1. Späť

9.4.2020

Digitálny veľtrh ChannelTrends + Visions je uvedený na medzinárodný trh

Bratislava, Slovenská republika, 9. apríla 2020

Tlačová správa

Európa spomaľuje? Práve naopak! Po obrovskom úspechu digitálny CTV v regióne DACH sa udalosti teraz šíria ešte ďalej. Na konci tohto mesiaca, 28. apríla, sa akcia uskutoční vo všetkých ďalších 20 krajinách spoločnosti ALSO: vo Francúzsku, Holandsku a Belgicku, v štyroch škandinávskych krajinách, ďalej v Poľsku a Pobaltí vrátane Ukrajiny a Bieloruska, v Bulharsku, Rumunsku, Chorvátsku, na Slovensku, v Slovinsku, Českej republike a Maďarsku.

Vďaka digitalizácií akcie bol počet návštevníkov v Nemecku, Švajčiarsku a Rakúsku výrazne vyšší než na minulých veľtrhoch. Navyše užívatelia považovali účasť za veľmi užitočnú a vzhľadom k zaznamenávaniu všetkých prezentácií, boli schopní sledovať každú tému, o ktorú sa zaujímali. A to sa prejavilo tiež v intenzite sledovania: každý z viac než 6 000 návštevníkov sa zúčastnil asi 5 prezentácií alebo webinárov, celkovo bolo zaregistrovaných viac než 100 000 kliknutí.

Gustavo Möller-Hergt, CEO spoločnosti ALSO: «Pozitívna spätná väzba našich partnerov, či už na digitálnej nástenke alebo v osobných diskusiách, ktoré nasledovali s našimi zamestnancami, nás presvedčila, aby sme tento formát sprístupnili našim zákazníkom vo všetkých krajinách, kde spoločnosť ALSO pôsobí. »

Na medzinárodných veľtrhoch môžu predajcovia očakávať celú radu zaujímavých prezentácií a webinárov. Zúčastnia sa ho mnohí dodávatelia. Od 8. apríla sa môžu záujemcovia o veľtrh bezplatne zaregistrovať na webových stránkach príslušnej krajiny.

Priamy odkaz na tlačovú správu v slovenčine

Priamy odkaz na tlačovú správu v angličtine

Kontaktná osoba ALSO Holding AG:

Manuela Rost-Hein

Vedúca komunikácie ALSO Group

Telefón: +49 151 14040215

E-mail: manuela.rost-hein@also.com

ALSO Holding AG (ALSN.SW) (Emmen / Švajčiarsko) združuje dodávateľov a odberateľov v odvetví IKT. ALSO ponúka viac než 660 predajcov hardvéru, softvéru a IT služieb prístup k viac než 110 000 partnerov, ktorí môžu dopytovať široké spektrum ďalších služieb v oblasti logistiky, financií a IT, ako aj tradičné distribučné služby. ALSO ponúka všetky služby pod jednou strechou začínajúc vývojom komplexného IT prostredia, poskytovaním a údržbou hardvéru a softvéru, až po repasovanie a remarketing IT hardvéru. Skupina ALSO je zastúpená v 23 európskych krajinách a vo fiškálnom roku 2019 generuje celkový čistý obrat vo výške približne 10,7 miliard EUR s približne 4 000 zamestnancami. Majoritným akcionárom ALSO Holding AG je skupina Droege Group, Düsseldorf, Nemecko. Ďalšie informácie nájdete na adrese https://also.com .

Droege Group

Droege Group (založená v roku 1988) je nezávislá poradenská a investičná spoločnosť v plnom rodinnom vlastníctve. Spoločnosť pôsobí ako špecialista na zákazkové transformačné programy zamerané na zvýšenie firemnej hodnoty. Skupina Droege spája svoju firemnú rodinnú štruktúru a kapitálovú silu do obchodného modelu. Vykonáva priame investície vlastným kapitálom do spin-off spoločností a stredne veľkých spoločností v „zvláštnych situáciách“. Hlavnou zásadou „vykonávať – na základe umenia“ je skupina priekopníkov v rozvoji firemne orientovaného na vykonávanie. Skupina Droege sa riadi cielenou investičnou stratégiou založenou na súčasných megatrendoch (znalosti, pripojenie, prevencia, demografia, špecializácia, budúce práce, nakupovanie 4.0). Nadšenie pre kvalitu, inovácie a rýchlosť určuje činnosť spoločnosti. V posledných rokoch sa skupina Droege úspešne etablovala na domácich aj zahraničných trhoch a pôsobí v 30 krajinách. Ďalšie informácie nájdete na: https://www.droege-group.com .

Vylúčenie zodpovednosti

Táto tlačová správa obsahuje výhľadové vyhlásenia, ktoré sú založené na súčasných predpokladoch a predpovediach manažmentu spoločnosti ALSO. Známe aj neznáme riziká, neistoty a ďalšie faktory by mohli viesť k rozdielom medzi publikovaným výhľadovým vyhlásením a aktuálnym vývojom, predovšetkým s ohľadom na výsledky, finančnú situáciu a výkon ALSO Group. Skupina neprijíma žiadnu zodpovednosť za aktualizáciu týchto výhľadových vyhlásení alebo za ich prispôsobenie budúcim udalostiam alebo vývoji.