1. Обратно

1.Общ преглед

Ние приемаме защитата на личните данни много сериозно и спазваме стриктно приложимите нормативни изисквания. Тази политика Ви информира за това какви лични данни се събират на този уебсайт и с каква цел, както и при какви случаи тези данни се предоставят на трети страни.

2.Данни за администратора, отговорен за обработката на данните

Като Администратор, „АЛСО България“ ЕООД (наричано по-долу за краткост „АЛСО България” или „ние“), с офис адрес бул. „Христофор Колумб” № 64, София Еърпорт Център, Офис сграда А2, София – 1592, е предприело множество технически и организационни мерки за сигурността на предоставените чрез този уебсайт лични данни, така че да бъдат защитени по най-добрия начин и до най-висока степен. От друга страна, процесите не могат да бъдат изцяло контролирани, така че не може да се гарантира абсолютна защита. Поради тази причина от волята на всяко лице зависи предоставянето на личните му данни, когато осъществява контакт чрез нашия уебсайт, включително чрез алтернативни средства, като телефон или мейл.

3.Длъжностно лице по защита на данните

Ако имате въпроси относно защитата на данните, може да се свържете с нашия служител по защита на данните на имейл Privacy.bg@also.com или на адрес бул. „Христофор Колумб” № 64, пк 1592, София.

4.Обработка на данните при посещение на уебсайта ни

Когато посещавате нашия уебсайт, информацията за Вашето посещение ни се изпраща автоматично от уеб браузъра, който използвате, за да се осигури боравенето с нашия уебсайт. Предоставената информация включва IP адреса на заявяващото интернет устройство, дата и час на влизане и информация за браузъра. Тази информация се съхранява временно в така наречения лог файл и автоматично се изтрива най-късно след 9 седмици. Събраните данни не позволяват да се правят директни заключения относно вашата самоличност.

Правното основание за обработването на IP адреса е чл. 6, § 1, буква (е) от Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). Целта на обработката на данните е да се осъществи връзка и да се гарантира сигурността на системата. Нашият легитимен интерес се състои във взимане на мерки за сигурността на Вашите данни, откриване и предотвратяване на опити за атака, за статистически анализ, за оптимизиране на дейността, за предоставяне на нашите онлайн услуги.

Освен това, следва да имате предвид, че когато посещавате нашия уебсайт, ние използваме "бисквитки" и услуги за анализ. За повече информация вж. т. 6 и 7.

5.Регистрация на клиент и бизнес отношения

Ние обработваме предоставените от Вас данни при регистрацията като нов клиент на уебсайта в съответствие с чл. 6, § 1, буква (б) от ОРЗД за изпълнение на възникналите помежду ни преддоговорни и договорни отношения.

При осъществяване на бизнес отношенията помежду ни ние обработваме Вашите данни и въз основа на чл. 6, § 1, буква (а) от ОРЗД, ако сме получили Вашето разрешение да използваме данните Ви, например за определени маркетингови кампании или оферти.

Освен това обработваме Вашите данни в съответствие с чл. 6, § 1, буква (б) от ОРЗД – когато обработката им е необходима за извършване на преддоговорни дейности като например предлагане на специални оферти или в процеса на сключване на договори за доставка.

6.Събития

Когато се регистрирате или участвате в събития, обучения, маркетингови инициативи, срещи или подобни събития, Вашите лични данни ще бъдат събирани с цел да се даде възможност за планиране, изпълнение, фактуриране на разходите и доказване на тези събития.

Правното основание за обработването на Вашите данни в тези случаи е чл. 6, § 1, буква (б) от ОРЗД т.е. обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна или за осъществяването на преддоговорни дейности, предприети по искане на субекта на данните.

Категориите получатели на Вашите лични данни са: АЛСО България и, ако е необходимо, служители на агенции за резервации, хотели и туристически агенции.

7.Използване на бисквитки

Ние използваме бисквитки за определени оферти. Това са малки текстови файлове, които се съхраняват на Вашето устройство. Това ни позволява да Ви разпознаваме, когато многократно посещавате уебсайта от едно и също устройство.

Сесийни (временни) бисквитки – това са бисквитки, които се съхраняват на Вашия компютър само по време на интернет сесията и са необходими за транзакции. Тези сесийни бисквитки се използват изключително само за контрол на връзката и навигацията и чрез тях сайтът може да се използва по начин, удобен за ползвателя (т.е. обработка на поръчка докато сте влезли в уебшопа ни). Сесийните бисквитки се изтриват при прекратяване на сесията на Вашия браузър.

За определени оферти използваме постоянни бисквитки, които служат за разпознаване на посетители и се съхраняват на вашия компютър за бъдещи сесии. Тези бисквитки са валидни от 6 до 24 месеца (напр. постоянна бисквитка е необходима, за да не се записва поведението Ви при сърфиране в интернет чрез използване на инструменти за проследяване).

