1. tillbaka

Uppgiftsskydd

1. Allmänt

Välkommen till vår webbplats. Läs igenom den sekretesspolicy som finns i detta dokument, eftersom du genom att använda denna webbplats godkänner dessa villkor.

2. Uppgiftsskydd

1. När du besöker ALSOs webbplats registreras och samlas både allmän information och personrelaterade uppgifter in automatiskt (det vill säga inte genom inskrivning). Vi använder de personrelaterade uppgifterna särskilt för att behandla beställningar, leverera varor, kontrollera kreditvärdighet, hantera betalningar, förebygga felaktig användning av vår webbplats och informera dig om beställningar, produkter, tjänster och erbjudanden. När så är nödvändigt samlar vi in uppgifter om din online-interaktion med vårt företag (till exempel de sidor som du besöker och de länkar och annonser som du klickar på). De webbservrar som används lagrar i regel till exempel namnet på din Internet-leverantör, den webbplats från vilken du besöker oss, våra webbplatser som du besöker och din IP-adress. Denna information används endast för att förbättra vår webbplats attraktionskraft, innehåll och funktioner. Om uppgifter skickas till externa tjänsteleverantörer, ser vi genom tekniska och organisatoriska åtgärder till att uppgiftsskyddsbestämmelserna följs.

2. Det är mycket viktigt för ALSO att personrelaterade uppgifter hanteras varsamt. När vi samlar in, bearbetar och använder uppgifter följer vi lagstiftningen noga. I samband med vissa åtgärder (till exempel när du deltar i tävlingar, kontaktar oss, lämnar in en jobbansökan eller använder skyddade delar) avslöjar du frivilligt en del av dina personrelaterade uppgifter för oss. Du godkänner därför att ALSO använder de personrelaterade uppgifter som du lämnar in för behandling av respektive affärstransaktion eller, vid tillfälle, använder dina adress- och beställningsuppgifter för marknadsföringsändamål, gör dem tillgängliga för andra företag inom ALSO-koncernen eller skickar dina personrelaterade uppgifter till tredje parter. Om tredjepartsleverantörer har åtkomst till dessa uppgifter skyddas dina personrelaterade uppgifter alltid genom motsvarande avtal och användningsbegränsningar. Självfallet kan du när som helst återkalla ditt tillstånd för användning och behandling av dina uppgifter, i synnerhet för marknadsföringsändamål, genom att skicka oss ett meddelande om detta. Du kan göra detta med ett informellt meddelande till följande e-postadress: privacy@also.com.

3. Vi lagrar personrelaterade uppgifter så länge som det behövs för att tillhandahålla en tjänst som du har begärt, eller som du har godkänt, under förutsättning att det inte finns några rättsliga skyldigheter som strider mot detta, till exempel arkiveringsperioder enligt handelsrätt eller skatterätt.

4. ALSO har infört tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter mot manipulering, förlust och förstörelse, liksom mot obehöriga personers åtkomst. Dessa åtgärder uppdateras kontinuerligt och förbättras för att hålla takten med den tekniska utvecklingen. Dina personrelaterade uppgifter skickas över Internet från din dator till vår server och vice versa i krypterad form. Den faktiska krypteringsnivån beror bland annat på din dator. Använd alltid den senaste webbläsaren, så att du kan kryptera dina uppgifter med 128 bitar.

5. ALSO-koncernen använder sig av cookies. Cookies är små textfiler som webbservern för in på olika ställen i din dators webbläsare och som gör att du kan identifieras, när du besöker webbplatsen nästa gång. Cookies registrerar inga personuppgifter (med undantag av personuppgifter som du för in, när du loggar in, exempelvis ditt kundnummer) och varken skadar din dator eller innehåller virus. Medan du använder vårt Internet-utbud för vi främst in så kallade sessionscookies på din dators hårddisk som endast har betydelse under ditt besök på webbplatsen. Det enda syftet med dessa cookies är att kontrollera anslutningen och navigeringen och att göra surfningen på vår webbplats användarvänlig för dig. Cookies kan till exempel ”komma ihåg” vissa inställningar under din session, så att du inte behöver göra om dem. Sessionscookies raderas när du stänger ner webbläsaren. Vi för också in ”beständiga” cookies, som finns kvar och gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare vid nästa besök.

Din webbläsare ger dig möjlighet att varnas, när en webbserver vill föra in en cookie på din dator. Du kan antingen godkänna cookies eller tacka nej till dem. De flesta webbläsare är automatiskt inställda på att godkänna cookies. Du kan emellertid ställa in din webbläsare, så att den blockerar cookies eller varnar dig, om att cookies skickas. Vi måste dock påpeka att vår ALSO-webbplats inte fungerar utan cookies.

När du lämnar www.also.se kan du radera cookies från din dators hårddisk manuellt, om exempelvis ett problem med Internet-anslutningen gör det omöjligt för dem att tas bort automatiskt.

