1. Zpět

11.1.2021

Akvizice společnosti DAQUAS:

Společnost ALSO je připravena zavést cloudová řešení v České republice a posílit odborné znalosti společnosti Microsoft.

Nová éra související se světovou pandemií urychlila rozvoj ICT technologií v oblasti vzdáleného přístupu a komunikace. ALSO podporuje zákazníky v nezbytném přechodu a adaptaci na konzumní obchodní model prostřednictvím své platformy ALSO Cloud Marketplace (ACMP). Akvizice společnosti DAQUAS, která se specializuje na produkty Microsoft, dodává skupině cenné odborné znalosti v této oblasti. Zároveň podněcuje trajektorii růstu ve východní Evropě.

DAQUAS, jakožto distributor s přidanou hodnotou s tržbami okolo 16 milionů EUR, je jedním z předních poskytovatelů cloudových řešení (CSP) pro společnost Microsoft. V návaznosti na znalosti získané od svého založení v roce 1991 společnost rovněž poskytuje poradenství v oblasti Software Asset Managementu (SAM), IT Asset Managementu (ITAM) a také znalosti ohledně transformace softwarových licencí do cloudové strategiie.Využívají partnerskou síť k získání dosahu a trakce.

Česká republika je jedním z největších trhů ve východní Evropě s potenciálem zhruba 3 milionů uživatelů online služeb. Jedinečná odbornost společnosti DAQUAS umožní společnosti ALSO urychlit přístup ke 150 milionům potenciálních uživatelů v Evropě a získat celkový adresovatelný trh ve výši zhruba 300 miliard EUR. Z těchto znalostí budou mít prospěch také partneři PAAS po celém světě.

„Akvizice podtrhuje naši růstovou strategii ve spotřebním podnikání. Nejen, že zkušenosti společnosti budou cenné při zavádění a rozšiřování ALSO Cloud Marketplace v České republice, ale také přicházejí s odbornými znalostmi v oblasti licencování a přispějí k dalšímu zvýšení ziskovosti na úrovni skupiny, “říká Jan Bogdanovich, SVP Consumptional Business ve společnosti ALSO Holding AG (SIX: ALSN).

Kontaktní osoba ALSO Holding AG:

Beate Flamm

Senior Vice President Communication

Telefon: +49 151 61266047

E-Mail: beate.flamm@also.com

ALSO Holding AG (ALSN.SW) (Emmen / Švýcarsko) sdružuje dodavatele a odběratele v odvětví IKT. ALSO nabízí více než 660 prodejcům hardwaru, softwaru a IT služeb přístup k více než 110 000 partnerů, kteří mohou poptávat široké spektrum dalších služeb v oblasti logistiky, financí a IT, jakožto i tradiční distribuční služby. ALSO nabízí všechny služby pod jednou střechou počínaje vývojem komplexního IT prostředí, poskytováním a údržbou hardwaru a softwaru, až po repasování a remarketing IT hardwaru. Skupina ALSO je zastoupena ve 23 evropských zemích a ve fiskálním roce 2019 generuje celkový čistý obrat ve výši přibližně 10,7 miliardy EUR s přibližně 4 000 zaměstnanci. Majoritním akcionářem ALSO Holding AG je skupina Droege Group, Düsseldorf, Německo. Další informace naleznete na adrese https://also.com.

Droege Group

Droege Group (založena v roce 1988) je nezávislá poradenská a investiční společnost v plném rodinném vlastnictví. Společnost působí jako specialista na zakázkové transformační programy zaměřené na zvýšení firemní hodnoty. Skupina Droege spojuje svou firemní rodinnou strukturu a kapitálovou sílu do obchodního modelu. Provádí přímé investice vlastním kapitálem do spin-off společností a středně velkých společností ve „zvláštních situacích”. Hlavní zásadou „výkonávat – na základě umění“ je skupina průkopníkem v rozvoji firemně orientovaného na vykonávání. Skupina Droege se řídí cílenou investiční strategií založenou na současných megatrendech (znalosti, připojení, prevence, demografie, specializace, budoucí práce, nakupování 4.0). Nadšení pro kvalitu, inovace a rychlost určuje činnost společnosti. V posledních letech se skupina Droege úspěšně etablovala na domácích i zahraničních trzích a působí ve 30 zemích.

Další informace naleznete na: https://www.droege-group.com .

Vyloučení odpovědnosti

Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení, která jsou založena na současných předpokladech a předpovědích managementu společnosti ALSO. Známá i neznámá rizika, nejistoty a další faktory by mohly vést k rozdílům mezi publikovaným výhledových prohlášením a aktuálním vývojem, zejména s ohledem na výsledky, finanční situaci a výkon ALSO Group. Skupina nepřijímá žádnou odpovědnost za aktualizaci těchto výhledových prohlášení nebo za jejich přizpůsobení budoucím událostem nebo vývoji.