Ako komplexný poskytovateľ služieb spájame dodávateľov a odberateľov v ICT odvetví a ponúkame im služby na všetkých úrovniach hodnotového reťazca z jedného zdroja. Základom obchodných modelov ALSO sú dve kategórie partnerov - „dodávatelia“ a „odberatelia“. Obchodovanie v ICT odvetví je do značnej miery trojstupňový proces. V prvom kroku dodávatelia dodávajú spoločnosti ALSO. V druhom kroku ALSO distribuuje tovar širokému spektru odberateľov, ktorí v treťom kroku daný tovar poskytujú koncovým zákazníkom.

Supply

Solutions

as-a-Service

Čisté tržby v tradičnom transakčnom obchodnom modeli (Supply) zahŕňajú obchod s optimalizovanými obchodnými procesmi a logistikou pre sektor IT, spotrebnej elektroniky a telekomunikácií.

V oblasti Solutions ALSO poskytuje projektovú podporu najmä malým a stredným podnikom (SMB) v otázkach architektúry a dizajnu IT, rýchlo premieňa požiadavky do konkrétnych konfigurácií a monitoruje stav projektov.

V oblasti as-a-Service ALSO vystupuje skôr ako dodávateľ služby než predávajúci. Ponúkané služby sa využívajú podľa potreby a odmeňujú sa variabilnými platbami na základe využitia.

Ročný report 2018 (in English only!)