Dodávatelia

ALSO ponúka produkty a služby od viac ako 550 dodávateľov.

Prispôsobiť štruktúry a procesy dodávateľov, prístup na rôzne trhy, rýchlosť, flexibilita a spoľahlivosť.

Štruktúry a procesy sú individuálne prispôsobené príslušnému obchodnému modelu dodávateľa. ALSO ponúka vysoko diferencované hodnotové ponuky prispôsobené zákazníckemu kanálu príslušného dodávateľa. Služby sú poskytované rýchlym a spoľahlivým spôsobom.

Široké portfólio produktov, rozsiahla zákaznícka báza, efektívna distribúcia.

ALSO umožňuje svojim SMB distribučným partnerom podieľať sa na nových obchodných príležitostiach, ako je Cloud Marketplace a Content Factory. Dodávatelia ťažia zo širšieho rozloženia rizika, rýchlejšieho dodania na trh a rýchleho zavádzania nových produktov ku komerčným a súkromným koncovým zákazníkom. Rast je umožnený rozšírením produktového portfólia o nové služby (finančné, digitálne, IT, logistika, marketing) a počtom predajných miest (veľkoobchodná a meraná distribúcia).

Dodávatelia

Hardvér -, Softvér-, Dodávatelia spotrebného materiálu — Poskytovatelia služieb