1. Back

3.3.2020

ABC Data sa premenovala na ALSO Slovakia

Na základe akvizície spoločnosti ABC Data, ktorá prebehla 1. júla 2019, sa slovenská pobočka stala súčasťou ALSO Group, švajčiarskeho holdingu a významného európskeho poskytovateľa technológií pôsobiaceho v 23 krajinách Európy. Nový názov spoločnosti je ALSO Slovakia s.r.o. Prevzatie je ďalším krokom vychádzajúcim zo stratégie ALSO Group, ktorá sa usiluje o posilnenie pozície na východoeurópskom trhu s odhadovaným potenciálom 30 miliárd EUR.

Obchodným cieľom spoločnosti ALSO je dosiahnutie vedúceho postavenia na trhu v celom regióne s realizáciou 20% podielu na trhu. Spoločnosť ALSO Slovakia, ktorá je súčasťou jedného z hlavných európskych poskytovateľov informačných a telekomunikačných technológií, bude teraz môcť výrazne posilniť celý svoj obchodný model. S tým súvisí optimalizácia obchodných procesov a logistiky, spotrebnej elektroniky a telekomunikácií. Nová spoločnosť bude mať na základe obchodného modelu ALSO 3S - Supply, Services and Solutions prístup k širokej škále produktov a ponúk, a tiež k širokému portfóliu dodávateľov.

„V rámci skupiny ALSO dokážeme našim zákazníkom a dodávateľom ponúknuť konkurencieschopné ponuky. Naši partneri a naša spoločnosť bude ťažiť zo silného finančného zázemia skupiny ALSO, jej bohatého portfólia a odborných znalostí, ako aj z ALSO Centers of Competence“ zdôrazňuje Milan Krajči, Chief Customer Officer, ALSO Slovakia s.r.o.

„Prevzatie vytvorí novú synergiu a umožní úspory z rozsahu, čo bude výhodné pre nás aj pre našich partnerov”, dodáva Gustavo Möller-Hergt, CEO ALSO Holding AG (SIX:ALSN). „Rovnako očakávame udržateľný a silný rast vzhľadom k rozšíreniu nášho portfólia.“

Skupina ALSO poskytne nové inovatívne technológie a platformy, ako je virtualizácia, cloud, 3D tlač, process mining, bezpečnostné riešenia založené na AI a IoT, a tým umožní partnerom zlepšiť ich súčasné podnikanie. Spoľahlivý a robustný ERP systém skupiny ALSO bude účinne podporovať lokálne obchodné procesy. Jeho implementácia sa uskutoční v krátkom časovom horizonte.

Kontaktná osoba v ALSO Group:

Jana Křístková Manuela Rost-Hein

J.kristkova@abcdata.eu

Marketing Manager CZ/SK, ALSO Slovakia s.r.o.

Manuela Rost-Hein

Manuela.Rost-Hein@also.com

Head of Communications ALSO Group, ALSO International Services GmbH

ALSO Holding AG (ALSN.SW) (Emmen / Švajčiarsko) združuje dodávateľov a odberateľov v ICT odvetví. ALSO ponúka viac než 550 predajcom hardvéru, softvéru a IT služieb prístup k viac než 100 000 partnerom, ktorí môžu mať záujem o široké spektrum ďalších služieb v oblasti logistiky, financií a IT, ako aj tradičné distribučné služby. ALSO ponúka všetky služby pod jednou strechou, začínajúc vývojom komplexného IT prostredia, poskytovaním a údržbou hardvéru a softvéru, až po repasovanie a remarketing IT hardvéru. Skupina ALSO je zastúpená v 23 európskych krajinách a vo fiškálnom roku 2018 generuje celkový čistý obrat vo výške približne 9,2 miliardy EUR s približne 4 000 zamestnancami. Majoritným akcionárom ALSO Holding AG je skupina Droege Group, Düsseldorf, Nemecko. Ďalšie informácie nájdete na adrese https://also.com.

Droege Group

Droege Group (založená v roku 1988) je nezávislá poradenská a investičná spoločnosť v plnom rodinnom vlastníctve. Spoločnosť pôsobí ako špecialista na zákazkové transformačné programy zamerané na zvýšenie firemnej hodnoty. Skupina Droege spája svoju firemnú rodinnú štruktúru a kapitálovú silu do obchodného modelu. Prevádza priame investície vlastným kapitálom do spin-off spoločností a stredne veľkých spoločností vo „zvláštnych situáciách“. Skupina Droege sa riadi cielenou investičnou stratégiou založenou na súčasných mega trendoch (znalosti, pripojenie, prevencia, demografia, špecializácia, budúca práca, nakupovanie 4.0). Nadšenie pre kvalitu, inovácie a rýchlosť určuje činnosť spoločnosti. V posledných rokoch sa skupina Droege úspešne etablovala na domácich aj zahraničných trhoch a pôsobí v 30 krajinách. Ďalšie informácie nájdete na: https://www.droege-group.com.

Vylúčenie zodpovednosti

Táto tlačová správa obsahuje vyhliadkové prehlásenie, ktoré je založené na súčasných predpokladoch a predpovediach manažmentu spoločnosti ALSO. Známe aj neznáme riziká, neistoty a ďalšie faktory by mohli viesť k rozdielom medzi publikovaným vyhliadkovým prehlásením a aktuálnym vývojom, predovšetkým s ohľadom na výsledky, finančnú situáciu a výkon ALSO Group. Skupina nenesie žiadnu zodpovednosť za aktualizáciu týchto prehlásení alebo ich prispôsobenie sa budúcim udalostiam.