1. Back

18.3.2020

ALSO pomáhá svým zákazníkům - Důsledky koronaviru

Praha, Česká republika, 16. března 2020

Tisková zpráva

Od té doby, co se koronavirus začal šířit, sledujeme nejnovější vývoj a úspěšně pracujeme na celé řadě opatření k zajištění dodavatelského řetězce a osobní bezpečnosti zaměstnanců, zákazníků a partnerů. Setkání se konají digitálně, kdykoli je to možné, a mnoho našich zaměstnanců již nějakou dobu pracuje z domova.

ALSO se bude snažit pomoci zákazníkům, kteří mají krátkodobé problémy s likviditou v důsledku koronaviru.

„Všichni obchodní partneři budou průběžně analyzováni v rámci celé skupiny na základě obchodních informací, abychom je mohli aktivně podporovat. Takto bude ALSO nahlížet na loajální zákazníky společnosti, kteří jsou strukturálně zdraví, ale nyní se mohou kvůli obtížím souvisejícím s koronavirem dostat do potíží. Od společnosti ALSO dostanete rychlou a nebyrokratickou podporu,“ oznámil Gustavo Möller-Hergt, CEO společnosti ALSO Holding AG.

V závislosti na objemu a úrovni prodeje nabízíme přehodnocení platebních podmínek pro dotčené prodejce. Společnost bude také pružně reagovat na situaci jednotlivých obchodních partnerů, pokud jde o úvěrové limity. Implementace proběhne v krátké době a opatření budou zavedena do konce dubna. Společnost však bude i nadále pomáhat a podporovat SMB partnery s ohledem na problémy, které mohou nastat. V této souvislosti se prosím obraťte se svými dotazy na support4corona@also.com.

Přímý odkaz na tiskovou zprávu v angličtině:

Přímý odkaz na tiskovou zprávu v češtině

Kontaktní osoba ALSO Holding AG:

Manuela Rost-Hein

Vedoucí komunikace ALSO Group

Telefon: +49 151 14040215

E-mail: manuela.rost-hein@also.com

ALSO Holding AG (ALSN.SW) (Emmen / Švýcarsko) sdružuje doavatelé a odběratele v odvětví IKT. ALSO nabízí více než 550 prodejcům hardwaru, softwaru a IT služeb přístup k více než 110 000 partnerů, kteří mohou poptávat široké spektrum dalších služeb v oblasti logistiky, financí a IT, jakožto i tradiční distribuční služby. ALSO nabízí všechny služby pod jednou střechou počínaje vývojem komplexního IT protstředí, poskytováním a údržbou hardwaru a softwaru, až po repasování a remarketing IT hardwaru. Skupina ALSO je zastoupena v 23 evropských zemích a ve fiskálním roce 2019 generuje celkový čistý obrat ve výši přibližně 10,7 miliardy EUR s přibližně 4 000 zaměstnanci. Majoritním akcionářem ALSO Holding AG je skupina Droege Group, Düsseldorf, Německo. Další informace naleznete na adrese https://also.com.

Droege Group

Droege Group (založena v roce 1988) je nezávislá poradenská a investiční společnost v plném rodinném vlastnictví. Společnost působí jako specialista na zakázkové transformační programy zaměřené na zvýšení firemní hodnoty. Skupina Droege spojuje svou firemní rodinnou strukturu a kapitálovou sílu do obchodního modelu. Provádí přímé investice vlastním kapitálem do spin-off společností a středně velkých společností ve „zvláštních situacích“.Hlavní zásadou „výkonávat – na základě umění“ je skupina průkopníkem v rozvoji firemně orientovaného na vykonávání. Skupina Droege se řídí cílenou investiční strategií založenou na současných megatrendech (znalosti, připojení, prevence, demografie, specializace, budoucí práce, nakupování 4.0). Nadšení pro kvalitu, inovace a rychlost určuje činnost společnosti. V posledních letech se skupina Droege úspěšně etablovala na domácích i zahraničních trzích a působí ve 30 zemích. Další informace naleznete na: https://www.droege-group.com.

Vyloučení odpovědnosti

Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení, která jsou založena na současných předpokladech a předpovědích managementu společnosti ALSO. Známá i neznámá rizika, nejistoty a další faktory by mohly vést k rozdílům mezi publikovaným výhledových prohlášením a aktuálním vývojem, zejména s ohledem na výsledky, finanční situaci a výkon ALSO Group. Skupina nepřijímá žádnou odpovědnost za aktualizaci těchto výhledových prohlášení nebo za jejich přizpůsobení budoucím událostem nebo vývoji.