1. Späť

Prehlásenie o ochrane osobných údajov ALSO Slovakia s.r.o.

Ochrana osobných údajov: Zhrnutie

Nasledujúce informácie o ochrane osobných údajov slúžia k tomu, aby Vám poskytli prehľad o tom, ako sú Vaše údaje zhromažďované a spracovávané pri návšteve našich webových stránok. Nižšie nájdete podrobné informácie o ochrane osobných údajov.

Aké osobné údaje zhromažďujeme?

Technické údaje: zhromažďujeme IP adresu, z ktorej sa dostanete na náš web; verziu prehliadača, ktorú k tomu používate; dátum a čas prístupu; web, z ktorého ste navštívili náš web (Referrer).

Používame cookies, malé textové súbory, napríklad pre naše internetové obchody alebo pre prihlásenie do chránených oblastí našej webovej stránky. Súbory cookies sú dočasne uložené vo Vašom počítači.

Užívateľské profily zaznamenávame pod pseudonymami pomocou sledovacích služieb a súborov cookies, tzv. súborov cookies tretích strán. Tento typ užívateľského profilu obsahuje informácie o návštevníkoch webových stránok. Tieto informácie nám neumožnia zistiť, kto ste. Môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti tomu, aby bol Váš užívateľský profil vytvorený. Nastavenie prehliadača môžete upraviť tak, aby súbory cookies neukladal, alebo aby boli zmazané na konci Vašej internetovej relácie.

Ako zhromažďujeme Vaše osobné údaje?

Osobné údaje vytvorené návštevou našich webových stránok sa zhromažďujú automaticky. Ďalšie údaje sú zhromažďované z Vašich jednotlivých vstupov na naše webové stránky a zo súborov cookies.

Na čo používame Vaše osobné údaje?

Na prípravu, doladenie a spravovanie webovej stránky. K vytvoreniu anonymných užívateľských profilov, za predpokladu, že proti tomu nebudete mať námietky.

Okrem toho používame Vaše údaje k identifikácii zneužitia a k odstráneniu závady a v prípade potreby k predávaniu informácií štátnym orgánom.

ALSO Slovakia s.r.o. niekedy tiež vyzýva iné spoločnosti, aby spracovávali údaje o objednávkach. ALSO Slovakia s.r.o. si ponecháva zodpovednosť za spracovanie osobných údajov.

Vaše práva:

• právo na prístup k osobným údajom,

• právo na opravu, resp. doplnenie,

• právo na vymazanie,

• právo na obmedzenie spracovania,

• právo na prenositeľnosť údajov,

• právo vzniesť námietku,

• právo nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania s právnymi či obdobnými účinkami, zahrňujúce aj profilovanie.

V prípade akýchkoľvek pochybností týkajúcich sa ochrany osobných údajov sa môžete obrátiť na našich pracovníkov v oddelení starostlivosti o zákazníkov alebo kontaktovať nášho pracovníka pre ochranu údajov priamo na privacy.sk@also.com .

Tieto informácie sú navrhnuté tak, aby vám poskytli prehľad o ochrane osobných údajov v ALSO Slovakia s.r.o. Nižšie nájdete podrobné informácie o ochrane osobných údajov.

Podrobné informácie o ochrane osobných údajov

Všeobecné informácie:

Ako strana zodpovedná za spracovanie Vašich údajov spoločnosť ALSO Slovakia s.r.o. so sídlom v Palisády 33, 81106 Bratislava, spravila veľké množstvo technických a organizačných opatrení s cieľom zaistiť, aby Vaše osobné údaje spracovávané prostredníctvom týchto webových stránok boli zabezpečené, tak ako len to bude možné. Internetové prenosy údajov však môžu v zásade spôsobiť bezpečnostné medzery, takže nie je možné zaručiť celkovú bezpečnosť. Z tohto dôvodu má každá dotknutá osoba možnosť predávať nám osobné údaje tiež inými prostriedkami, napríklad telefonicky.

Ktoré osobné údaje zaznamenávame a ako ich používame?

