Privātuma politika

1. Vispārīga informācija

Mēs personas datu aizsardzību uztveram ļoti nopietni un ievērojam piemērojamos normatīvos tiesību aktus. Turpmākajā paziņojumā ir sniegta informāciju par šajā tīmekļa vietnē ievākto personas datu veidiem, to izmantošanas mērķiem un apjomu, kādā šie dati ir pieejami trešajām personām.

2. Atbildīgais par datu apstrādi

Šī datu aizsardzības politika attiecas uz datu apstrādi, ko veic SIA “ALSO Latvia”, juridiskā adrese: Liliju iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167, Tālr. Nr.: +371 25784000 (turpmāk: "ALSO" vai "mēs"), un kas ir sasniedzams LV-Office@also.com.

3. Datu aizsardzības speciālists

Savus ar datu aizsardzību saistītos apsvērumus Jūs varat adresēt mūsu klientu apkalpošanas personālam vai tieši sazināties ar datu aizsardzības speciālistu pa e-pasta adresi LV-GDPR@also.com vai pa pastu, adresējot šo ziņu SIA “ALSO Latvia”, juridiskā adrese: Liliju iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167.

4. Datu apstrāde, apmeklējot mūsu tīmekļa vietni

Kad Jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, tīmekļa pārlūkprogramma, kuru izmantojat, automātiski mums nosūta informāciju, kas tiek izmantota, lai iespējotu mūsu tīmekļa vietnes struktūru. Šī nosūtītā informācija tai skaitā ietver konkrētās ierīces, kurai ir pieeja internetam, IP adresi, konkrētā pieprasījuma datumu un laiku, kā arī pārlūka informāciju. Šī informācija tiek glabāta tā sauktajā žurnālfailā, un tā tiek automātiski izdzēsta ne vēlāk kā pēc 9 nedēļām. Ievāktie dati neļauj izdarīt tiešus secinājumus par Jūsu identitāti.

IP adreses apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas (“VDAR”) 6. panta pirmās daļas f) punkts. Datu apstrādes mērķis ir nodrošināt netraucētu savienojumu izveidi un sistēmas drošību. Mūsu leģitīmās intereses balstās uz Jūsu datu drošības aizsardzību, uzbrukumu mēģinājumu atpazīšanu un aizsardzību pret tiem, statistisko izvērtēšanu un mūsu tiešsaistes pakalpojumu optimizāciju un šo pakalpojumu sniegšanu.

Turklāt, kad Jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, mēs izmantojam sīkdatnes un analītiskos pakalpojumus. Lai saņemtu sīkāku informāciju, lūdzu, skatiet 7. un 8. punktu.

5. Jauno klientu reģistrācija un uzņēmējdarbība

Kad Jūs reģistrējaties kā jauns klients, mēs apstrādājam Jūsu nodotos datus saskaņā ar VDAR 6. panta pirmās daļas b) vai f) punktu, lai veiktu pasākumus pirms līguma noslēgšanas. Reģistrācijas procesa laikā mēs iegūstam kredītziņojumu par jums no Creditreform. Mēs apstrādājam kredītspējas informāciju saskaņā ar VDAR 6. panta pirmās daļas f) punktu, balstoties uz leģitīmu interesi par stabilām darījuma attiecībām.

Darījuma attiecību laikā mēs apstrādājam Jūsu datus, pamatojoties uz VDAR 6. panta pirmās daļas a) punktu, ja Jūs esat devis mums atļauju izmantot Jūsu datus, piemēram, noteiktām mārketinga kampaņām vai stimuliem.

Turklāt mēs apstrādājam Jūsu datus saskaņā ar VDAR 6. panta pirmās daļas b) punktu, lai veiktu pasākumus pirms līguma noslēgšanas kā, piemēram, piedāvājumu vai pirkšanas vai līzinga līgumu īstenošanu.

6. Pasākumi

Ja Jūs reģistrējaties, lai piedalītos vai piedalāties pasākumos, tai skaitā veicināšanas pasākumos, konferencēs vai citādos līdzīgos ALSO organizētos pasākumos, Jūsu personas dati tiks ievākti ar mērķi plānot, īstenot un izrakstīt rēķinus par šiem piedāvājumiem.

Jūsu datu apstrādes juridiskais pamats šeit ir VDAR 6. panta pirmās daļas b) punkts, tas ir, apstrāde ir nepieciešama līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas.

