Polityka Prywatności

1. Informacje ogólne

Kwestię bezpieczeństwa danych osobowych traktujemy bardzo poważnie i przestrzegamy odpowiednich przepisów prawa. Poniższy dokument zawiera informację o rodzaju danych osobowych, które są gromadzone na tej stronie internetowej, celu, w jakim są one wykorzystywane oraz o zakresie, w jakim są one udostępniane osobom trzecim.

2. Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych

Niniejsza polityka ochrony danych dotyczy przetwarzania danych przez ALSO POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, (dalej: „ALSO" lub „my").

3. Inspektor Ochrony Danych

Wszelkie zapytania dotyczące ochrony danych można kierować do naszych pracowników obsługi klienta lub bezpośrednio pod adresem privacy.pl@also.com.

4. Przetwarzanie danych podczas wizyty na naszej stronie internetowej

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, informacje przekazywane są do nas automatycznie za pomocą przeglądarki internetowej, której używają Państwo w celu uaktywnienia struktury naszej strony. Przekazywane informacje zawierają adres IP danego urządzenia z dostępem do Internetu, datę i godzinę zgłoszenia oraz informacje o przeglądarce. Dane te są tymczasowo zapisywane w tzw. dziennikach logów i automatycznie usuwane najpóźniej po 9 tygodniach. Zgromadzone dane nie pozwalają na bezpośrednie ustalenie Państwa tożsamości.

Podstawą prawną przetwarzania adresu IP jest art. 6 ust. 1 akapit 1 lit. f) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych („RODO"). Celem przetwarzania danych jest zapewnienie sprawnego nawiązywania połączeń i bezpieczeństwa systemu. W naszym prawnie uzasadnionym interesie leży zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych, wykrywanie i ochrona przed próbami ataków, analiza statystyczna oraz optymalizacja i świadczenie naszych usług online.

Ponadto, kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, korzystamy z plików cookies i usług analitycznych. Dalsze informacje znajdują się w punktach 7 i 8.

5. Rejestracja nowych klientów i działalność gospodarcza

Kiedy rejestrują się Państwo jako nowy klient, przetwarzamy przekazane przez Państwa dane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) lub lit. f) RODO w celu podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy. W trakcie procesu rejestracji otrzymujemy od Creditreform informację kredytową na Państwa temat. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO przetwarzamy informacje dotyczące Państwa zdolności kredytowej, ze względu na prawnie uzasadniony interes w nawiązaniu stabilnych stosunków handlowych.

W niektórych sytuacjach przetwarzamy Państwa dane osobowe również w związku z procesem pozyskania nowych klientów. W takiej sytuacji, pozyskujemy informacje o prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej (nazwa, adres prowadzonej działalności, dane rejestrowe) oraz dane kontaktowe osób wyznaczonych do kontaktu po Państwa stronie lub reprezentowania Państwa spółki (imię, nazwisko, tytuł służbowy/stanowisko, numer telefonu, adres adres e-mail) ze źródeł ogólnodostępnych, takich jak strony internetowe, czy rejestry handlowe. W takim przypadku, przetwarzamy Państwa dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na nawiązaniu współpracy biznesowej oraz nawiązaniu stabilnych stosunków handlowych.

Po uzyskaniu od Państwa odpowiedniej zgody w związku z nawiązaniem relacji biznesowej, czy też w trakcie współpracy handlowej przetwarzamy Państwa dane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, jeżeli wyrazili Państwo zgodę na wykorzystanie Państwa danych, np. w określonych kampaniach marketingowych lub akcjach promocyjnych.

Ponadto, przetwarzamy Państwa dane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy, takich jak składanie ofert lub zawieranie umów kupna czy leasingu.

6. Wydarzenia

Jeśli zarejestrują się Państwo lub wezmą udział w imprezach, akcjach promocyjnych, konferencjach lub innych podobnych wydarzeniach organizowanych przez ALSO, Państwa dane osobowe będą zbierane w celu planowania, wdrażania i wystawiania faktur za te usługi.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Odbiorcami Państwa danych osobowych są ALSO POLSKA S. z o.o. oraz, w razie potrzeby, pracownicy biur rezerwacji, hoteli i biur podróży.