Zaznamenávame IP adresu, z ktorej ste sa dostali na našu webovú stránku, použitú verziu prehliadača, dátum a čas prístupu, webovú stránku, z ktorej ste sa dostali na našu webovú stránku (Referrer). Osobné údaje zaznamenané touto metódou budú použité pre účely zabezpečenia osobných údajov a pre ochranu pred útokmi hackerov na našu webovú infraštruktúru a pre štatistickú analýzu. Tieto údaje nebudú použité k vytvoreniu individuálnych užívateľských profilov a nebudú predávané tretím stranám. Ďalšie údaje budú zaznamenané pri prihlásení do ALSO internetového e-shopu (A-shop): predovšetkým Vaše meno, kontaktné údaje, platobné údaje, adresa a podrobnosti objednávky.

Cookies: cookies používame pre konkrétne ponuky. Cookies sú malé dátové súbory uložené v počítači. To nám umožňuje zistiť, či ste už skôr navštívili našu webovú stránku z rovnakého počítača.

Súbory cookies relácie sú súbory cookies, ktoré sú uložené vo Vašom počítači len po dobu internetovej relácie, a ktoré sú potrebné pre transakcie. Tieto súbory cookies slúžia len ku kontrole pripojenia a navigácií a k tomu, aby surfovanie na našich webových stránkach bolo pre Vás užívateľsky prívetivé (napr. pre spracovanie nákupu, keď ste prihlásený v našich predajných systémoch). Súbory cookies relácie budú po ukončení relácie prehliadača znovu odstránené.

U niektorých ponúk používame trvalé cookies, ktoré slúžia k identifikácií návštevníkov, ktorí už skôr navštívili web, a sú uložené vo Vašom počítači pre budúcu reláciu. Tieto súbory cookies budú platné po dobu 6 až 24 mesiacov (napr. ak je vyžadovaný trvalý súbor cookies, tak vaše surfovacie vzory neboli zaznamenané nástrojmi pre sledovanie).

Máte možnosť upraviť nastavenie prehliadača tak, aby tieto cookies neboli vôbec uložené alebo aby boli cookies zmazané na konci Vašej internetovej relácie. Vezmite však na vedomie, že v tomto prípade je možné, že nebudete môcť používať všetky funkcie na našom webe.

Žiadne ďalšie osobné údaje nebudú zaznamenané, pokiaľ ste tieto informácie nezverejnili dobrovoľne.

Kde budú moje osobné údaje spracované?

Vaše osobné údaje budú spracované v rámci EÚ. Spracovanie údajov bude prebiehať aj mimo Európu v zákonných medziach.

Bezpečnosť osobných údajov

V záujme ochrany Vašich údajov sme zaviedli rozsiahle technické a organizačné opatrenie, ktoré vyžaduje všeobecné Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“).

Preposielanie osobných údajov

Požadované údaje predáme štátnym orgánom, ktoré o to požiadajú pri plnení našich zákonných povinností. Okrem týchto údajov nebudeme predávať žiadne osobné údaje tohto typu, pokiaľ k tomu nedáte súhlas.

Analýza vzorcov využitia užívateľov

Webtrekk:

ALSO Slovakia s.r.o. tiež na Vašich webových stránkach užíva Webtrekk. Jedná sa o službu webovej analýzy poskytovanú spoločnosťou WebtrekkGmbH. Niektoré údaje zaznamenané pri návšteve nášho webu budú spracované pre štatistickú analýzu. Táto štatistická analýza nám pomáha optimalizovať náš produkt podľa potreby. WebtrekkGmbH je držiteľom certifikátu pre ochranu údajov v oblasti webového ovládania. Vaša IP adresa bude prevedená pri každej otázke na server. Vaša IP adresa bude uložená len v anonymnom formáte. V zásade nebude možné zistiť, kto ste. Vaše osobné údaje sú zhromažďované nastavením pixelov, ktoré sú súčasťou Vášho webu. Webtrekk používa tzv. relačné cookies, rovnako ako last-click cookies, ktoré sú zmazané, keď ukončíte reláciu prehliadača. Webtrekk okrem toho nastavuje tzv. ever-cookies, ktoré netrvajú dlhšie ako 6 mesiacov a sú vymazané najneskôr po určitom počte použitia. Webtrekk nespája tieto užívateľské údaje spoločne s ďalšími údajmi od anonymizovanej osoby. Tieto údaje sú vymazané, ako náhle už nie je potrebné prevádzať analýzu využitia alebo pokiaľ užívateľ požaduje odstránenie.

