Představení Microsoft Teams Rooms

Microsoft Teams Rooms pomáhá vašim zákazníkům najít cestu k sobě a:

  • zůstat ve spojení
  • spolupracovat bez přerušování
  • ulehčovat jejich práci

Vzhledem k tomu, že hybridní práce je součástí nového normálu, je schopnost spolupracovat a zůstat ve spojení v reálném čase důležitější než kdy jindy. Microsoft Teams vše spojuje dohromady, takže zaměstnanci vašeho zákazníka mají pocit, že jsou na stejném místě - bez ohledu na to, kde se nacházejí.

Toto časově i finančně úsporné řešení může také přispět k ekologičtějším obchodním schůzkám a pomoci vašim klientům snížit uhlíkovou stopu a dosáhnout jejich cílů v oblasti udržitelnosti.

Proč Microsoft Teams Rooms?

Microsoft Teams Rooms nabízí tyto výhody.

Zážitky z meetingů snadno

Zažijte vysoce kvalitní a spolehlivé videokonference, které poskytují konzistentní zážitek na všech zařízeních. Inteligentní design, který omezuje rozptylování a poskytuje komplexní zážitek. Vyberte si z řady flexibilních režimů a možností nasazení.

Mühelose Meeting-Erlebnisse

Erleben Sie hochwertige und zuverlässige Videokonferenzen, die auf allen Geräten ein einheitliches Erlebnis bieten. Ein intelligentes Design, das Ablenkungen reduziert und ein allumfassendes Erlebnis bietet. Wählen Sie aus einer Reihe von flexiblen Modi und Bereitstellungsoptionen.

Mühelose Meeting-Erlebnisse

Erleben Sie hochwertige und zuverlässige Videokonferenzen, die auf allen Geräten ein einheitliches Erlebnis bieten. Ein intelligentes Design, das Ablenkungen reduziert und ein allumfassendes Erlebnis bietet. Wählen Sie aus einer Reihe von flexiblen Modi und Bereitstellungsoptionen.

Dostaňte z Microsoft Teams Rooms to nejlepší

Pomozte svým zákazníkům maximalizovat jejich investice kombinací místností Microsoft Teams Rooms s pečlivě vybraným kompatibilním hardwarem. Společnost ALSO spolupracuje s předními dodavateli, jako jsou Poly, Logitech a Dell, aby vytvořila balíčky pro úsporu nákladů, díky nimž budou hybridní schůzky fungovat lépe než kdykoli předtím.Helfen Sie Ihren Kunden, ihre Investition zu maximieren, indem sie Microsoft Teams Rooms mit sorgfältig ausgewählter kompatibler Hardware kombinieren. ALSO hat sich mit führenden Anbietern wie Poly, Logitech und Dell zusammengetan, um kostensparende Pakete zu schnüren, mit denen hybride Meetings besser funktionieren als je zuvor.

Mühelose Meeting-Erlebnisse

Erleben Sie hochwertige und zuverlässige Videokonferenzen, die auf allen Geräten ein einheitliches Erlebnis bieten. Ein intelligentes Design, das Ablenkungen reduziert und ein allumfassendes Erlebnis bietet. Wählen Sie aus einer Reihe von flexiblen Modi und Bereitstellungsoptionen.

Mühelose Meeting-Erlebnisse

Erleben Sie hochwertige und zuverlässige Videokonferenzen, die auf allen Geräten ein einheitliches Erlebnis bieten. Ein intelligentes Design, das Ablenkungen reduziert und ein allumfassendes Erlebnis bietet. Wählen Sie aus einer Reihe von flexiblen Modi und Bereitstellungsoptionen.

Mühelose Meeting-Erlebnisse

Erleben Sie hochwertige und zuverlässige Videokonferenzen, die auf allen Geräten ein einheitliches Erlebnis bieten. Ein intelligentes Design, das Ablenkungen reduziert und ein allumfassendes Erlebnis bietet. Wählen Sie aus einer Reihe von flexiblen Modi und Bereitstellungsoptionen.

Mühelose Meeting-Erlebnisse

Erleben Sie hochwertige und zuverlässige Videokonferenzen, die auf allen Geräten ein einheitliches Erlebnis bieten. Ein intelligentes Design, das Ablenkungen reduziert und ein allumfassendes Erlebnis bietet. Wählen Sie aus einer Reihe von flexiblen Modi und Bereitstellungsoptionen.