Jūsu personas datu saņēmēji ir SIA “ALSO Latvia” un, ja nepieciešams, arī rezervācijas aģentūru, viesnīcu un ceļojumu aģentūru darbinieki.

7. Sīkdatņu izmantošana

Sīkdatnes: Mēs izmantojam sīkdatnes noteiktiem piedāvājumiem. Sīkdatnes ir nelieli teksta faili, kas tiek glabāti Jūsu datorā. Tās ļauj mums atpazīt, ja apmeklējat tīmekļa vietni no viena un tā paša datora atkārtoti.

Sesijas sīkdatnes ir sīkdatnes, kas tiek glabātas Jūsu datorā tikai interneta sesijas laikā un ir nepieciešamas transakciju veikšanai. Šīs sesijas sīkdatnes tiek izmantotas tikai savienojuma vadībai un navigācijai tīmekļa vietnē, ļaujot Jums izmantot mūsu tīmekļa vietni lietotājam draudzīgā veidā (piemēram, lai apstrādātu pirkumu kamēr esat pieteicies mūsu veikalu sistēmās). Sesijas sīkdatnes tiek dzēstas katru reizi, kad beidzat pārlūkprogrammas sesiju.

Noteiktiem piedāvājumiem mēs izmantojam pastāvīgās sīkdatnes, kas palīdz atpazīt apmeklētājus un tiek glabātas Jūsu datorā arī turpmākās sesijas. Šīs sīkdatnes ir derīgas 6 līdz 24 mēnešus (piemēram, pastāvīgā sīkdatne ir nepieciešama, lai novērstu Jūsu uzvedības, apmeklējot tīmekļa vietni, reģistrēšanu, izmantojot izsekošanas rīkus).

Jums ir iespēja iestatīt savu pārlūkprogrammu tā, ka šīs sīkdatnes netiek saglabātas vispār vai lai sīkdatnes tiek izdzēstas interneta sesijas beigās. Lūdzu ņemiet vērā, ka šādā gadījumā Jūs, iespējams, nevarēsiet izmantot visas mūsu tiešsaistes pakalpojuma piedāvātās funkcijas.

Jūs jebkurā laikā varat pārvaldīt sīkdatņu lietošanu mūsu Piekrišanas pārvaldības rīkā (skatiet 8. sadaļu). Jūs jebkurā laikā varat mainīt iestatīto uzstādījumu un pēc tam sniegt vai atsaukt savu piekrišanu. Šim nolūkam uzstādījumu iespējas Jūs varat uzstādīt šeit.

8. Usercentrics Piekrišanas pārvaldības rīks

Mēs izmantojam Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 Munich, Germany, veidoto Usercentrics Piekrišanas pārvaldības platformu (Usercentrics). Usercentrics apkopo žurnālfaila datus un piekrišanas datus, izmantojot JavaScript. JavaScript ļauj mums informēt lietotāju par viņa piekrišanu noteiktām sīkdatnēm un citām tehnoloģijām mūsu tīmekļa vietnē, kā arī tos iegūt, pārvaldīt un dokumentēt.

Datu apstrādes juridiskais pamats ir VDAR 6. panta pirmās daļas c) punkts. Datu apstrādes mērķis ir noskaidrot lietotāju izvēles un attiecīgi rīkoties.

Dati tiek dzēsti tiklīdz tie vairs nav nepieciešami reģistrēšanai, ko mēs veicam. Sīkdatnes ilgmūžība ir 60 dienas. Šādi piekrišanas dati ir jāglabā 10 gadus saskaņā ar likuma “Par grāmatvedību” 10. pantu. Iepriekš piešķirtās piekrišanas atsaukšanas sertifikātu glabā trīs gadus. Jo vairāk, šī glabāšana ir balstīta uz mūsu pārskatatbildību saskaņā ar VDAR 5. panta otro daļu. Tas liek mums ievērot persona datu apstrādi saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu. Savukārt likumā noteiktais noilguma termiņš saskaņā ar Komerclikuma 406. pantu ir trīs gadi.

Jūs varat liegt pastāvīgu JavaScript izmantošanu, veicot atbilstošus iestatījumus pārlūkprogrammā, kas tai skaitā arī liegtu Usercentrics izmantot JavaScript.