Môžete vzniesť námietku, že sú Vaše návštevné údaje uložené v anonymizovanom formáte, takže už nebudete prihlásený. Nakoľko tu bude nastavený trvalý súbor cookies, ktorý znemožní kontrolu nad webom. Táto námietka bude platiť, pokiaľ tento súbor cookies neodstránite.

Google Analytics:

Tento web používa službu Google Analytics, webovú analytickú službu od spoločnosti Google Inc (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Spoločnosť Google využije tieto informácie podľa pokynov operátora tejto webovej stránky k analýze toho, ako tieto webové stránky používate, a poskytuje služby spojené s používaním webovej stránky a používaním internetu pre prevádzkovateľov webovej stránky. Upozorňujeme na skutočnosť, že služba Google Analytics bola na tomto webe rozšírená o kód „anonymizeIp“, aby bolo zaistené, že adresy IP budú zaznamenané v anonymnom formáte (tzv. maskovaní IP). Spoločnosť Google v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných signatárskych štátoch dohody o Európskom hospodárskom priestore skráti vašu IP adresu vopred. Len vo výnimočných prípadoch bude úplná adresa IP zaslaná spoločnosti Google na server v USA a bude tu skrátená. IP adresy predané Vaším prehliadačom v rámci Google Analytics nebudú zlúčené spoločne s ďalšími údajmi spoločnosti Google.

Právnym základom, na ktorom je založené používanie služby Google Analytics, článok 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Schôdzky a kampane budú ukončené po uplynutí určitého časového obdobia. Obvykle budú schôdzky ukončené po 30 minútach bez aktivity a kampane po šiestich mesiacoch. Lehota stanovená pre kampane môže byť najviac dva roky. Podrobnejšie informácie o podmienkach používania a ochrane údajov nájdete tu na adrese https://www.google.com/analytics/terms/de.html nebo na adrese https://www.google.de/intl/de /opatření/ . Google Analytics používa tzv. súbory cookies, čo sú textové súbory uložené vo vašom počítači a umožňujú prevádzať analýzu používania Vášho webu. Informácie generované súborom cookies o Vašom spôsobe používania tohto webu budú spoločnosti Google spravidla zasielané na server v USA a ukladané tam. Ukladaniu cookies môžete zabrániť nastavením príslušného softvéru prehliadača; Upozorňujeme však, že v tomto prípade je možné, že nebudete môcť plne využívať všetky funkcie na tejto webovej stránke. Okrem toho môžete zabrániť tomu, aby boli údaje generované súborom cookie týkajúci sa spôsobu, akým používate web (vrátane Vašej adresy IP), zasielanej spoločnosti Google, a tiež zabrániť tomu, aby tieto údaje používala spoločnosť Google stiahnutím a inštaláciou pluginu prehliadača https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Webové fonty spoločnosti Google:

Webové fonty spoločnosti Google slúžia k vizuálnemu zlepšeniu prezentácie rôznych informácií na tomto webe. Webové fonty sú pri otvorení stránky prenesené do medzipamäte prehliadača, takže je možné ich použiť pre zobrazenie. Pokiaľ prehliadač nepodporuje webové fonty Google alebo neumožňuje k ním prístup, bude text zobrazený vo východiskovom písme. Pri vyvolaní stránky nie sú pre návštevníkov webu nastavené žiadne súbory cookies. Osobné údaje prenášané v súvislosti so zobrazením stránky sa odosielajú do domén špecifických pre zdroje, ako sú fonts.googleapis.com alebo fonts.gstatic.com. Nebudú spájané s údajmi, ktoré môžu byť zhromažďované a použité v súvislosti s paralelným použitím overených služieb Google, ako je Gmail. Môžete nastaviť prehliadač tak, aby fonty neboli načítané servermi Google. Informácie o zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google Webfonts nájdete na nasledujúcej stránke: https://developers.google.com/fonts/faq#Privacy .

Obecné informácie o ochrane osobných údajov nájdete v centre ochrany osobných údajov Google: http://www.google.com/intl/de-DE/privacy/ .

