Utveckla din konsumptionsbaserade tjänsteförsäljning med ALSOs As-a-Service-portfölj

”Framtiden återvänder för IT-chefen", säger Gartners forskningschef John-David Lovelock. ”De befinner sig nu i en situation som gör att de kan sluta fokusera på kritiska, kortsiktiga projekt, vilket de varit tvungna till under de senaste två åren, och istället fokusera på det långsiktiga.” Detta är en stor möjlighet för IT-kanalen att utveckla sin as-a-Service-verksamhet, och gå betydligt längre än ett första SaaS-erbjudande. Den mest intressanta frågan för återförsäljare är hur man skapar ett relevant paket för slutkunderna. Partners som tar sig tid att analysera varje kunds landskap kan positionera sig som konsulter och MSP:er. I en tid när resurserna är knappa och dyra, särskilt när det gäller IT, kan erbjudanden, med SaaS som utgångspunkt, utökas mot specialiserade konfigurationer för branscher, samt till WaaS/DasS och CSaaS. En intelligent konfiguration av offentliga/privata moln kan möta kundens behov av säkerhet och samtidigt ge återförsäljaren möjlighet att vara med och arbeta fram konceptet samt sälja tekniska tjänster.

Övergången från produkt till tjänst innebär en stor förändring i många IT-företags tankesätt, struktur och säljstrategi. Tillsammans med branschexperterna Maciek Szczesniak, Vice President och General Manager SMB and Mid Market på Hewlett Packard Enterprise, en Adobe-representant, en återförsäljarpartner och Jan Bogdanovich, SVP Consumptional Business på ALSO, kommer vi att diskutera hur vi som kanal kan förvandla XaaS till den framgångssaga det förtjänar att vara.

Increase your performance: XaaS by ALSO