Имате възможност да настроите браузъра си така, че тези бисквитки изобщо да не се съхраняват или да се изтриват в края на интернет сесията Ви. Моля, имайте предвид обаче, че в този случай може да не успеете да използвате всички функции на нашата онлайн услуга. Можете също така да управлявате използването на бисквитки в нашия Инструмент за управление на съгласието (вж. раздел 8) по всяко време. Можете да промените взетото там решение по всяко време и впоследствие да дадете или оттеглите съгласието си. За тази цел можете да изберете опциите за настройка тук.

8.Платформата за управление на съгласие на ползвателя (UserCentrics)

Ние използваме Платформата за управление на съгласие на ползвателя (UserCentrics) на UserCentricS GmbH, Rosental 4, 80331 Мюнхен. Потребителският център събира данни за регистрационния файл и данни за съгласие, използвайки JavaScript. Този JavaScript ни позволява да информираме ползвателя за неговото съгласие за определени бисквитки и други технологии на нашия уебсайт и да ги получаваме, управляваме и документираме.

Правното основание за обработването на данни е чл. 6, § 1, буква (в) от ОРЗД. Целта е да се познават предпочитанията на ползвателите и да се действа съобразно с тях. Данните се изтриват веднага след като вече не са необходими за влизане в уебсайта. Трайността на бисквитката е 60 дни. Даденото съгласие се съхранява за срок от 5 години или до получено заяление за отмяна на предварително дадено съгласие, в зависимост от това кое от събитията е настъпило първо. Заявлението за отмяна на предварително дадено съгласие се съхранява в продължение на 3 години. Сроковете за съхранение са обвързани със задължението за доказване на принципа за отчетност съгласно чл. 5, § 2 от ОРЗД и в съответствие с ОРЗД.

Можете да спрете окончателно използването на JavaScript по всяко време, като направите подходящите настройки в браузъра си, като следва да имате предвид, че това също така би попречило на Usercentric да изпълнява JavaScript.

9.Маркетингови съобщения

Като клиенти на АЛСО България, ползвателите имат възможност да получават маркетингови предложения за продукти, промоции и инициативи. На основание чл. 6, § 1, буква (а) от ОРЗД ние обработваме вашите данни въз основа на даденото от Вас съгласие. АЛСО България редовно информира своите клиенти и бизнес партньори (при възможност индивидуално) за продукти, промоции, програми и новини от АЛСО България чрез маркетингови съобщения. Освен това, понякога използваме услугиа за проучвания, за да увеличим удовлетвореността на клиентите. Маркетингови предложения може да бъдат изпращани и получени от субекта на данните, само ако: (1) субектът на данните има валиден електронен адрес и (2) субектът на данните е заявил с регистрацията си получаването им. Имейлът с потвърждение се изпраща на имейл адреса, въведен за първи път от субекта на данни за изпращане на маркетинговата информация, като се използва процедурата за двойно потвърждение. Този имейл служи за проверка дали собственикът на имейл адреса, като субект на данние, е заявил получаването на съобщенията.

При регистрацията за маркетингови предложения съхраняваме и IP адреса на компютърната система, използвана от субекта на данните при регистрацията от доставчика на Интернет услуги (ISP), както и датата и часа на регистрацията. Събирането на тези данни е необходимо, за да се установи (възможната) злоупотреба с адреса на електронната поща на субекта на данни на по-късна дата и следователно може да послужи за правна защита на администратора.

Личните данни, събрани в контекста на абонамента за маркетингови предложения, ще бъдат използвани само за изпращането им. Освен това абонатите на маркетингови предложения могат да бъдат информирани по електронна поща, ако това е необходимо, за функционирането на услугата за бюлетин или регистрация или при промени в офертата за бюлетин или промени в технически обстоятелства. Личните данни, събрани в рамките на услугата за маркетингови предложения, няма да бъдат предавани на трети страни. Абонаментът за нашите маркетингови предложения може да бъде отменен от субекта на данните по всяко време. Съгласието за съхранение на лични данни, които субектът на данните е дал с цел за изпращане на маркетингови предложения, може да бъде отменено по всяко време. За да отмените съгласието си и/или да прекратите абонамента за изпращането на маркетингови предложения можете да информирате администратора на следния имейл gdpr.bg@also.com.

Newsletter-Tracking

Маркетинговите предложения се изпращат от натоварения от нас доставчик на пощенски услуги "MailChimp", платформа за доставка на доставчика на САЩ The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000. Atlanta, GA 30308 САЩ. Правилата за защита на данните на този доставчик могат да бъдат разгледани тук: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Mailchimp се използва на база на нашите законни интереси в съответствие с чл. чл. 6, § 1, буква (е) от ОРЗД.