Interkom

Používame analytické služby tretích strán, aby sme pochopili, ako využívate naše služby. Predovšetkým poskytujeme obmedzené množstvo Vašich informácií (napríklad dátum registrácie a niektoré osobné informácie, ako je Vaša e-mailová adresa) spoločnosti Intercom, Inc. (ďalej len „Intercom“) a využívame Intercom k zhromažďovaniu údajov pre analytické účely, ak navštívite naše webové stránky alebo použite náš produkt. Ako spracovateľ osobných údajov jednajúci naším menom spoločnosť Intercom analyzuje Vaše používanie našich webových stránok a / alebo produktov/služieb a sleduje náš vzťah pomocou súborov cookies a podobných technológii, aby sme Vám mohli zlepšiť naše služby. Ďalšie informácie o používaní cookies spoločnosťou Intercom nájdete na adrese https://www.intercom.com/terms-and-policies#cookie-policy . Intercom môžeme tiež použiť ako médium pre komunikáciu, buď prostredníctvom e-mailu, alebo prostredníctvom správ v rámci našich produktov. V rámci našich zmlúv o poskytovaní služieb zhromažďuje Intercom verejne dostupné kontaktné a sociálne informácie, ktoré sa vás týkajú, ako je Vaša e-mailová adresa, pohlavie, spoločnosť, pracovná pozícia, fotografia, adresy URL webových stránok, popisy sociálnych sieti a fyzické adresy, aby sa zvýšila Vaša užívateľská spokojnosť. Ďalšie informácie o zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Intercom nájdete na adrese https://www.intercom.com/terms-and-policies#privacy . Služby spoločnosti Intercom sa riadia podmienkami používania spoločnosti Intercom, ktoré nájdete na adrese https://www.intercom.com/terms-and-policies#term . Pokiaľ sa chcete odhlásiť od zhromažďovania alebo odosielania týchto informácií spoločnosťou Intercom, kontaktujte nás.

LinkedIn

V rámci našej on-line ponuky využívame marketingové funkcie (takzvaný „LinkedIn Insight Tag“) siete LinkedIn. Vždy, keď vstúpite na jednu z našich stránok, ktorá obsahuje funkciu LinkedIn, je naviazané pripojenie k serverom LinkedIn. LinkedIn bude informovaná, že ste navštívili naše webové stránky s vašou IP adresou. Pomocou značky LinkedIn Insight môžeme analyzovať úspech našich kampaní v rámci LinkedIn alebo určiť cieľové skupiny pre ne na základe interakcie užívateľov s našou on-line ponukou. Pokiaľ ste registrovaný na LinkedIn, je možné, že LinkedIn spojí vašu interakciu s našimi on-line službami a s Vaším užívateľským účtom. Aj keď kliknete na tlačidlo „Odporúčať“ na LinkedIn a ste prihlásený k svojmu účtu LinkedIn, je stále možné, že LinkedIn spojí Vašu návštevu našich webových stránok s Vami a Vaším užívateľským účtom. LinkedIn je certifikovaný podľa dohody o ochrane súkromia, čím poskytuje záruku dodržiavania európskych právnych predpisov o ochrane osobných údajov.

( https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active )

Prehlásenie o ochrane osobných údajov: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Odhlásenie: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

[V závislosti na krajine, v ktorej sa nachádzate, môžu existovať aj iné sledovacie nástroje]

Newsletter

Odoberanie nášho newsletteru

Užívatelia budú mať príležitosť na webe ALSO Slovakia s.r.o. prihlásiť sa k odberu noviniek našej spoločnosti. ALSO Slovakia s.r.o. využíva k zasielaniu newsletteru služby ELAINE v spoločnosti Artegic AG.

Spoločnosť ALSO Slovakia s.r.o. priebežne informuje svojich zákazníkov a obchodných partnerov prostredníctvom spravodajcu o produktoch, predajných kampaniach, lotériách a novom vývoji v spoločnosti ALSO Slovakia s.r.o.. Pokiaľ je to možné, budú tieto informácie prispôsobené tak, aby vyhovovali individuálnym záujmom. Okrem toho príležitostne využívame službu k realizovaniu prieskumov s cieľom zvýšiť úroveň spokojnosti zákazníkov. Spravodajca našej spoločnosti môže byť v zásade doručený dotyčnej osobe len v prípade, že (1) má dotyčná osoba platnú e-mailovú adresu a (2) dotyčná osoba sa zaregistrovala k zasielaniu newslettera svojou emailovou adresou. Z právnych dôvodov bude potvrdzujúci e-mail zaslaný v rámci postupu dvojitého prihlásenia dotyčnej osobe pri jednej príležitosti pred zaslaním bulletinu. Tento potvrdzujúci e-mail slúži ku kontrole, či bol držiteľ e-mailovej adresy oprávnený dostávať newsletter.

