10.3.2023

ALSO pokračuje v úspešných výsledkoch

  • EBITDA + 8,9 % (280 miliónov EUR)
  • ROCE nad 20 % (22,4 %)
  • Likvidita 479 miliónov EUR

Tento vynikajúci výsledok umožnil spoločnosti investovať do nových oblastí rastu a zvyšovania efektívnosti, programu spätného odkúpenia akcií a splatenia ďalších záväzkov vo výške 70 mil. EUR. K dobrému výnosu prispel aj pozitívny jednorazový efekt.

Hrubý zisk vzrástol o 30 na 716 mil. EUR, a to najmä vďaka ďalšej expanzii v oblasti cloudových služieb na úroveň 716 mil. EUR (+66%).

Predstavenstvo navrhuje akcionárom zvýšenie dividend už jedenásty rok po sebe. Výplata sa navrhuje vo výške 4,60 CHF na akciu.

Zvyšujúca sa rýchlosť a intenzita zmien vedie k rozšíreniu prognózovaného rozpätia. Na rok 2023 plánuje ALSO dosiahnuť EBITDA vo výške 265 až 305 miliónov EUR a ROCE viac ako 20 %. Strednodobé ciele sú EBITDA vo výške 330 až 420 miliónov EUR a ROCE nad 20 %.

Gustavo Möller-Hergt, generálny riaditeľ spoločnosti ALSO Holding AG (SIX: ALSN), zhrnul: „Podnikanie založené na cloude as-a-service a digitálnych platformách získava čoraz väčšiu dynamiku. Rastie aj segment Solutions, keďže IT služby sú v čase nedostatku zdrojov čoraz dôležitejšie. Prostredníctvom ekosystému ALSO, našej vynikajúcej pozície v oblasti cloudového biznisu a našich digitálnych platforiem môžeme optimálne podporovať resellerov v raste ich podnikania aj v uspokojovaní dopytu koncových zákazníkov. Zlepšením prevádzkovej efektívnosti, ďalším zrýchlením rastu a prostredníctvom Buy & Build sme nastavili smer budúceho ziskového rastu ALSO.“

Odkaz na výročnú správu

Kontakt ALSO Slovakia:

Beate Flamm

Senior Vice President Communication

E-mail: beate.flamm@also.com