Mailchimp може да използва данните на получателите в псевдонимна форма, т.е. без те да може да бъдат свързани с ползвателя, за оптимизиране или усъвършенстване на собствените ни услуги, например за техническа оптимизация на изпращането и представянето на маркетинговите предложения или за статистически цели. Mailchimp обаче не използва данните на нашите получатели на бюлетини, за да им пише, нито предава данните на трети страни.

10.Google Tag Manager

Този уебсайт използва Google Tag Manager. Тази услуга позволява „маркерите“ да се управляват чрез интерфейс. Google Tool Manager само имплементира маркерите. Това означава, че не се използват никакви бисквитки и никакви лични данни не се събират. Google Tool Manager активира други маркери, които от своя страна може да събират данни. Google Tag Manager сам по себе си не достъпва тези данни. Ако е направена деактивация на ниво домейн или бисквитка, тя ще остане валидна за всички следящи маркери, ако са имплементирани с Google Tag Manager.

11.Google Fonts

Различни шрифтове се използват за подобряване на визуалното представяне на различните данни на този уебсайт. Уеб шрифтовете се прехвърлят в кеша на браузъра, когато страницата е отворена, за да може да ги използва за показване. Ако браузърът не поддържа уеб шрифтовете на Google или не позволява достъп, текстът се показва със стандартен шрифт. Не се задават бисквитки, когато посетителят на уебсайта е достъпен. Данните, които се предават във връзка с достъпа до страницата се изпращат до специфични за ресурсите домейни като fonts.googleapis.com или fonts.gstatic.com. Те не се събират или използват във връзка с паралелното използване на услуги на Google, с които може да бъдете идентифицирани, като Gmail. Можете да настроите браузъра си така, че шрифтовете да не се зареждат от сървърите на Google. За информация относно политиката за поверителност на Google Уеб фонтс, моля, посетете: https://developers.google.com/fonts/faq#Privacy.

Обща информация за защитата на данните на Google можете да намерите в Центъра за поверителност на адрес: https://policies.google.com/privacy.

12.Период на съхранение на личните данни

Личните данни съхраняваме за съответния законово определен период или докогато целта, за която са събрани, е валидна. След изтичането на срока

за съхранение данните се изтриват, освен ако не са необходими за сключване на договор или за изпълнение на договор. Ако данните на ползвателите не бъдат изтрити, защото са необходими за други и законосъобразни цели, обработването им ще бъде ограничено, доколкото е възможно. Данните ще бъдат блокирани, доколкото е възможно и няма да бъдат обработвани за други цели. Това се отнася например за данните, които трябва да бъдат запазени по търговски или данъчни причини.

13.Данни за контакт и контактни форми

Ние Ви предлагаме възможност да се свържете с нас чрез форми за контакт, телефон, електронна поща и социални медии. Данните, изпратени по този начин, ще бъдат обработвани на основание на искането за контакт от администратора съгласно чл. 6, §1, буква (б) от ОРЗД – обработване в случай на договорни и преддоговорни отношения като оферти и чл. 6, § 1, буква (е) за други запитвания. Вашите данни могат да бъдат съхранявани и обработвани в нашата CRM система ( информационна платформа, посредством която компанията управлява взаимоотношенията с настоящи и потенциални клиенти, партньори и доставчици).

14.Автоматизирано решение

Ние не използваме автоматизирани решения и нашите клиенти не са обект на автоматизирано вземания на решения.

15.Сигурност на данните

Ние полагаме всички усилия за обработване на Вашите лични данни, като използваме приложимите технически и организационни средства по такъв начин, че да отговарят на нормативните изисквания и по този начин да защитим тези данни.

16.Промяна на Политиката за поверителност

АЛСО България си запазва правото да променя настоящата Политика за поверителност по всяко време в съответствие с приложимите разпоредби за защита на данните и другите нормативни изисквания.

17.Къде се обработват моите данни?

Вашите данни ще бъдат обработвани в рамките на ЕС и ЕИП. Обработването на данни се извършва и в неевропейски държави в рамките на разрешеното от закона.

18.Разкриване на данни на трети страни

Ние предаваме данни на трети лица, ако това е необходимо за изпълнението на договора, както и когато изрично заявяваме това в тази политика за защита на данните или когато сме правно задължени или имаме право да го направим във всеки конкретен случай. Поради наличие на законен интерес по член 6, § 1, буква (е) от ОРЗД и член 48 от ОРЗД, ние можем да предадем Вашите данни на компании от ALSO Group.

Права на субектите на данни

Имате право на информация относно обработването на Вашите лични данни - съгласно член 15 от ОРЗД.

В допълнение, Вие сте свободни да упражните правата си за коригиране, изтриване или, ако изтриването не е възможно, да ограничите обработката и преносимостта на данните в съответствие с членове 16–18 и 20 от ОРЗД. