1. Späť

Zoznam autorizovaných partnerov HP

PREHĽAD PLUS OTÁZKY A ODPOVEDE

Spoločnosť HP udržiava selektívnu distribučnú sieť na distribúciu a ďalší predaj produktov a služieb HP v Európskom hospodárskom priestore, Spojenom kráľovstve a Švajčiarsku. V dôsledku toho musia všetci autorizovaní partneri spoločnosti HP spĺňať určité technické alebo odborné normy (kritériá selektívnej distribúcie), aby sa zabezpečil správny predaj produktov a služieb HP a poskytovali optimálne služby zákazníkom (autorizovaní partneri spoločnosti HP). V rámci siete selektívnej distribúcie sú partneri oprávnení nakupovať od iných autorizovaných partnerov a predávať im produkty, ako aj predávať produkty koncovým zákazníkom.

Spoločnosť HP zostaví zoznam autorizovaných partnerov spoločnosti HP, ktorý bude obsahovať všetkých autorizovaných partnerov spoločnosti HP pre tlačové riešenia pre domácnosti (HPS) a kancelárske tlačové riešenia (OPS) značky HP a atramentové a tonerové kazety značky HP a hardvérové produkty pre objemovú tlač DesignJet (transakčné tlačové produkty) na dohodnutom území vrátane vyhľadávacieho nástroja. S účinnosťou od 1. novembra 2022 musia autorizovaní partneri spoločnosti HP nakupovať transakčné tlačové produkty len od iných autorizovaných partnerov spoločnosti HP uvedených v zozname na dohodnutom území alebo ich predávať týmto partnerom.

Zoznam autorizovaných partnerov spoločnosti HP zahŕňa všetkých partnerov spoločnosti HP, ktorí súhlasia so splnením kritérií selektívnej distribúcie spoločnosti HP vo svojej partnerskej zmluve so spoločnosťou HP, zmluve s maloobchodným partnerom spoločnosti HP alebo prijatím podmienok programu HP Business Partner Program alebo podmienok zoznamu autorizovaných partnerov spoločnosti HP. Partneri uvedení v zozname autorizovaných partnerov sú oprávnení nakupovať a predávať transakčné tlačové produkty HP.

Prečo spoločnosť HP robí túto zmenu?

Zavedenie zoznamu autorizovaných partnerov spoločnosti HP pomôže zachovať integritu siete selektívnej distribúcie, ktorá je nevyhnutná na zabezpečenie dobrých nákupných skúseností pre zákazníkov a ochranu značky HP, a uľahčí jej prevádzku. Autorizovaným partnerom HP uľahčí plnenie ich zmluvných záväzkov voči spoločnosti HP tým, že im ponúkne riešenie, ktoré im umožní efektívne overovať, od koho môžu nakupovať a predávať transakčné tlačové produkty. Pripomíname, že podľa partnerskej zmluvy HP, podmienok programu HP a kritérií selektívnej distribúcie spoločnosti HP ste ako autorizovaný partner spoločnosti HP povinný: a. nakupovať iba od spoločnosti HP alebo iných autorizovaných partnerov spoločnosti HP na dohodnutom území; b. predávať iba iným autorizovaným partnerom spoločnosti HP alebo koncovým zákazníkom na tomto území; a c. podmieniť dodržiavanie kritérií selektívnej distribúcie predajom každému autorizovanému partnerovi spoločnosti HP, ktorý bude ďalej predávať produkty alebo služby spoločnosti HP.

Ako sa vytvorí zoznam autorizovaných partnerov spoločnosti HP?

Partnerská distribúcia HP, Amplify a obchodní partneri (spolu približne 60 000 partnerov), ktorí prijali kritériá selektívnej distribúcie HP vo svojej partnerskej zmluve alebo podmienkach programu, budú automaticky pridaní do zoznamu autorizovaných partnerov HP pre transakčné tlačové produkty (stále sa vyžaduje dodržiavanie podmienok), čím sa minimalizuje vplyv na podnikanie a partnerov. Nesmluvní partneri HP Spoločnosť HP vyzýva všetkých predajcov, aby sa zaregistrovali. Cieľom nie je znížiť počet predajcov, ale oboznámiť ich s kritériami selektívnej distribúcie spoločnosti HP a zabezpečiť ich dodržiavanie. 1. septembra 2022 bude na dobu neurčitú otvorený registračný nástroj pre všetkých zmluvných partnerov, ktorí nie sú členmi HP, aby sa mohli zaregistrovať poskytnutím minimálnych kontaktných a identifikačných údajov a prijatím podmienok zoznamu autorizovaných partnerov HP, ktorý zahŕňa kritériá selektívnej distribúcie spoločnosti HP.

Ako môžem postupovať ako autorizovaný partner spoločnosti HP?

S účinnosťou od 1. novembra 2022 sa od vás vyžaduje, aby ste zaviedli mechanizmus a proces na preskúmanie zoznamu autorizovaných partnerov spoločnosti HP a aktívne zabezpečili, že budete nakupovať Transakčné tlačové produkty len od autorizovaných partnerov spoločnosti HP uvedených v zozname alebo ich budete predávať týmto partnerom; na vysvetlenie, Transakčné tlačové produkty nemožno nakupovať od distribútorov, maloobchodníkov, predajcov alebo iných predajcov, ktorí nie sú uvedení v zozname autorizovaných partnerov spoločnosti HP, ani ich predávať týmto predajcom. Predaj neautorizovaným predajcom by bol porušením krtérií selektívnej distribúcie spoločnosti HP a vašej zmluvy so spoločnosťou HP.

Kde nájdem zoznam autorizovaných partnerov spoločnosti HP?

Predbežný zoznam autorizovaných partnerov spoločnosti HP a vyhľadávací nástroj nájdete tu . Upozorňujeme, že v tejto fáze ide len o predbežný zoznam na informačné účely a spoločnosť HP nezodpovedá za technické alebo redakčné chyby alebo opomenutia v ňom obsiahnuté. Konečný zoznam bude zverejnený 1. novembra 2022 a bude sa priebežne aktualizovať. Ak chcete overiť, či máte najaktuálnejší zoznam autorizovaných spoločností HP, navštívte vyššie uvedené prepojenie.

REGISTRÁCIA TU

Návod na registráciu

ZMLUVA v češtine - PODMÍNKY SEZNAMU AUTORIZOVANÝCH PARTNERŮ HP