Distribučný model

Ako komplexný poskytovateľ služieb spájame dodávateľov a odberateľov v ICT odvetví a ponúkame im služby na všetkých úrovniach hodnotového reťazca z jedného zdroja. Základom obchodných modelov ALSO sú dve kategórie partnerov - „dodávatelia“ a „odberatelia“. Obchodovanie v ICT odvetví je do značnej miery trojstupňový proces. V prvom kroku dodávatelia dodávajú spoločnosti ALSO. V druhom kroku ALSO distribuuje tovar širokému spektru odberateľov, ktorí v treťom kroku daný tovar poskytujú koncovým zákazníkom.

Skupina ALSO má portfólio viac ako 550 dodávateľov v rôznych ICT produktových kategóriách hardvéru, softvéru a IT služieb, vrátane všetkých svetových lídrov na trhu. Z dôvodu neexistujúceho efektu škálovania nie sú častokrát malí a strednú odberatelia priamo obsluhovaní dodávateľom. Tu ALSO preberá zodpovednosť za niektoré obchodné záležitosti, ako kvalitnú logistiku a financovanie. Vďaka tomu má outsourcing týchto úloh pre dodávateľov za následok zníženie zložitosti, a tým aj ľahší prístup k rôznym distribučným kanálom a regiónom. Malí poskytovatelia, ktorí nemajú vybudovanú vlastnú štruktúru na existujúcom trhu, využívajú ALSO na získanie prístupu na trh.

Na strane odberateľov patrí medzi našich partnerov retial a etail, pre ktorý zabezpečujeme flexibilné a včasné dodanie tovaru pomocou obchodného modelu Supply. Ďalšou veľmi dôležitou skupinou zákazníkov sú predajcovia, ktorí sa členia na Value Added partnerov a SMB partnerov. Value Added predajca dáva ďalšiu pridanú hodnotu štandardným produktom, napríklad dodaním hardvéru s vlastným predinštalovaným softvérom. SMB predajcovia, napríklad systémoví integrátori, sú často partnermi v oblasti IT pre spoločnosti alebo orgány štátnej správy. Ponúkame im celú škálu kompetencií ALSO, od Supply k Solutions a as-a-Service, na transakčnej aj spotrebnej báze.