9. Google Tag Manager

Šī tīmekļa vietne lieto Google Tag Manager. Šis pakalpojums ļauj pārvaldīt tīmekļa vietņu birkas, izmantojot saskarni. Google Tool Manager ievieš tikai birkas. Tas nozīmē, ka sīkdatnes netiek izmantotas un personas dati netiek ievākti. Google Tool Manager aktivizē citas birkas, kas savukārt var ievākt datus. Tomēr Google Tag Manager šiem datiem nepiekļūst. Ja deaktivizācija ir veikta domēna vai sīkdatnes līmenī, tā paliks spēkā visām izsekošanas birkām, ja tās tiks ieviestas, izmantojot Google Tag Manager.

10. Informatīvie biļeteni

ALSO mājaslapā lietotājiem tiek dota iespēja abonēt mūsu uzņēmuma informatīvos biļetenus. Saskaņā ar VDAR 6. panta pirmās daļas a) punktu, mēs apstrādājam Jūsu datus, pamatojoties uz sniegto piekrišanu.

Informatīvo biļetenu nosūtīšanai ALSO izmanto Artegic AG ELAINE. ALSO regulāri informē savus klientus un sadarbības partnerus, izmantojot informatīvos biļetenus (ja iespējams, tos sagatavojot individuāli) par informāciju par produktiem, reklāmām, konkursiem un jaunumiem no ALSO. Mēs reizēm izmantojam aptaujas, lai palielinātu klientu apmierinātību. Mūsu uzņēmuma informatīvo biļetenu attiecīgā persona var saņemt tikai tad, ja (1) attiecīgajai personai ir derīga e-pasta adrese un (2) attiecīgā persona ir pieteikusies informatīvā biļetena saņemšanai. Apstiprinājuma e-pasts tiks nosūtīts uz e-pasta adresi, ko attiecīgā persona ir izmantojusi, pirmo reizi reģistrējoties informatīvā biļetena saņemšanai, izmantojot dubultās piekrišanas procedūru. Šis apstiprinājuma e-pasts kalpo, lai pārbaudītu, vai e-pasta adreses īpašnieks kā datu subjekts ir piekritis šī informatīvā biļetena saņemšanai.

Piesakoties informatīvajam biļetenam, mēs saglabājam interneta pakalpojuma sniedzēja (ISP) piešķirto IP adresi, ar ko ir identificējama datorsistēma, ko izmanto attiecīgā persona pieteikšanās brīdī, kā arī pieteikšanās datumu un laiku. Šo datu vākšana ir nepieciešama, lai vēlāk varētu izsekot datu subjekta e-pasta adreses (iespējamu) ļaunprātīgu izmantošanu, tādējādi nodrošinot juridisko aizsardzību personai, kas ir atbildīga par apstrādi.

Personas dati, kas tiek iegūti, piesakoties informatīvā biļetena saņemšanai, tiek izmantot tikai informatīvā biļetena nosūtīšanai. Turklāt, informatīvā biļetena abonenti var tikt informēti pa e-pastu, ja tas ir nepieciešams informatīvo biļetenu pakalpojuma darbībai vai pieteikšanās procedūrai, kā tas varētu būt, ja ir izmaiņas informatīvā biļetena piedāvājumā vai ja mainās tehniskie nosacījumi. Informatīvā biļetena pakalpojuma ietvaros ievāktie personas dati netiks nodoti trešajām personām. Attiecīgā persona var jebkurā laikā atteikties no mūsu informatīvā biļetena abonēšanas. Piekrišanu personas datu glabāšanai, ko attiecīgā persona mums ir devusi informatīvā biļetena nosūtīšanai, var atsaukt jebkurā laikā. Lai atsauktu šo sniegto piekrišanu, katrā informatīvajā biļetenā ir iekļauta atbilstoša saite uz veidlapu, kur var atteikties no abonēšanas. Jo vairāk, personai ir iespēja jebkurā laikā atteikties no informatīvā biļetena saņemšanas tieši datu pārziņa tīmekļa vietnē vai informēt datu pārzini jebkādā citā veidā.