Pri prihlasovaní k odberu nášho newsletteru tiež ukladáme IP adresu počítačového systému používaného dotyčnou osobou v okamihu aplikácie poskytnutej poskytovateľom internetových služieb (ISP) plus čas a dátum aplikácie. Tieto informácie sú potrebné k pochopeniu a sledovaniu (možného) zneužitia e-mailovej adresy dotyčnej osoby v neskoršom časovom okamihu, a preto slúži k poskytnutiu právnej ochrany správcu.

Osobné údaje zhromaždené v priebehu registrácie do newsletteru sa používajú len k zasielaniu nášho newsletteru. To nám navyše umožňuje informovať odberateľa newsletteru e-mailom, aby sme udržiavali osobné údaje aktuálne alebo pokiaľ je to potrebné pre prevádzkovanie služby newsletter alebo pre jeho registráciu, ako by to mohlo byť v prípade zmien v newsletteru alebo zmien technických faktorov. Osobné údaje zhromaždené v priebehu služby newsletter nebudú poskytované tretím stranám. Odoberanie nášho spravodajcu môže byť dotyčnou osobou kedykoľvek ukončené. Súhlas s uložením osobných údajov dotyčnou osobou, ktorý nám umožňuje zasielať newsletter, môže byť kedykoľvek odvolaný. V každom informačnom bulletine je odpovedajúci odkaz na formulár pre zrušenie, ktorý umožňuje dotyčnej osobe zrušiť odber. Navyše bude možné kedykoľvek zrušiť odber noviniek priamo na webových stránkach ALSO Slovakia s.r.o. alebo informovať osobu zodpovednú za spracovanie noviniek inými prostriedkami.

Sledovanie newsletteru

Newsletter ALSO Slovakia s.r.o. obsahuje tzv. sledovací pixel. Sledovací pixel je miniatúrna grafika zabudovaná do e-mailov odoslaných vo formáte HTML, aby sa zjednodušil záznam protokolu a analýza súboru protokolu. V dôsledku toho je možné previesť štatistickú analýzu úspechu či neúspechu on-line marketingových kampaní. Zabudovaný sledovací pixel umožňuje spoločnosti ALSO Slovakia s.r.o. zaistiť, či a kedy bol e-mail otvorený odberateľom. Okrem toho je možné pomocou úprav odkazov zaznamenať, ktoré z odkazov v e-maily boli užívateľom otvorené.

Tieto osobné údaje zhromaždené pomocou sledovacích pixelov a odkazov obsiahnutých v newslatteroch budú uložené a analyzované osobou zodpovednou za spracovanie, s cieľom aktualizovať zasielané newslettery novinkami a zladiť obsah budúcich bulletinov so záujmami odberateľa. Tieto osobné údaje nebudú predané tretím stranám. Odberatelia sú oprávnení kedykoľvek zrušiť prehlásenie o súhlase, ktorý poskytli. Bude to ekvivalent zrušenia svojho mena z distribučného zoznamu Spravodajca.

GDPR Vám poskytuje nasledujúce práva:

• právo na prístup k osobným údajom,

• právo na opravu, resp. doplnenie,

• právo na zrušenie,

• právo na vymazanie,

• právo na obmedzenie spracovania,

• právo na prenositeľnosť údajov,

• právo nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania s právnymi či obdobnými účinkami, zahrňujúce aj profilovanie,

• právo odvolať Váš súhlas.

Ďalej máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu nad ochranou osobných údajov.

Kedy budú Vaše osobné údaje vymazané?

ALSO Slovakia s.r.o. odstráni Vaše osobné údaje, akonáhle účel, pre ktorý sú zhromažďované, už neexistuje. Aby boli splnené zákonné požiadavky, musia byť Vaše osobné údaje najprv zablokované pre následné spracovanie.

Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov:

V prípade akýchkoľvek obáv súvisiacich s ochranou osobných údajov sa tiež môžete obrátiť na náš tím zákazníckej podpory, zamestnanca aj na nášho pracovníka pre ochranu údajov (zodpovedná osoba) na privacy.sk@also.com .