1. Späť

29.4.2020

Obrovský úspech pre virtuálny veľtrh ALSO

Bratislava, Slovenská republika, 29. apríla 2020

Tlačová správa

Medzinárodný veľtrh Channel Trends+Visions

Obrovský úspech pre virtuálny veľtrh ALSO

28. apríla sa konal Medzinárodný veľtrh Channel Trends+Visions, virtuálny veľtrh ALSO pre IT priemysel. Po veľmi pozitívnej reakcii, ktorú spoločnosť získala na digitálnom CTV v regióne DACH, sa udalosť začala medzinárodne rozširovať. Podujatie sa konalo súčasne na siedmich platformách pre 20 krajín ALSO.

Za menej ako štyri týždne sa tím spojil s predajcami, pozval dodávateľov a komunikoval s tlačou. Myšlienka sa stretla s ohromujúcou reakciou: Celkovo ste mali možnosť vidieť 257 dodávateľov, 286 prezentácií a 56 webinárov dodávateľov a rovnako odborníkov z rady spoločností ALSO. Približne 10 000 návštevníkov na všetkých platformách dostalo najnovšie informácie o trendoch a témach v IT priemysle.

Gustavo Möller-Hergt, generálny riaditeľ spoločnosti ALSO, vo svojom hlavnom príhovore uviedol veľké šance, ktoré vidí v IT priemysle. „Kríza môže byť príležitosťou pre všetkých - ak máte správneho partnera, ktorý investuje do budúcich technológií a platforiem, a tých správnych ľudí.“

Veľký záujem bol o riešenia pre moderné pracovisko a spotrebiteľské podnikanie, prezentácie o kybernetickej bezpečnosti, internete vecí a ponúk pre domácu kanceláriu a domácu školu. Gustavo Möller-Hergt: „Určite nám chýba priamy kontakt s našimi zákazníkmi a kvôli ich požiadavkám postupne otvárame naše kancelárie. Zároveň sme však presvedčení, že nejde o poslednú virtuálnu udalosť, ktorú usporiadala spoločnosť ALSO. Je to vynikajúci spôsob, ako zostať v kontakte a zároveň zostať v bezpečí.“

Vďaka veľkej odozve a mnohým požiadavkám zostane sedem platforiem virtuálnej medzinárodnej CTV otvorené do 3. mája 2020.

Odkaz na registráciu: https://www.also.com/ec/cms5/sk_5840/5840/informacie/ctv_2020/index.jsp

Priamy odkaz na tlačovú správu v slovenčine

Priamy odkaz na tlačovú správu v angličtine

Kontaktná osoba ALSO Holding AG:

Manuela Rost-Hein

Vedúca komunikácie ALSO Group

Telefón: +49 151 14040215

E-mail: manuela.rost-hein@also.com

ALSO Holding AG (ALSN.SW) (Emmen / Švajčiarsko) združuje dodávateľov a odberateľov v odvetví IKT. ALSO ponúka viac než 660 predajcov hardvéru, softvéru a IT služieb prístup k viac než 110 000 partnerov, ktorí môžu dopytovať široké spektrum ďalších služieb v oblasti logistiky, financií a IT, ako aj tradičné distribučné služby. ALSO ponúka všetky služby pod jednou strechou začínajúc vývojom komplexného IT prostredia, poskytovaním a údržbou hardvéru a softvéru, až po repasovanie a remarketing IT hardvéru. Skupina ALSO je zastúpená v 23 európskych krajinách a vo fiškálnom roku 2019 generuje celkový čistý obrat vo výške približne 10,7 miliárd EUR s približne 4 000 zamestnancami. Majoritným akcionárom ALSO Holding AG je skupina Droege Group, Düsseldorf, Nemecko. Ďalšie informácie nájdete na adrese https://also.com .

Droege Group

Droege Group (založená v roku 1988) je nezávislá poradenská a investičná spoločnosť v plnom rodinnom vlastníctve. Spoločnosť pôsobí ako špecialista na zákazkové transformačné programy zamerané na zvýšenie firemnej hodnoty. Skupina Droege spája svoju firemnú rodinnú štruktúru a kapitálovú silu do obchodného modelu. Vykonáva priame investície vlastným kapitálom do spin-off spoločností a stredne veľkých spoločností v „zvláštnych situáciách“. Hlavnou zásadou „vykonávať – na základe umenia“ je skupina priekopníkov v rozvoji firemne orientovaného na vykonávanie. Skupina Droege sa riadi cielenou investičnou stratégiou založenou na súčasných mega trendoch (znalosti, pripojenie, prevencia, demografia, špecializácia, budúce práce, nakupovanie 4.0). Nadšenie pre kvalitu, inovácie a rýchlosť určuje činnosť spoločnosti. V posledných rokoch sa skupina Droege úspešne etablovala na domácich aj zahraničných trhoch a pôsobí v 30 krajinách. Ďalšie informácie nájdete na: https://www.droege-group.com .

Vylúčenie zodpovednosti

Táto tlačová správa obsahuje výhľadové vyhlásenia, ktoré sú založené na súčasných predpokladoch a predpovediach manažmentu spoločnosti ALSO. Známe aj neznáme riziká, neistoty a ďalšie faktory by mohli viesť k rozdielom medzi publikovaným výhľadovým vyhlásením a aktuálnym vývojom, predovšetkým s ohľadom na výsledky, finančnú situáciu a výkon ALSO Group. Skupina neprijíma žiadnu zodpovednosť za aktualizáciu týchto výhľadových vyhlásení alebo za ich prispôsobenie budúcim udalostiam alebo vývoji.