Informatīvo biļetenu izsekošana

Informatīvajā biļetenā ir ietverti tā sauktie izsekošanas pikseļi. Izsekošanas pikselis ir miniatūra grafika, kas ir iegulta šādos HTML formātā nosūtos e-pastos, lai iespējotu žurnālfailu ierakstīšanu un to analīzi. Tas ļauj veikt mārketinga kampaņu statistisku novērtēšanu, tai skaitā novērtējot panākumus vai neveiksmes. Izmantojot iegulto skaitīšanas pikseli, atbildīgā persona var redzēt vai un kad attiecīgā persona ir atvērusi e-pastu. Pielāgotās saites var izmantot arī lai reģistrētu, kuras no e-pastā ietvertajām saitēm ir atvērusi konkrētā persona.

Šādus personas datus, kas ir ievākti, izmantojot informatīvajos biļetenos iekļautos izsekošanas pikseļus un saites, datu pārzinis glabā un novērtē, lai optimizētu informatīvo biļetenu nosūtīšanu un pielāgotu turpmāko informatīvo biļetenu saturu atbilstoši datu subjekta interesēm. Šie personas dati netiek nodoti trešajām personām. Datu subjekti ir tiesīgi jebkurā laikā atsaukt šai sakarā sniegto piekrišanu. Šī atsaukšana ir ekvivalenta ar atteikšanos no informatīvā biļetena abonēšanas.

ELAINE tiks izmantota, balstoties uz mūsu leģitīmajam interesēm saskaņā ar VDAR 6. panta pirmās daļas f) punktu un balstoties uz līguma apstrādi atbilstoši VDAR 28. panta trešās daļas pirmajam teikumam. ELAINE var izmantot saņēmēju datus pseidoanonimizētā formā, tas ir, bez lietotāja identificēšanas, lai optimizētu savus pakalpojumus vai tos uzlabotu, piemēram, informatīvo biļetenu nosūtīšanas un noformēšanas tehniskai optimizācijai vai statistikas vajadzībām. Tomēr ELAINE neizmanto mūsu informatīvā biļetena saņēmēju datus, lai paši ar tiem sazinātos vai nodotu šos datus trešajām personām.

Informatīvie biļeteni tiek nosūtīti, izmantojot "MailChimp", kas ir ASV uzņēmuma Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA, informatīvo biļetenu sūtīšanas platforma. Šī pasta pakalpojuma sniedzēja Privātuma politika ir apskatāma šeit: https://mailchimp.com/legal/privacy/. Mailchimp darbojas, pamatojoties uz mūsu leģitīmajam interesēm saskaņā ar VDAR 6. panta pirmās daļas f) punktu un atbilstoši pasūtījumu apstrādes līgumam, pamatojoties uz VDAR 28. panta trešās daļas pirmo teikumu.

Mailchimp var izmantot saņēmēju datus pseidoanonimizētā formā, tas ir, bez lietotāja identificēšanas, lai optimizētu savus pakalpojumus vai tos uzlabotu, piemēram, informatīvo biļetenu nosūtīšanas un noformēšanas tehniskai optimizācijai vai statistikas vajadzībām. Tomēr Mailchimp neizmanto mūsu informatīvā biļetena saņēmēju datus, lai paši ar tiem sazinātos vai nodotu šos datus trešajām personām.

11. Google Webfonts

Google web fonts tiek izmantoti, lai uzlabotu informācijas vizuālo attēlojumu šajā tīmekļa vietnē. Web fonts tiek pārsūtīti uz pārlūkprogrammas kešatmiņu, kad lapa tiek izsaukta, lai šos web fonts izmantotu informācijas attēlošanai. Ja pārlūkprogramma neatbalsta Google web fonts vai liedz tiem piekļuvi, teksts tiek parādīts standarta fontā. Kad lapa tiek izsaukta, tīmekļa vietnes apmeklētājam sīkdatnes netiek iestatītas. Dati, kas ir pārsūtīti saistībā ar lapas skatu, tiek nosūtīti uz īpašiem domēniem, piemēram, fonts.googleapis.com vai fonts.gstatic.com.

Šie dati nav saistīti ar tiem datiem, kas var tikt ievākti vai izmantoti saistībā ar paralēlu pierakstīšanos tādam Google pakalpojumam kā Gmail. Jūs varat iestatīt pārlūkprogrammu tā, lai fonti netiktu ielādēti no Google serveriem.

Informācija par Google Webfonts datu aizsardzības noteikumiem ir pieejama:

https://developers.google.com/fonts/faq#Privacy.