7. Wykorzystanie plików cookie

Pliki cookie: wykorzystujemy je do przygotowania niektórych ofert. Są to małe pliki tekstowe zapisywane u Państwa w komputerze. Umożliwiają nam one rozpoznawanie, czy odwiedzają Państwo strony internetowe z tego samego komputera wielokrotnie.

Pliki cookie sesji to pliki cookie, które są przechowywane na komputerze użytkownika tylko na czas trwania sesji internetowej i są niezbędne do przeprowadzenia transakcji. Wykorzystywane są wyłącznie do kontroli połączeń i nawigacji oraz umożliwiają korzystanie z naszej strony internetowej w sposób przyjazny dla użytkownika (np. w celu realizacji zakupu w czasie, gdy jest on zalogowany do naszych systemów sklepowych). Pliki cookie sesji są ponownie usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki.

W przypadku niektórych ofert stosujemy trwałe pliki cookie, które służą do rozpoznawania odwiedzających i są przechowywane w Państwa komputerze na potrzeby przyszłych sesji. Takie pliki cookie są aktywne od 6 do 24 miesięcy (np. trwały plik cookie jest wymagany, aby uniemożliwić rejestrowanie Państwa zachowani podczas przeglądania stron internetowych przez narzędzia monitorujące).

Mają Państwo możliwość ustawienia swojej przeglądarki tak, aby te pliki cookie nie były w ogóle zapisywane lub aby były usuwane po zakończeniu sesji internetowej. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku mogą Państwo nie mieć możliwości korzystania ze wszystkich funkcji naszego serwisu internetowego.

W każdej chwili można również zarządzać korzystaniem z plików cookie w naszym Narzędziu do Zarządzania Zgodą (patrz punkt 8). Mogą Państwo w każdej chwili zmienić podjętą tam decyzję, a następnie wyrazić lub cofnąć wyrażoną zgodę. W tym celu, opcje ustawień można wybrać tutaj.

8. Platforma Zarządzania Zgodą Usercentrics

Korzystamy z Platformy Zarządzania Zgodą Usercentrics (Usercentrics) firmy Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 Monachium, Niemcy. Usercentrics gromadzi dane z dzienników logów i dane o zgodzie za pomocą JavaScript. JavaScript umożliwia nam informowanie użytkownika o jego zgodzie na określone pliki cookie i inne technologie na naszej stronie internetowej, jak również ich pozyskiwanie, zarządzanie i dokumentowanie.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Celem jest poznanie preferencji użytkowników i podjęcie odpowiednich działań. Dane te są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do naszego rejestru. Trwałość pliku cookie wynosi 60 dni.

W każdej chwili można trwale uniemożliwić korzystanie z JavaScript poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień w przeglądarce, co również uniemożliwiłoby korzystanie z JavaScript przez Usercentrics.

9. Google Tag Manager

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Tag Manager. Usługa ta pozwala na zarządzanie tagami stron internetowych za pomocą interfejsu. Google Tool Manager implementuje tylko tagi. Oznacza to, że nie stosuje się żadnych plików cookie i nie zbiera żadnych danych osobowych. Narzędzie Google Tool Manager aktywuje inne tagi, które z kolei mogą gromadzić dane. Jednakże, Google Tag Manager nie ma dostępu do tych danych. Jeśli dokonano dezaktywacji na poziomie domeny lub pliku cookie, pozostanie ona w mocy dla wszystkich tagów śledzenia, jeśli zostaną one zaimplementowane w Google Tag Manager.

10. Newsletter

Na stronie internetowej ALSO użytkownicy mają możliwość zapisania się do newsletterów naszej firmy. Zgodnie z art. 6 par. 1 lit. a) RODO, Państwa dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody.

Do wysyłania newslettera ALSO korzysta z technologii ELAINE firmy Artegic AG. Za pomocą newslettera ALSO regularnie przekazuje swoim klientom i partnerom biznesowym (w miarę możliwości indywidualne) informacje o produktach, promocjach, konkursach i nowościach. Sporadycznie korzystamy również z usługi ankiet, aby zwiększyć satysfakcję klientów. Newsletter naszej firmy można otrzymywać tylko wtedy, gdy (1) osoba zainteresowana posiada ważny adres e-mail oraz (2) osoba zainteresowana zarejestruje się w celu otrzymywania newslettera. E-mail potwierdzający zostanie wysłany na adres e-mail podany przy pierwszej rejestracji przez osobę zainteresowaną wysyłką newslettera, z wykorzystaniem procedury double opt-in. E-mail potwierdzający służy do weryfikacji, czy właściciel adresu e-mail jako osoba, której dane dotyczą, wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera.

