TAISYKLĖS

1. Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato ALSO Lietuva interneto svetainės, pasiekiamos adresu https://www.also.com/ec/cms5/lt_5310/5310/ (toliau – Svetainė) naudojimo tvarką. Informaciją apie Svetainėje renkamų asmens duomenų tvarkymą rasite Privatumo politikoje.

2. Svetainės valdytojas yra UAB „ALSO Lietuva“, juridinio asmens kodas 110199943, buveinės adresas Verslo g. 6, Kumpių k., Domeikavos sen., Kauno r. sav., Lietuva (toliau – ALSO Lietuva arba mes). Su ALSO galite susisiekti šiais kontaktais:

Adresas: Verslo g. 6, Kumpių k., Domeikavos sen., Kauno r. sav., Lietuva, El. paštas: lt@also.com

3. Naudodamiesi Svetaine, Jūs sutinkate laikytis šių Taisyklių. Jei Jūs nesutinkate su kuria nors Taisyklių nuostata, prašome nesinaudoti Svetaine. Jei turite klausimų, susijusių su šiomis Taisyklėmis, prašome susisiekti su mumis nurodytu el. pašto adresu.

4. Jeigu norite bendradarbiauti su ALSO Lietuva, apsilankykite šiame puslapyje. ALSONet užsakymų sistemos naudojimo tvarką reglamentuoja atskira su ALSO Lietuva sudaroma sutartis.

5. Svetainėje naudojami prekių ženklai ir logotipai, domeno vardas, pati Svetainė, o taip pat visi atskiri jos elementai, įskaitant tekstus, fotografijas, piešinius ir visą medžiagą, esančią Svetainėje, bet kurio Svetainės puslapio pateikimas, vaizdas bei dizainas, naudojamos duomenų bazės, programinė įranga ir visos intelektinės nuosavybės teisės į juos išimtinai priklauso tik ALSO Lietuva ir ALSO įmonių grupei. Jūs įsipareigojate nekopijuoti, nekeisti ar kitaip nenaudoti šių intelektinės nuosavybės objektų be atskiro rašytinio teisių turėtojo sutikimo.

6. ALSO Lietuva gali kartas nuo karto keisti šias Taisykles. Naujausia (aktuali) Taisyklių versija visada bus matoma ir pasiekiama Svetainėje. ALSO Lietuva taip pat turi teisę bet kuriuo metu nebetęsti (nutraukti) Svetainės veiklą.

7. Šios Taisyklės turi būti aiškinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

8. Bet kokie iš šių Taisyklių kylantys arba su jomis susiję ginčai, nesutarimai ar pretenzijos, taip pat jų pažeidimo, nutraukimo ar galiojimo klausimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Taisyklės atnaujintos 2021 m. liepos 21 d.