1. Zpět

CÍLE & STRATEGIE

Našim dodavatelům a odběratelům hardwaru, softwaru a služeb umožňujeme, aby plně využily svůj stávající potenciál a přetvořili své obchodní nápady v realitu.

Jako spolehlivý obchodní partner je naší nejvyšší prioritou poskytovat benefity našim dodavatelům, specializovaným distributorům, resellerům a všeobecně obchodním partnerům.

To samozřejmě zahrnuje excelentní a individuální služby, jakož i odbornou způsobilost a konkurenceschopnost. Naším cílem je budovat dlouhodobé obchodní partnerství, na které se naši zákazníci mohou spolehnout. K dosažení tohoto cíle se řídíme podle naší obchodní filozofie:

• Nabízíme více benefitů než naše konkurence.

• Slibujeme pouze to, co můžeme splnit.

• Ke každému zákazníkovi máme osobní přístup.

• Vytváříme a udržujeme dlouhodobá partnerství.

• Uznáváme a zaměřujeme se na princip nulové chybovosti.

Naše strategické cíle

• Být lídrem v ICT distribuci ve všech zemích naší působnosti.

• Zvyšovat naše tržby a ziskovost neustálým růstem.

• Zajistit řízení provozních nákladů stálou optimalizací procesů.

• Přístup k co největšímu počtu zákazníků a dosažení jejich nejvyšší možné spokojenosti.

• Nabízet obchodním partnerům větší výhody než konkurence spolu s inovativními službami.

• Být primárním distribučním partnerem pro všechny dodavatele, se kterými spolupracujeme.

• Být nejatraktivnějším zaměstnavatelem, protože naši zaměstnanci jsou klíčem k našemu úspěchu.

• Být spolehlivou, sociálně orientovanou a ekologicky zodpovědnou společností ve všem, co děláme.

Naše strategie

ALSO dosahuje růst s přihlédnutím na kapitálovou strukturu a ziskovost společnosti. Tyto pilíře definují oblast, ve které jsou mezi našimi činnostmi protichůdné priority a každé jednotlivé rozhodnutí je s nimi v souladu. V této oblasti jsme definovali a upřednostnili čtyři aktivity.

M - MAINTAIN (udržovat) znamená zajištění transakčního obchodního modelu.

O - OPTIMIZE (optimalizovat) znamená nepřetržitou optimalizaci procesů, zejména s cílem zvýšit ziskovost transakčního obchodního modelu.

R - REINVENT (přetvářet). ALSO si klade za cíl pokračovat v růstu s transakčním obchodním modelem a zároveň vytvářet další růst pomocí obchodních modelů zaměřených na řešení, služby a výsledné nabídky.

E – ENHANCE (navyšovat). Hlavním cílem společnosti je konsolidace na trzích, kde ALSO nemá dominantní postavení a zároveň zlepšovat postavení prostřednictvím akvizic v souladu s cíli společnosti, v zemích kde má ALSO dominantní postavení.