1. Späť

Podvody na stránkách elektronického obchodovania predstavujú rastúci problém, ktorého dopady pre jednotlivcov a firmy rastú.

Pomocou niekoľkých jednoduchých tipov môžete posilniť zabezpečenie webu a minimalizovať riziko straty dát. Pomocou týchto jednoduchých krokov môžete zvýšiť zabezpečenie a zároveň znížiť riziko prípadných finančných strát.

Na ALSO webshope môžete ( ako správca účtu ) implementovať jednoduché a účinné opatrenia, ktoré posilnia vaše zabezpečenia proti počítačovým podvodom.

ZMENA HESLA!

Zmena hesla je efektívny spôsob ako ukončiť nežiadúce používanie vášho účtu a znížiť riziko hackerov a úniku dát.

Doporučujeme meniť heslá každých 6 mesiacov a definovať kód s najvyššou úrovňou zložitosti.

Najnovšie na našom webshope aplikujeme pravidlo, že heslo sa nesmie zhodovať s piatimi poslednými heslami použitých na našom webshope.

VIACFAKTOROVÉ OVERENIA ( MFA )

ALSO webshop je jedným z prvých webov elektronického obchodovania IT distribútorov, ktorí v Českej republike prijali dvojstupňové overovanie ( MFA ) . Doporučujeme vám teraz aktivovať si zabezpečovacie overovanie pomocou vygenerovaného kódu. Zavedenie tohto dodatočného zabezpečenia trvá minútu a zásadným spôsobom zvýši ochranu vašich dát a peňazí.

Via sa o dvojstupňovom zabezpečení vašich účtov na našom webshope dozviete na tomto odkaze.

BLOKOVANIE NEPOUŽÍVANÝCH ÚČTOV

Účty, ktoré neboli dlhší čas používané, budú zo strany ALSO Slovakia s. r.o. blokované a odblokovať ich môže zamestnanec ALSO alebo správca firemného účtu na strane zákazníka ALSO webshopu.

SPRAVUJTE PLATNÝCH UŽÍVATEĽOV

Určite, ktorý užívateľ vašej organizácie má právo zadať užívateľa, ktorý má právo zadaváť objednávky, spravovať faktúry.

Chceme maximalizovať bezpečnosť dát našich zákazníkov a minimalizovať možné finančné straty spôsobené nedostatočným zabezpečením nášho webshopu. Preto zavádzame opatrenia, ktoré s minimálnym diskomfortom znamenajú veľký posun v zabezpečení vzájomnej komunikácie. ALSO prepája Európu a preto musí dbať na najvyššiu úroveň zabezpečenia pre spokojnosť a bezpečnosť vsetkých. V prípade otázok kontaktujte svojho obchodného zástupcu.