1. Späť

26.2.2021

ALSO: Net profit 130 miliónov eur(+30%)

  • Navrhovaná dividenda 3,75 Švajčiarského franku na akciu (+15.4%)

  • Strednodobé ciele pre EBITDA a ROCE boli zvýšené

V roku 2020 vzrástli tržby skupiny ALSO z 1,2 na 11,9 miliardy eur (+ 11,3%). Rast tržieb bol 11,8% u tradičného transakčného obchodu, 8,9% u riešení a 38,2% v spotrebnom cloudovom podnikaní. EBITDA činí 227,5 EUR v porovnaní s 196,7 miliónmi EUR v roku 2019, pričom ukazovateľ ROCE sa v rovnakom období zvýšil z 15,5 na 21,0%.

Peniaze a peňažné ekvivalenty vzrástli o 38,3% na 483,2 milióna EUR (predchádzajúci rok: 349,5 milióna EUR). ALSO zlepšilo čistý finančný dlh bez vplyvu IFRS 16 z 177 na 143,2 miliónov EUR. Hotovosť je o túto čiastku vyššia než finančné záväzky (143,2).

V roku 2021 spoločnosť ALSO očakáva, že EBITDA vzrastie niečo medzi 240 až 255 miliónov eur. S ohľadom na možné akvizície sa spoločnosť v strednodobom horizonte snaží dosiahnuť EBITDA vo výške 280 až 350 miliónov eur. ROCE by mal byť nad 20% s čisto organickým rastom a nad 15 % s ohľadom na možné akvizície.

Gustavo Möller-Hergt, generálny riaditeľ ALSO Holding AG (SIX: ALSN) zhrňuje: „Za posledných desať rokov sme vytvorili solídny, škálovateľný a ťažko reprodukovateľný základ, ktorý nám umožňuje ďalšiu expanziu. Základom vzdialenej komunikácie, ktorá bude formovať novú a ďalšiu normálnu, pandemickú a postpandemickú fázu, je IT technológia. Spoločnosti s robustnými ekosystémami budú mať zaujímavé príležitosti k ďalšiemu rozširovaniu svojho podnikania. Predpokladom sú integrované systémy riadenia a veľmi dobre vyškolení zamestnanci; s ich pomocou je možné spoločnosť priebežne optimalizovať a akvizíciu včas integrovať. To otvára ďalšie možnosti rastu pre spoločnosť ALSO.”

Link na stiahnutie tlačovej správy v angličtine: https://www2.also.com/press/20210223en.pdf

Kontakt pre investorov a otázky médií:

Alexandre Müller, Dynamics Group

+41 43 268 32 32

investor-relations@also.com

ALSO Holding AG (ALSN.SW)(Emmen / Švajčiarsko) je jedným z popredných poskytovateľov technológií v odvetví IKT, v súčasnej dobe pôsobí v 24 krajinách v Európe a v celkom 90 krajinách po celom svete prostredníctvom partnerov PaaS. Ekosystém ALSO ponúka približne 110 000 predajcov hardvéru, softvéru a IT služieb od viac než 700 predajcov vo viac než 1340 kategóriách produktov. Spoločnosť poskytuje komplexné služby od poskytnutia až po renováciu z jedného zdroja. Divízia zásobovania zahrňuje transakčnú škálu hardvéru a softvéru. Divízia riešenia podporuje zákazníkov pri vývoji prispôsobených IT riešeniam. Oblasť služieb je zameraná na cloudové ponuky založené na predplatnom a platformy pre kybernetickú bezpečnosť, virtualizáciu a AI. Ďalšie informácie nájdete na adrese: https://www.also.com/. Hlavným akcionárom je Droege Group, Düsseldorf, Nemecko.

O spoločnosti Droege Group

Droege Group (založená v roku 1988) je nezávislá poradenská a investičná spoločnosť v plnom rodinnom vlastníctve. Spoločnosť pôsobí ako špecialista na zákazkové transformačné programy zamerané na zvýšenie firemnej hodnoty. Skupina Droege spája svoju firemnú rodinnú štruktúru a kapitálovú silu do obchodného modelu. Robí priame investície vlastným kapitálom do spin-off spoločnosti a stredne veľkých spoločnosti v „zvláštnych situáciach”. Hlavnou zásadou „výkonávať – na základe umenia“ je skupina priekopníkom v rozvoji firemne orientovaného na vykonávanie. Skupina Droege sa riadi cielenou investičnou stratégiou založenou na súčasných megatrendoch (znalosti, pripojenie, prevencia, demografia, špecializácia, budúca práca, nakupovanie 4.0). Nadšenie pre kvalitu, inovácie a rýchlosť určuje činnosť spoločnosti. V posledných rokoch sa skupina Droege úspešne etablovala na domácich i zahraničných trhoch a pôsobí v 30 krajinách.

Ďalšie informácie nájdete na: https://www.droege-group.com .

Vylúčenie zodpovednosti

Táto tlačová správa obsahuje výhľadové prehlásenie, ktoré je založené na súčasných predpokladoch a predpovediach manažmentu spoločnosti ALSO. Známe i neznáme riziká, neistoty a ďalšie faktory by mohli viesť k rozdielom medzi publikovaným výhľadovým prehlásením a aktuálnym vývojom, predovšetkým s ohľadom na výsledky, finančnú situáciu a výkon ALSO Group. Skupina neprijíma žiadnu zodpovednosť za aktualizáciu týchto výhľadových prehlásení alebo za ich prispôsobenie budúcim udalostiam alebo vývoji.