20.4.2020

Channel Trends + Vision 2020

Bratislava, Slovenská republika, 17. apríla 2020

Tlačová správa

Po veľkom úspechu Channel Trends + Vision 2020 v regióne DACH sú prípravy spoločnosti ALSO na medzinárodný Channel Trends + Vision (CTV) konajúci sa vo štvrtok 28. apríla 2020 v plnom prúde.

Hlavnými bodmi programu budú okrem iného prejavy generálneho riaditeľa ALSO Holding AG, Gustava Möller-Hergta, a Stevea Braziera, CEO spoločnosti Canalys, ktorá sa stala svetovo známou pre výskum technologických kanálov a smartfónov. Na partnerov čaká celý rad prezentácií a živé webináre zamestnancov spoločnosti ALSO a ďalších odborníkov z oblasti IT. Témy siahajú od Cybersecurity cez Internet vecí, domáce vyučovanie a Home Office až po 3D tlač. Zúčastnia sa ich dodávatelia ako Acer, Adobe, HP, HPE, Intel, Jabra, Lenovo, Logitech, Microsoft, Philips, Samsung a množstvo ďalších, ktorí sa líšia podľa prítomnosti na trhu v rôznych regiónoch.

„Sme veľmi potešení veľkým záujmom a veľkým počtom registrácií pre tento inovatívny formát a tešíme sa na informatívny a zaujímavý deň,“ vraví Gustavo Möller-Hergt, generálny riaditeľ spoločnosti ALSO Holding AG.

Predajcovia sa môžu bezplatne zaregistrovať na virtuálny CTV 2020 na adrese:

https://www.also.com/ec/cms5/sk_5840/5840/informacie/ctv_2020/index.jsp

Priamy odkaz na tlačovú správu v slovenčine

Priamy odkaz na tlačovú správu v angličtine

Kontaktná osoba ALSO Holding AG:

Manuela Rost-Hein

Vedúca komunikácie ALSO Group

Telefón: +49 151 14040215

E-mail: manuela.rost-hein@also.com

ALSO Holding AG (ALSN.SW) (Emmen / Švajčiarsko) združuje dodávateľov a odberateľov v odvetví IKT. ALSO ponúka viac než 660 predajcov hardvéru, softvéru a IT služieb prístup k viac než 110 000 partnerov, ktorí môžu dopytovať široké spektrum ďalších služieb v oblasti logistiky, financií a IT, ako aj tradičné distribučné služby. ALSO ponúka všetky služby pod jednou strechou začínajúc vývojom komplexného IT prostredia, poskytovaním a údržbou hardvéru a softvéru, až po repasovanie a remarketing IT hardvéru. Skupina ALSO je zastúpená v 23 európskych krajinách a vo fiškálnom roku 2019 generuje celkový čistý obrat vo výške približne 10,7 miliárd EUR s približne 4 000 zamestnancami. Majoritným akcionárom ALSO Holding AG je skupina Droege Group, Düsseldorf, Nemecko. Ďalšie informácie nájdete na adrese https://also.com .

Droege Group

Droege Group (založená v roku 1988) je nezávislá poradenská a investičná spoločnosť v plnom rodinnom vlastníctve. Spoločnosť pôsobí ako špecialista na zákazkové transformačné programy zamerané na zvýšenie firemnej hodnoty. Skupina Droege spája svoju firemnú rodinnú štruktúru a kapitálovú silu do obchodného modelu. Vykonáva priame investície vlastným kapitálom do spin-off spoločností a stredne veľkých spoločností v „zvláštnych situáciách“. Hlavnou zásadou „vykonávať – na základe umenia“ je skupina priekopníkov v rozvoji firemne orientovaného na vykonávanie. Skupina Droege sa riadi cielenou investičnou stratégiou založenou na súčasných mega trendoch (znalosti, pripojenie, prevencia, demografia, špecializácia, budúce práce, nakupovanie 4.0). Nadšenie pre kvalitu, inovácie a rýchlosť určuje činnosť spoločnosti. V posledných rokoch sa skupina Droege úspešne etablovala na domácich aj zahraničných trhoch a pôsobí v 30 krajinách. Ďalšie informácie nájdete na: https://www.droege-group.com .

Vylúčenie zodpovednosti

Táto tlačová správa obsahuje výhľadové vyhlásenia, ktoré sú založené na súčasných predpokladoch a predpovediach manažmentu spoločnosti ALSO. Známe aj neznáme riziká, neistoty a ďalšie faktory by mohli viesť k rozdielom medzi publikovaným výhľadovým vyhlásením a aktuálnym vývojom, predovšetkým s ohľadom na výsledky, finančnú situáciu a výkon ALSO Group. Skupina neprijíma žiadnu zodpovednosť za aktualizáciu týchto výhľadových vyhlásení alebo za ich prispôsobenie budúcim udalostiam alebo vývoji.