Контакти:

Офис
София Еърпорт Център (Sofia Airport Center), Офис сграда А2, етаж I, офис 124,бул. „Христофор Колумб” N 64,
София 1592 (02) 9602 400

Търговски отдел
(02) 9602 300 office.bg@also.com
Понеделник - Петък
9:30 - 18:00 ч.

Склад
София 1528,
ул. Продан Таракчиев № 16
(сградата ОРБИТ) район "Аерогарa" (02) 9602 377

Сервиз
София 1528,
ул. Продан Таракчиев № 16
(сградата ОРБИТ) район "Аерогарa" (02) 9602 319

Банкови сметки

АЛСО България ЕООД, бул. Христофор Колумб 64, София
1592, България ДДС No: BG202990290 ИД No: 202990290

УниКредит Булбанк АД
Адрес: София 1000, пл. Света Неделя 7

SWIFT: UNCRBGSF
IBAN BGN: BG90UNCR70001519281126
IBAN EUR: BG32UNCR70001519476558
IBAN USD: BG71UNCR70001519473043