1. back

ALSO sorteerib

Ei tea, kuhu viia elektri- ja elektroonikaseadmetest ning patareidest ja akudest tekkivad jäätmed?

ALSO Eesti OÜ on alates 2005. aasta veebruarikkust MTÜ EES-Ringlus liige täitmaks endal lasuvaid elektri- ja elektroonikaseadmete ning patareide ja akude maaletoomisega seotud tootjavastutuse kohustusi.

Vanad parareid võib tuua ALSO Eesti lao klienditeenindusse (Liivalao 18, Tallinn) selleks ettenähtud kogumiskasti. Vanad elektri- ja elektroonikaseadmed palume viia EES-Ringluse kogumisvõrkustikku.

Kui koguseliselt või laadilt ei vasta üleantavad seadmed kodumajapidamisseadmetele, siis palume võtta ühendust Annika Randalaga ( Annika.Randala@also.com või tel. +372 6 504 907), kes koostöös MTÜ EES-Ringlusega korraldab seadmete vastuvõtu logistikakeskustes.