18.3.2020

ALSO pomáha svojim zákazníkom - Dôsledky koronavírusu

Bratislava, Slovenská republika, 16. marca 2020

Tlačová správa

Od tej doby, čo sa koronavírus začal šíriť, sledujeme najnovší vývoj a úspešne pracujeme na celej rade opatrení k zaisteniu dodávateľského reťazca a osobnej bezpečnosti zamestnancov, zákazníkov a partnerov. Stretnutia sa konajú digitálne, kedykoľvek je to možné, a mnoho našich zamestnancov už nejakú dobu pracuje z domova.

ALSO sa bude snažiť pomôcť zákazníkom, ktorí majú krátkodobé problémy s likviditou v dôsledku koronavírusu. „Všetci obchodní partneri budú priebežne analyzovaní v rámci celej skupiny na základe obchodných informácií, aby sme ich mohli aktívne podporovať. Takto bude ALSO nahliadať na lojálnych zákazníkov spoločnosti, ktorí sú štrukturálne zdraví, ale teraz sa môžu kvôli ťažkostiam súvisiacimi s koronavírusom dostať do problémov. Od spoločnosti ALSO dostanete rýchlu a nebyrokratickú podporu,“ oznámil Gustavo Möller-Hergt, CEO spoločnosti ALSO Holding AG.

V závislosti na objeme a úrovni predaja ponúkame prehodnotenie platobných podmienok pre dotknutých predajcov. Spoločnosť bude tiež pružne reagovať na situáciu jednotlivých obchodných partnerov, pokiaľ ide o úverové limity. Implementácia prebehne v krátkej dobe a opatrenia budú zavedené do konca apríla. Spoločnosť však bude aj naďalej pomáhať a podporovať SMB partnerov s ohľadom na problémy, ktoré môžu nastať. V tejto súvislosti sa prosím obráťte so svojimi otázkami na support4corona@also.com

Priamy odkaz na tlačovú správu v angličtine:

Priamy odkaz na tlačovú správu v slovenčine

Kontaktná osoba ALSO Holding AG:

Manuela Rost-Hein

Vedúca komunikácie ALSO Group

Telefón: +49 151 14040215

E-mail: manuela.rost-hein@also.com

ALSO Holding AG (ALSN.SW) (Emmen / Švajčiarsko) združuje dodávateľov a odberateľov v odvetví IKT. ALSO ponúka viac než 550 predajcov hardvéru, softvéru a IT služieb prístup k viac než 110 000 partnerov, ktorí môžu dopytovať široké spektrum ďalších služieb v oblasti logistiky, financií a IT, ako aj tradičné distribučné služby. ALSO ponúka všetky služby pod jednou strechou začínajúc vývojom komplexného IT prostredia, poskytovaním a údržbou hardvéru a softvéru, až po repasovanie a remarketing IT hardvéru. Skupina ALSO je zastúpená v 23 európskych krajinách a vo fiškálnom roku 2019 generuje celkový čistý obrat vo výške približne 10,7 miliard EUR s približne 4 000 zamestnancami. Majoritným akcionárom ALSO Holding AG je skupina Droege Group, Düsseldorf, Nemecko. Ďalšie informácie nájdete na adrese https://also.com .

Droege Group

Droege Group (založená v roku 1988) je nezávislá poradenská a investičná spoločnosť v plnom rodinnom vlastníctve. Spoločnosť pôsobí ako špecialista na zákazkové transformačné programy zamerané na zvýšenie firemnej hodnoty. Skupina Droege spája svoju firemnú rodinnú štruktúru a kapitálovú silu do obchodného modelu. Vykonáva priame investície vlastným kapitálom do spin-off spoločností a stredne veľkých spoločností v „zvláštnych situáciách“. Hlavnou zásadou „vykonávať – na základe umenia“ je skupina priekopníkov v rozvoji firemne orientovaného na vykonávanie. Skupina Droege sa riadi cielenou investičnou stratégiou založenou na súčasných megatrendoch (znalosti, pripojenie, prevencia, demografia, špecializácia, budúce práce, nakupovanie 4.0). Nadšenie pre kvalitu, inovácie a rýchlosť určuje činnosť spoločnosti. V posledných rokoch sa skupina Droege úspešne etablovala na domácich aj zahraničných trhoch a pôsobí v 30 krajinách. Ďalšie informácie nájdete na: https://www.droege-group.com .

Vylúčenie zodpovednosti

Táto tlačová správa obsahuje výhľadové vyhlásenia, ktoré sú založené na súčasných predpokladoch a predpovediach manažmentu spoločnosti ALSO. Známe aj neznáme riziká, neistoty a ďalšie faktory by mohli viesť k rozdielom medzi publikovaným výhľadovým vyhlásením a aktuálnym vývojom, predovšetkým s ohľadom na výsledky, finančnú situáciu a výkon ALSO Group. Skupina neprijíma žiadnu zodpovednosť za aktualizáciu týchto výhľadových vyhlásení alebo za ich prispôsobenie budúcim udalostiam alebo vývoji.