1. Tillbaka

Förvandla dina tjänster med hållbar IT

Efter Grön IT-initiativet i mitten av 00-talet verkade hållbarhet främst vara något som gäller andra branscher: inom energisektorn, i byggbranschen, jordbruk, till och med inom bilindustrin. Nu är hållbarhet återigen hett inom IT-branschen. IT kan stötta länder och företag i deras ansträngningar att skapa en hållbar ekonomi och stoppa klimatförändringarna. Hybridarbete bidrar till att avsevärt minska företagens koldioxidavtryck. Sakernas Internet (IoT) kan göra trafik, byggnader och tillverkning mycket energieffektivare. AI kan hjälpa till att optimera logistiken eller känna igen nya klimatmönster.

Hittills har effektivare hårdvara och innovationer inom isolerings- och kylsystem kunnat kompensera den växande efterfrågan på el till följd av den kraftiga ökningen av data som genereras. Men enligt en studie som gjordes av EU-kommissionens 2020 kan efterfrågan bli så stark att tillväxten inte längre kan kompenseras av effektivitetsvinster på hårdvara, programvara eller infrastruktur.

Är övergången till det offentliga molnet en bra strategi med energieffektivitet i åtanke, eller innebär det fortfarande en risk vad beträffar säkerhet och dataskydd? Vilka idéer och lösningar har leverantörerna för att möta dessa problem? Hur kan distributörer främja en cirkulär ekonomi inom IT? Vilka IT-lösningar kan vi erbjuda våra partners i kanalen så att de kan hjälpa kunderna att vara mer hållbara?

Fiona O’Brien, EMEA Chief Channel Officer och Head of EMEA Operations, Lenovo, Joacim Damgard, COO CEE, Microsoft, Pierre-Yves Dutang, Distribution Director Europe på APC hos Schneider Electric and Gustavo Möller-Hergt, CEO ALSO Holding AG, kommer att diskutera dessa och andra frågor i panelen för hållbar IT.

Transform your services with sustainable IT