1. Zpět

28.7.2021

Průběžná zpráva za první pololetí 2021 | Čistý zisk koncernu ALSO: 65 milionů eur (+45,1 %)

EBITDA 114,6 milionu eur (+24,1 %)

ROCE 19,4 %

Čisté tržby vzrostly o 9,7 % na 5,9 miliardy eur. Supply se zlepšil o 9,9 %, Solutions o 6,9 %. Obzvláště dobře se vyvíjela oblast cloudových služeb, kde došlo k nárůstu o 38,2 % a k nárůstu počtu unikátních uživatelů o 33,0 %.

Celkově má odvětví ICT za sebou dobré první pololetí, ALSO se opět podařilo dosáhnout výsledku výrazně nad úrovní trhu. Základem jsou MORE, 3S a využití ekosystému pro škálování digitálních platforem. Celopodniková harmonizace ERP, business intelligence a CRM umožňují perspektivní, flexibilní a agilní management. Dosavadní výsledky 22 převzatých a integrovaných společností z 18 evropských zemí od roku 2011 jsou známkou integrační síly společnosti - základem úspěšného lokálního a regionálního růstu i zvýšení technologické kompetence. Dalším stavebním kamenem přesvědčivé výkonnosti je neustálé přizpůsobování a další rozvoj společnosti. Kromě zvyšování produktivity (mimo jiné na základě využití umělé inteligence) se společnost soustředí na nábor odborníků, školení nových a kvalifikaci stávajících zaměstnanců, aby se mohly rozvíjet nové obchodní modely.

„Úspěch společnosti ALSO je výsledkem naší strategie a její realizace v posledních deseti letech. Tím jsme také položili základy pro udržitelný a ziskový růst v budoucnosti,“ říká Gustavo Möller-Hergt, generální ředitel společnosti ALSO Holding AG (SIX: ALSN).

Společnost ALSO potvrzuje své cíle pro rok 2021 s EBITDA mezi 240 a 255 miliony eur a ROCE ve výši 15 až 20 %.

Společnost ALSO Holding AG (ALSN.SW) (Emmen/Švýcarsko) je jedním z předních poskytovatelů technologií pro odvětví informačních a komunikačních technologií, který v současné době působí ve 24 zemích Evropy a celkem v 90 zemích světa prostřednictvím partnerů PaaS. Ekosystém ALSO nabízí přibližně 110 000 prodejců hardwaru, softwaru a IT služeb od více než 700 dodavatelů ve více než 1340 kategoriích produktů. V duchu oběhového hospodářství poskytuje všechny služby od zajištění až po recyklaci z jednoho zdroje. Divize Supply zahrnuje transakční sortiment hardwaru a softwaru. Divize Solutions podporuje zákazníky při vývoji IT řešení na míru. Jádrem této oblasti služeb jsou nabídky cloudových služeb na bázi předplatného a také platformy pro kybernetickou bezpečnost, virtualizaci a umělou inteligenci. Další informace naleznete na adrese: https://also.com. Hlavním akcionářem je skupina Droege Group, Düsseldorf, Německo.

Skupina Droege Group

Skupina Droege (založená v roce 1988) je nezávislá investiční a poradenská společnost, plně rodinná. Společnost působí jako specialista na transformační programy šité na míru s cílem zvýšit hodnotu podniku. Skupina Droege Group spojuje rodinnou podnikatelskou strukturu a kapitálovou sílu do modelu rodinného kapitálu. Skupina investuje vlastní kapitál do "speciálních příležitostí" se zaměřením na středně velké společnosti a spin-offy a také strategicky do buy & build transakcí. Se svou hlavní zásadou "Implementace – všemi triky v knize" je skupina jedním z průkopníků implementačně orientovaného rozvoje podniků. Podnikatelské platformy skupiny Droege jsou v souladu s dlouhodobě orientovanými megatrendy. Nadšení pro kvalitu, inovace a rychlost určuje firemní rozvoj. Skupina Droege se tak úspěšně etablovala na národním i mezinárodním trhu a se svými podnikatelskými platformami je provozně aktivní ve 30 zemích. Více na: https://droege-group.com.