1. Späť

DODRŽIAVANIE ZÁSAD

Našim prvoradým cieľom nie je splnenie minimálnych právnych požiadaviek, ale byť jedným z najlepších pri výkone zodpovedného podnikania.

Právnik Dr. Carsten Thiel von Herff je ombudsmanom skupiny ALSO pre otázky súladu. Ombudsman je zamestnancom a tretím stranám k dispozícii ako nezávislý, externý kontakt pre informácie týkajúce sa porušenia etického kódexu v ALSO, najmä v prípadoch trestných činov, alebo dohôd obmedzujúcich hospodársku súťaž. Dr. Thiel von Herff je povinný zachovávať mlčanlivosť, na požiadanie prešetriť aj sťažnosti - tipy poskytnuté anonymne. Tieto informácie budú poskytnuté spoločnosti ALSO iba po konzultácii s oznamovateľom. Cieľom je pomôcť spoločnosti pri riešení porušenia predpisov bez toho, aby oznamovateľ musel mať strach z nepriaznivých účinkov.

KONTAKT

Ombudsman

Dr. Carsten Thiel von Herff

c/o Thiel von Herff Rechtsanwälte

Detmolder Strasse 30

DE-33604 Bielefeld

Phone: +49 521 557333-0

Fax: +49 521 557333-44

E-Mail Ombudsman: ombudsmann@thielvonherff.de

ALSO Compliance E-Mail: compliance@also.com