Vispārīga informācija par datu aizsardzību ir pieejama Google konfidencialitātes politikā un noteikumos:

https://policies.google.com/privacy?hl=lv

12. YouTube

Mēs izmantojam Google pakalpojumu YouTube, lai integrētu video failus. Šie video faili tiek glabāti www.youtube.com, un tos var atskaņot tieši no mūsu tīmekļa vietnes. YouTube izmanto sīkdatnes, lai ievāktu datus un veiktu statistisko datu novērtēšanu. YouTube izmanto sīkdatnes, lai ievāktu ticamu video statistiku, novērstu krāpšanu un, cita starpā, uzlabotu lietotāju pieredzi. Sīkdatnes ģenerētā informācija par šīs tīmekļa vietnes izmantošanu (ieskaitot Jūsu IP adresi) tiek pārsūtīta un glabāta YouTube serveros, kas tostarp atrodas ASV. Jūsu IP adresi nevar attiecināt uz Jums, ja vien Jūs neesat pievienojies YouTube vai kādam citam Google pakalpojumam tajā brīdī, kad apmeklējat tīmekļa vietni. Ja Jūs nevēlaties, lai Jūsu IP adrese tiek uz Jums attiecināta, Jums ir jāatsakās no sava YouTube konta un citiem Google kontiem brīdī, kad apmeklējat tīmekļa vietni.

YouTube sīkdatnes mums sniedz statistiskus datus par tīmekļa vietnē iegulto atsevišķo video failu atrašanu bez norādes uz konkrētu lietotāju. YouTube iegultie video tiek izmantoti tikai YouTube atļautajā apjomā, kas visiem lietotājiem ir jāakceptē. Ja redzat kādu autortiesību pārkāpumu, lūdzu ziņojiet par to tieši YouTube. Mēs izmantojam iegultos YouTube video failus uzlabotā konfidencialitātes režīmā. Tas nozīmē, ka YouTube neglabā sīkdatnes lietotājam, kurš skata tīmekļa vietni ar iegultu YouTube video failu atskaņotāju, bet nenoklikšķina uz video faila, lai sāktu tā atskaņošanu. Noklikšķinot uz YouTube video failu atskaņotāja, YouTube var saglabāt sīkdatnes lietotāja datorā. Mēs vēlamies norādīt, ka mums kā konkrēto lapu nodrošinātājam, nav informācijas par nosūtīto datu saturu vai par šo datu izmantošanu pakalpojumā YouTube. Lai iegūtu plašāku informācija par YouTube oficiālo konfidencialitātes politiku, apmeklējiet vietni: https://policies.google.com/privacy?hl=lv&gl=de un https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=de.

13. Personas datu glabāšanas termiņš

Mēs glabājam personas datus likumā noteikto glabāšanas periodu vai arī tik ilgi, kamēr pastāv datu vākšanas mērķis. Pēc glabāšanas laika perioda notecējuma, dati tiek regulāri dzēsti, ja vien tas nav nepieciešams līguma uzsākšanai vai līguma izpildei. Ja lietotāja dati netiek dzēsti tāpēc, ka tie ir nepieciešami citiem juridiski pieļaujamiem mērķiem, to apstrāde tiek ierobežota tik, cik vien iespējams. Attiecīgi dati tiks bloķēti, kur vien tas ir iespējams, un tie netiks apstrādāti citiem mērķiem. Tas attiecas, piemēram, uz tiem lietotāju datiem, kuri ir jāsaglabā komerciālu apsvērumu dēļ vai no nodokļus regulējošo normatīvo tiesību aktu izrietošu nosacījumu dēļ.

14. Kontaktveidlapas un sazināšanās

Mēs Jums piedāvājam iespēju ar mums sazināties, izmantojot kontaktveidlapas, tālruni, e-pastu un sociālos medijus. Šādā veidā pārsūtītie dati tiek apstrādāti ar mērķi apstrādāt kontaktinformāciju ar atbildīgo personu, pamatojoties uz VDAR 6. panta pirmās daļas b) punktu attiecībā uz līgumiem un pasākumiem pirms līguma noslēgšanas, kā, piemēram, piedāvājumiem, un 6. panta pirmās daļas f) punktu attiecībā uz citiem pieprasījumiem. Jūsu dati var tikt glabāti un apstrādāti mūsu CRM sistēmā.