Här hittar du mer information om typen av och syftet med de cookies som vi använder, dina individuella inställningar för cookies och hur du kan tacka nej till användningen av cookies:

6a. På sina Internet-sidor använder ALSO Webtrekk, en webbanalystjänst från företaget Webtrekk GmbH. Vissa av de uppgifter som registreras, när du besöker våra Internet-sidor, används för statistikanalys. Vi överför därför dessa uppgifter till Webtrekk GmbH. Denna statistikanalys hjälper oss på så sätt att optimera vårt utbud. Webtrekk GmbH har certifierats för uppgiftsskydd inom sektorn för webbkontroll. Din IP-adress skickas med varje förfrågan till servern, så att servern vet vart den ska skicka svaret. Varje användare erhåller IP-adressen från en internetleverantör (ISP, internet service provider) så snart som de ansluter till internet och ISP:n kan upptäcka vilken IP-adress som tilldelats vilken kund och när. Din IP-adress lagras dock anonymt. I princip kan inga slutsatser dras om din person, såvida du inte tidigare har loggat in på vår webbplats med dina kunduppgifter och har förblivit inloggad på detta sätt under ditt besök på webbplatsen. Dina uppgifter samlas in genom inställning av en pixel som är integrerad på webbplatsen. Webtrekk använder sessionscookies liksom så kallade senaste-klick-cookies som raderas när du stänger ner webbläsaren. Webtrekk använder också så kallade eviga cookies, vars livslängd inte överskrider sex månader och/eller som raderas, senast när de använts ett visst antal gånger. Dessa cookies är därför pseudonymer. Webtrekk kombinerar inte dessa användaruppgifter med andra uppgifter om vem som står för pseudonymen. Dessa uppgifter raderas så snart som lagringen av dem inte längre krävs för utarbetandet av användningsanalysen eller om användaren ber om att de ska raderas.

Vår webbplats använder även Google Analytics, webbanalystjänster som tillhandahålls av Google Inc. ( "Google"). Google Analytics använder i sin tur "cookies" (textfiler som ställs på din dator) för att analysera hur användare hanterar webbplatsen. Informationen som genereras av cookien (inklusive din IP-adress) kommer att överföras till och sparas av Google på sina servrar i USA. Google använder denna information till att sammanställa rapporter om aktiviteter på webbsidan för att erbjuda andra tjänster i samband med webbhantering och Internetanvändning. Google kan lämna vidare denna information till tredje part om Google är skyldig att göra det enligt lag, eller om en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att kombinera din IP-adress med annan data som Google innehar. Du kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på din webbläsare. Observera dock att om du gör detta så kan du inte att kunna använda alla funktioner på denna webbplats. Genom att använda denna webbsida, samtycker du till behandling av uppgifterna för Googles räkning på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.

Du kan tacka nej till lagring av dina anonyma besökaruppgifter som har registrerats, så att de inte registreras igen i framtiden. För att inte omfattas av Webtrekk Web Controlling kommer en cookie att ställas in. Ditt nej gäller så länge som du inte raderar cookien.

7. På vår webbplats och/eller i vår shop finns ytterligare tjänster tillgängliga från tredjepartsleverantörer. Dessa resurser från tredjepartsleverantörer kan också använda cookies eller liknande tekniker för att göra det möjligt för dina uppgifter att skickas till dessa tredjepartsleverantörer. Tredje parters användning av dessa tekniker styrs av deras egna riktlinjer för uppgiftsskydd och omfattas inte av våra uppgiftsskyddsbestämmelser.

8. Vår webbplats kan innehålla länkar till externa tredjepartswebbplatser, vars innehåll vi inte kan kontrollera. Vi tar därför inget ansvar för detta tredjepartsinnehåll. I varje fall förblir respektive leverantör eller operatör av de länkade sidorna ansvarig för det innehållet. Vid den tidpunkt då de länkades kontrollerades de länkade sidorna beträffande möjliga överträdelser av rättsliga krav. Vid den tidpunkten upptäcktes inga rättsliga överträdelser. Utan specifika tecken på att rättsliga krav överträds lönar det sig emellertid inte att ständigt övervaka innehållet på de länkade sidorna. Om vi skulle bli medvetna om rättsliga överträdelser, kommer vi omedelbart att ta bort de berörda länkarna. Detta gäller också för länkar från andra webbplatser till vår webbplats som vi känner till.

9. Du har rätt att granska alla uppgifter med anknytning till din person som lagras av oss och att rätta till dem om så behövs. I dessa fall ska du skicka ett skriftligt meddelande till den adress som anges i Stämpel.

3. Ändringar

ALSO förbehåller sig rätten att ändra denna sekretesspolicy och/eller innehållet på webbplatsen, i synnerhet de produkter, produktspecifikationer, tjänster, priser och/eller den tillgänglighet som anges på denna när som helst och utan föregående meddelande.

Status: februari 2015