1. Back

9.4.2020

Digitální veletrh Channel Trends + Visions je uveden na mezinárodní trh

Praha, Česká republika, 9. dubna 2020

Tisková zpráva

Evropa zpomaluje? Právě naopak! Po ohromném úspěchu digitální CTV v regionu DACH se událost nyní šíří ještě dále. Na konci toho měsíce, 28. dubna, se akce uskuteční ve všech dalších 20 zemích společnosti ALSO: ve Francii, Nizozemí a Belgii, ve čtyřech skandinávských zemích, dále v Polsku a Pobaltí včetně Ukrajiny a Běloruska, v Bulharsku, Rumunsku, Chorvatsku, na Slovensku, ve Slovinsku, České republice i Maďarsku.

Díky digitalizaci akce byl počet návštěvníků v Německu, Švýcarsku a Rakousku výrazně vyšší než na minulých veletrzích. Navíc uživatelé považovali účast za velice užitečnou a vzhledem k zaznamenávání všech prezentací, byli schopni sledovat každé téma, o které se zajímali. A to se projevilo také v intenzitě sledování: každý z více než 6 000 návštěvníků se zúčastnil asi 5 prezentací nebo webinářů, celkově bylo zaregistrováno více než 100 000 kliknutí.

Gustavo Möller-Hergt, CEO společnosti ALSO: «Pozitivní zpětná vazba našich partnerů, ať už na digitální nástěnce nebo v osobních diskusích, které následovaly s našimi zaměstnanci, nás přesvědčila, abychom tento formát zpřístupnili našim zákazníkům ve všech zemích, kde společnost ALSO působí. »

Na mezinárodních veletrzích mohou prodejci očekávat celou řadu zajímavých prezentací a webinářů. Zúčastní se ho mnozí dodavatelé. Od 8. dubna se mohou zájemci o veletrh bezplatně zaregistrovat na webových stránkách příslušné země.

Přímý odkaz na tiskovou zprávu v angličtině:

Přímý odkaz na tiskovou zprávu v češtině

Kontaktní osoba ALSO Holding AG:

Manuela Rost-Hein

Vedoucí komunikace ALSO Group

Telefon: +49 151 14040215

E-mail: manuela.rost-hein@also.com

ALSO Holding AG (ALSN.SW) (Emmen / Švýcarsko) sdružuje doavatelé a odběratele v odvětví IKT. ALSO nabízí více než 660 prodejcům hardwaru, softwaru a IT služeb přístup k více než 110 000 partnerů, kteří mohou poptávat široké spektrum dalších služeb v oblasti logistiky, financí a IT, jakožto i tradiční distribuční služby. ALSO nabízí všechny služby pod jednou střechou počínaje vývojem komplexního IT protstředí, poskytováním a údržbou hardwaru a softwaru, až po repasování a remarketing IT hardwaru. Skupina ALSO je zastoupena v 23 evropských zemích a ve fiskálním roce 2019 generuje celkový čistý obrat ve výši přibližně 10,7 miliardy EUR s přibližně 4 000 zaměstnanci. Majoritním akcionářem ALSO Holding AG je skupina Droege Group, Düsseldorf, Německo. Další informace naleznete na adrese https://also.com .

Droege Group

Droege Group Droege Group (založena v roce 1988) je nezávislá poradenská a investiční společnost v plném rodinném vlastnictví. Společnost působí jako specialista na zakázkové transformační programy zaměřené na zvýšení firemní hodnoty. Skupina Droege spojuje svou firemní rodinnou strukturu a kapitálovou sílu do obchodního modelu. Provádí přímé investice vlastním kapitálem do spin-off společností a středně velkých společností ve „zvláštních situacích“.Hlavní zásadou „výkonávat – na základě umění“ je skupina průkopníkem v rozvoji firemně orientovaného na vykonávání. Skupina Droege se řídí cílenou investiční strategií založenou na současných megatrendech (znalosti, připojení, prevence, demografie, specializace, budoucí práce, nakupování 4.0). Nadšení pro kvalitu, inovace a rychlost určuje činnost společnosti. V posledních letech se skupina Droege úspěšně etablovala na domácích i zahraničních trzích a působí ve 30 zemích. Další informace naleznete na: https://www.droege-group.com .

Vyloučení odpovědnosti

Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení, která jsou založena na současných předpokladech a předpovědích managementu společnosti ALSO. Známá i neznámá rizika, nejistoty a další faktory by mohly vést k rozdílům mezi publikovaným výhledových prohlášením a aktuálním vývojem, zejména s ohledem na výsledky, finanční situaci a výkon ALSO Group. Skupina nepřijímá žádnou odpovědnost za aktualizaci těchto výhledových prohlášení nebo za jejich přizpůsobení budoucím událostem nebo vývoji.