Rejestrując dane osoby zapisanej w celu otrzymywania newslettera, zapisujemy również adres IP nadany przez dostawcę usług internetowych (Internet Service Provider - ISP) systemu komputerowego, z którego korzysta ta osoba w momencie rejestracji, a także datę i godzinę rejestracji. Gromadzenie tych danych jest konieczne, aby w przyszłości móc prześledzić (ewentualne) przypadki bezprawnego użycia adresu e-mail osoby, której dane dotyczą i służy w związku z tym zapewnieniu ochrony prawnej osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych.

Dane osobowe zebrane podczas rejestracji w celu otrzymywania newslettera są wykorzystywane wyłącznie w celu wysyłki naszego newslettera. Ponadto, subskrybenci newslettera mogą być informowani drogą elektroniczną, jeśli jest to niezbędne do działania newslettera lub do rejestracji, co może mieć miejsce w przypadku zmian w ofercie newslettera lub zmiany warunków technicznych. Dane osobowe zebrane w ramach usługi newslettera nie będą przekazywane osobom trzecim. Osoba zainteresowana subskrypcją naszego newslettera może ją w każdej chwili anulować. Zgodę na przechowywanie danych osobowych, którą zainteresowana osoba udzieliła nam w celu wysyłki newslettera, można w każdej chwili odwołać. W celu odwołania tej zgody, w każdym newsletterze znajduje się odpowiedni link do formularza rezygnacji z subskrypcji. Ponadto z subskrypcji newslettera można w każdej chwili zrezygnować bezpośrednio na stronie internetowej administratora danych lub też poinformować go o rezygnacji w inny sposób.

Śledzenie newslettera

Newsletter zawiera tzw. piksele śledzące. Piksel śledzący to miniaturowa grafika osadzona w wiadomościach e-mail wysyłanych w formacie HTML, która umożliwia rejestrację dziennika loga i jego analizę. Pozwala to na statystyczną ocenę sukcesu lub niepowodzenia kampanii marketingowych prowadzonych online. Za pomocą wbudowanego piksela raportującego, osoba odpowiedzialna może zobaczyć, czy i kiedy dana osoba otworzyła e-mail. Odpowiednie linki można również wykorzystać do rejestrowania, które linki w e-mailu zostały otwarte przez daną osobę.

Dane osobowe zebrane za pomocą pikseli śledzących i linków umieszczonych w newsletterach są przechowywane i oceniane przez administratora danych w celu optymalizacji wysyłania newslettera i jeszcze lepszego dostosowania treści kolejnych newsletterów do zainteresowań osoby, której dane dotyczą. Zebrane dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w każdej chwili cofnąć złożone w tym zakresie oświadczenie o wyrażeniu zgody. Jest to równoznaczne z rezygnacją z otrzymywania newslettera.

Korzystanie z technologii ELAINE odbywa się w ramach realizacji prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i jest przeprowadzane na podstawie umowy zgodnie z art. 28 ust. 3 zdanie 1 RODO. ELAINE może wykorzystywać dane odbiorców w formie pseudonimu, tzn. bez przydziału do użytkownika, do optymalizacji lub poprawy własnych usług, np. do technicznej optymalizacji wysyłki i prezentacji newsletterów lub do celów statystycznych. ELAINE nie wykorzystuje natomiast danych odbiorców naszego newslettera do samodzielnego przesyłania wiadomości do nich lub do przekazywania tych danych osobom trzecim.

Newslettery wysyłane są przez dostawcę usług mailingowych „MailChimp”, platformę mailingową amerykańskiego dostawcy Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, Stany Zjednoczone. Polityka Prywatności dostawcy usług mailingowych dostępna jest tutaj: https://mailchimp.com/legal/privacy/. Korzystanie z Mailchimp odbywa się w ramach realizacji naszych uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz na podstawie umowy o zgodnie z art. 28 ust. 3 zdanie 1 RODO.

