vytvoření přistávací zóny.
 • Vytvořte první přistávací zónu: Vyhodnoťte Cloud Adoption Framework blueprint migrační přistávací zóny. Použijte tento plán k vytvoření první migrační přistávací zóny pro rychlé experimentování a učení.
 • Rozšiřte blueprint: Pomocí úvah zpřistávací zóny určete a proveďte případné úpravy šablony blueprintu.
 • Úpravy dle best practices: Ověřte úpravy přistávací zóny podle best practices sekcí, abyste zajistili správnou konfiguraci současných a budoucích přistávacích zón.

Krok 4: Adopce

Migrujte

Přesuňte workloads, které nevyžadují změnu architektury nebo designu, přímo do cloudu pomocí použitelného přístupu (např. lift and shift). Následující cvičení pomohou zavést procesy pro posouzení, migraci, optimalizaci, zabezpečení a správu těchto workloads:

 • Vytvořte předpoklady migrace: Zajistěte, aby byla nasazena přistávací zóna a byla připravena hostovat první workloads.
 • Migrujte první workload: Při první migraci použijte Azure migration guide, abyste zajistili, že ti, kdo jsou zapojeni do procesu, budou obeznámeni s nástroji a přístupem potřebným k škálování vašeho projektu migrace.
 • Expandujte migrační scénáře: Použijte kontrolní seznam rozšířeného rozsahu k identifikaci scénářů, které mohou vyžadovat úpravy budoucí architektury, migračních procesů, konfigurací přistávací zóny nebo rozhodnutí o migračních nástrojích.
 • Revidujte best practices: Ověřte všechny změny podle části o best practises, abyste zajistili správnou implementaci rozšířeného rozsahu nebo přístupů k migraci specifických pro workload/architekturu.
 • Identifikujte zlepšení procesů: Při škálování práce na migraci použijte část týkající se migrace k vyhodnocení a doladění různých aspektů procesů.

Inovujte

Většina projektů zavádění cloudu zahrnuje také modernizaci stávajících workloads. Takové inovace mohou přinést velkou hodnotu díky uvolnění nových technických dovedností a rozšíření obchodních schopností. Cloud Adoption framework zdůrazňuje následující úkoly pro přípravu na modernizaci:

 • Získejte koncensus o obchodní hodnotě: Než se rozhodnete pro technické řešení, zjistěte, jak může nová inovace zvýšit obchodní hodnotu, která obvykle závisí na potřebách zákazníků. Tuto hodnotu porovnejte s cloudovou strategií.
 • Revidujte Azure innovation guide: Azure obsahuje cloudové nástroje, které lze kombinovat a urychlit tak nasazení inovativních řešení. Doporučuje se vytvořit minimální životaschopný produkt pomocí základních nástrojů.
 • Dodržujte best practises: Všechna rozhodnutí o architektuře by měla odpovídat osvědčeným postupům pro jednotlivé cloudové nástroje. To urychlí vývoj a poskytne referenci pro solidní návrhy architektury.
 • Zrychlete feedbackové smyčky: Učte se spolu se zákazníky, kteří s řešením pracují. Rychlé a přesné feedbackové smyčky umožňují lepší testování a měření výkonu a v konečném důsledku zkracují dobu uvedení na trh.

Krok 5: Správa

Migrace do cloudu bude vyžadovat změny stávajících governance zásad určených pro lokální IT systémy, zejména s ohledem na stále nepřátelštější prostředí hrozeb. Níže uvedená cvičení poskytují výchozí bod pro vytvoření základů governance cloudu.

 • Pochopení metodologie: Získejte základní znalosti o metodice, která je základem governance cloudu v rámci Cloud Adoption Framework, jak se vztahuje na daný projekt.
 • Benchmark : Posuďte současný a budoucí stav s cílem stanovit vizi pro uplatňování rámce.
 • Postavte základy: Začněte jednoduše s malou, snadno implementovatelnou sadou governance nástrojů pro vývoj minimálního životaschopného produktu.
 • Zlepšujte: V průběhu procesu iterativně přidávejte governance kontroly, abyste řešili hmatatelná rizika a zároveň postupovali směrem ke konečnému stavu.

Krok 6: Management

Kromě plánování, migrace a adopce je klíčem k dosažení hmatatelné obchodní hodnoty jakéhokoli cloudového řešení efektivní průběžná správa. Následující cvičení budou vodítkem pro proces rozvoje obchodních a technických schopností potřebných k řízení vysoce výkonných cloudových operací:

 • Vytvořte základy správy: Definujte klasifikace kritičnosti, nástroje pro správu cloudu a procesy potřebné pro splnění minimálního závazku k řízení provozu.
 • Definujte obchodní závazky: Zdokumentujte podporované workloads, abyste mohli s obchodem stanovit operativní závazky a dohodnout se na investicích do správy cloudu pro každý workload.
 • Rozšiřte základy správy: Na základě obchodních závazků a provozních rozhodnutí využijte přiložené best practises k implementaci požadovaných cloud management tools.
 • Pokročilé principy provozu a designu: Platformy nebo workloads, které vyžadují vyšší úroveň obchodních závazků, mohou vyžadovat hlubší revizi architektury, aby bylo možné splnit závazky odolnosti a spolehlivosti.

Chcete se stát Azure implementačním partnerem?

ALSO nabízí nástroje, školení, podporu a zdroje, které pomáhají budovat ziskovou praxi Azure. Připojte se k ALSO a pozvedněte svůj cloudový byznys.

Hledáte IT partnera, který vám pomůže s migrací na Azure?

Uvažujete vy nebo vaši zákazníci o Azure? Jako lídr v oboru a partner Microsoft číslo jedna v Evropě má ALSO k dispozici potřebné odborníky a zdroje, které vám pomohou přejít na komplexní prostředí Azure.

Populární nástroje a materiály pro Microsoft Azure

Download centrum

Užitečné nástroje a zdroje pro Microsoft Azure.

eLearning kurzy

Navštivte ALSO akademii pro bezplatné tréninky od Azure expertů.

Azure kalkulátor

Odhadněte náklady na přechod do cloudu pomocí kalkulačky cen Microsoft Azure.

Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na externí web společnosti Microsoft a můžete být požádáni o zadání dalších údajů.

Zobrazit

Zákaznické studie

Podívejte se jak firmy benefitují z Microsoft Azure.