15. Automatizētie lēmumi

Mēs izmantojam automatizētus lēmumus, kad saskaņojam sūtījumus un personas datus ar eksporta kontroli un Eiropas Savienības un citu valstu, no kurām var veikt eksportu, sankciju sarakstiem. Atkarībā no šīs pārskatīšanas rezultātiem, mums var pieprasīt īstenot atbilstīgus pasākumus saskaņā ar eksporta kontroles regulām, ko noteikusi Eiropas Savienība un citas valstis, no kurām var eksportēt. Datu apstrādes juridiskais pamats ir VDAR 6. panta pirmās daļas c) punkts. Šis salīdzinājums nodrošina atbilstību piemērojamiem eksportu regulējošajiem normatīvajiem tiesību aktiem.

16. Drošības informācija

Veicot visus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, mēs pieliekam visas iespējamās pūles, lai apstrādātu Jūsu personas datus tā, lai tiktu ievēroti visi piemērojamie datu aizsardzības normatīvie tiesību akti un lai aizsargātu šos datus.

17. Privātuma Politikas grozījumi

ALSO patur tiesības jebkurā laikā grozīt šo Privātuma Politiku saskaņā ar piemērojamiem datu aizsardzības normatīvajiem tiesību aktiem un citiem normatīvajos tiesību aktos paredzētajiem nosacījumiem.

18. Kur mani dati tiks apstrādāti?

Jūsu dati tiks apstrādāti ES un EEZ. Ciktāl to pieļauj piemērojamie normatīvie tiesību akti, datu apstrāde notiek arī valstīs ārpus Eiropas.

19. Datu nodošana trešajām personām

Mēs nododam datus trešajām personām, ja tas ir nepieciešams līguma izpildei un / vai mēs to esam skaidri norādījuši šajā datu aizsardzības paziņojumā un / vai mums ir juridisks pienākums un / vai tiesības to darīt atsevišķos gadījumos.

Balstoties uz leģitīmo interesi saskaņā ar VDAR 6. panta pirmās daļas f) punktu un VDAR 48. apsvērumu, mēs varam nodot Jūsu datus arī ALSO Grupas saistītajiem uzņēmumiem.

20. Datu subjektu tiesības

Saskaņā ar VDAR 15. pantu, Jums ir tiesības saņemt informāciju par Jūsu personas datu apstrādi.

Turklāt, Jūs varat brīvi izmantot savas tiesības uz labošanu, dzēšanu vai, ja dzēšana nav iespējama, apstrādes un datu nodošanas ierobežošanu saskaņā ar VDAR 16.-18., kā arī 20. pantu. Ja Jūs vēlaties izmantot šīs tiesības, lūdzu, sazinieties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu.

Ja Jūs uzskatāt, ka Jūsu personas dati netiek apstrādāti saskaņā ar piemērojamiem datu aizsardzības normatīvajiem tiesību aktiem, mēs Jūs lūdzam sazināties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu.

Turklāt, Jums ir tiesības jebkurā laikā iesniegt sūdzību atbildīgajai uzraudzības iestādei.

Kompetentā uzraudzības iestāde attiecībā uz ALSO:

Datu valsts inspekcija
Blaumaņa iela 11/13-15,
Rīga, LV-1011
Tālr.: 67 22 31 31
E-pasts: info@dvi.gov.lv

Jums tai skaitā ir tiesības iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi jebkurā brīdī saskaņā ar VDAR 13. panta otrās daļas b) punktu.

Personas dati, kurus Jūs mums nosūtāt, kad izmantojat savas datu subjekta tiesības, tiks glabāti pamatojoties uz VDAR 6. panta pirmās daļas f) punktā minēto leģitīmo interesi. Leģitīmā interese ir Jūsu pieprasījuma pārbaudāmība.

Saskaņā ar VDAR 21. panta pirmās daļas noteikumiem, pret datu apstrādi var iebilst, balstoties uz tādiem iemesliem, kas ir saistīti ar datu subjekta īpašo situāciju.

Augstāk minētās vispārējās tiesības iebilst attiecas uz visiem apstrādes mērķiem, kas ir minēti šajā Privātuma Politikā un kas tiek apstrādāti, balstoties uz VDAR 6. panta pirmās daļas f) punktu. Mums ir pienākums īstenot šādu vispārēju iebildumu tikai tad, ja Jūs mums sniedzat sevišķi svarīgu iemeslus (piemēram, iespējams apdraudējums dzīvībai vai veselībai).

***