Mailchimp może wykorzystywać dane odbiorców w formie pseudonimu, tzn. bez przydziału do użytkownika, do optymalizacji lub poprawy własnych usług, np. do technicznej optymalizacji wysyłki i prezentacji newslettera lub do celów statystycznych. Mailchimp nie wykorzystuje natomiast danych odbiorców naszego newslettera do samodzielnego przesyłania wiadomości do nich lub do przekazywania tych danych osobom trzecim.

11. Czcionki Google Web Fonts

Korzystamy z czcionek Google Web Fonts celem ulepszenia wizualnej prezentacji różnych informacji na naszej stronie. Po wywołaniu strony, czcionki internetowe przenoszone są do pamięci podręcznej przeglądarki w celu wykorzystania ich do prezentacji informacji. Jeśli przeglądarka nie obsługuje Google Web Fonts lub uniemożliwia dostęp do nich, tekst jest wyświetlany standardową czcionką. Po wywołaniu strony, nie ustawia się żadnych plików cookie dla osoby odwiedzającej stronę. Dane, które są przekazywane w związku z przeglądaniem naszej strony przekazywane są do konkretnych zasobów domen takich jak fonts.googleapis.com lub fonts.gstatic.com. Te dane nie są one powiązane z danymi, które mogą być pozyskane lub wykorzystywane w związku z równoległym korzystaniem z autoryzowanych usług Google, takich jak Gmail. Przeglądarkę można ustawić w taki sposób, aby czcionki nie były pobierane się z serwerów Google. Informacje na temat warunków ochrony danych osobowych w Google Web Fonts dostępne są pod adresem: https://developers.google.com/fonts/faq#Privacy.

Ogólne informacje na temat ochrony danych osobowych dostępne są w Centrum Ochrony Danych Osobowych Google pod adresem: http://www.google.com/intl/de-DE/privacy/.

12. YouTube

Używamy YouTube, usługi Google, do integracji plików wideo. Materiały te przechowywane są na stronie www.youtube.com i mogą być odtwarzane bezpośrednio z naszej strony. YouTube wykorzystuje pliki cookie do zbierania danych i oceny danych statystycznych. YouTube wykorzystuje pliki cookie między innymi do gromadzenia wiarygodnych statystyk wideo, zapobiegania oszustwom i poprawy komfortu użytkowania. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z naszej strony internetowej (w tym Państwa adres IP) są przekazywane i przechowywane na serwerach YouTube, również w Stanach Zjednoczonych. Państwa adresu IP nie można przypisać, jeżeli przed wejściem na naszą stronę nie zalogowali się Państwo na YouTube lub w innej usłudze Google lub jeżeli nie są Państwo tam zalogowani na stałe. Jeśli nie życzą sobie Państwo tego robić, należy wylogować się ze swojego konta YouTube i innych kont Google.

Pliki cookie YouTube dostarczają nam danych statystycznych na temat pobierania poszczególnych materiałów wideo zamieszczonych na stronie internetowej bez odniesienia do konkretnego użytkownika. Materiały wideo YouTube zamieszczone w serwisie są wykorzystywane w zakresie dozwolonym przez YouTube, który musi zostać zaakceptowany przez wszystkich użytkowników. Jeśli zauważą Państwo jakiekolwiek naruszenie praw autorskich, prosimy o zgłoszenie tego bezpośrednio do YouTube. Korzystamy z zamieszczonych materiałów YouTube w trybie zwiększonej prywatności. Oznacza to, że YouTube nie przechowuje plików cookie dla użytkownika, który przegląda stronę internetową z zainstalowanym odtwarzaczem wideo YouTube, ale nie klika na wideo, aby rozpocząć odtwarzanie. Po kliknięciu na odtwarzacz wideo YouTube, YouTube może przechowywać pliki cookie na komputerze użytkownika. Pragniemy zwrócić uwagę, iż jako dostawca tych stron nie posiadamy żadnej wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani na temat wykorzystania tych danych przez YouTube. Więcej informacji na temat oficjalnej Polityki Prywatności YouTube znajduje się na stronie …………………………….. oraz https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=de.

13. Okres przechowywania danych osobowych

Przechowujemy dane osobowe przez odpowiedni ustawowy okres przechowywania lub tak długo, jak długo istnieje cel ich gromadzenia. Po upływie okresu przechowywania dane są zazwyczaj usuwane, chyba że są niezbędne do rozpoczęcia realizacji umowy lub do jej wykonania. Jeśli dane użytkowników nie zostaną usunięte, ze względu na to, iż są one wymagane do innych, prawnie dozwolonych celów, ich przetwarzanie jest w miarę możliwości ograniczone. Tym samym dane te zostaną w miarę możliwości zabezpieczone i nie będą przetwarzane do innych celów. Dotyczy to na przykład danych użytkowników, które muszą być przechowywane ze względów handlowych lub podatkowych.

14. Formularze kontaktowe i nawiązywanie kontaktów

Oferujemy Państwu możliwość nawiązania kontaktu z nami poprzez telefon lub e-mail. Przekazane w ten sposób dane są przetwarzane w celu realizacji zapytania kontaktowego z osobą odpowiedzialną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) w przypadku umów i w celu podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy, takich jak przygotowanie oferty oraz art. 6 ust. 1 lit. f) w przypadku innych zapytań. Państwa dane mogą być przechowywane i przetwarzane w naszym systemie CRM.

15. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Korzystamy ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji przy dopasowywaniu przesyłek wraz z danymi osobowymi w związku z listą sankcji i wymagań kontroli eksportowej Unii Europejskiej i innych krajów, z których może być prowadzony eksport. W zależności od wyniku tego procesu możemy być zobowiązani do wdrożenia odpowiednich środków na podstawie przepisów dotyczących kontroli eksportu nałożonych przez Unię Europejską i inne kraje, z których może być prowadzony eksport. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Porównanie zapewnia zgodność z obowiązującym prawem eksportowym.

16. Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Podejmując wszelkie środki techniczne i organizacyjne, dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzać Państwa dane osobowe w sposób zgodny z przepisami prawa o ochronie danych osobowych i chronić te dane.

17. Modyfikacja Polityki Prywatności

ALSO zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych i innymi przepisami ustawowymi.

18. Gdzie przetwarzane są moje dane?

Państwa dane będą przetwarzane na terenie UE i EOG. W zakresie dozwolonym przez prawo, przetwarzanie danych odbywa się również w krajach pozaeuropejskich.

19. Przekazywanie danych osobom trzecim

Przekazujemy dane osobom trzecim, jeżeli jest to konieczne do realizacji umowy i / lub wyraźnie zaznaczymy to w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych i / lub jesteśmy prawnie zobowiązani i / lub uprawnieni do tego w określonych przypadkach.

Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i punktem 48 Preambuły RODO, możemy przekazać Państwa dane spółkom z Grupy ALSO.

20. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z art. 15 RODO przysługuje Państwu prawo do informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych.

Ponadto mogą Państwo skorzystać z prawa do sprostowania, usuwania lub, jeśli usunięcie nie jest możliwe, ograniczenia przetwarzania oraz z prawa do przenoszenia danych zgodnie z art. 16-18, 20 RODO. Jeśli chcieliby Państwo skorzystać z tego prawa, prosimy o kontakt na adres: privacy.pl@also.com

Jeśli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych. Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych do właściwego organu nadzorczego.

Właściwy organ nadzorczy ALSO:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

tel. 22 531-03-00
adres e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl

Zgodnie z art 13 ust. 2 lit. b) RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane osobowe, które przekażą nam Państwo w ramach wykonywania praw osób, których dane dotyczą, będą przez nas przechowywane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w prawnie uzasadnionym interesie. Prawnie uzasadniony interes polega na możliwości zweryfikowania Państwa żądania.

Zgodnie z postanowieniami art. 21 ust. 1 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją

Powyższe ogólne prawo do wniesienia sprzeciwu odnosi się do wszystkich celów przetwarzania opisanych w niniejszej Polityce Prywatności, które są przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 akapit 1 lit. f) RODO. Jesteśmy zobowiązani do uwzględnienia takiego ogólnego sprzeciwu tylko wówczas, gdy podadzą nam Państwo przyczyny o nadrzędnym znaczeniu (np. ewentualne zagrożenie życia lub zdrowia).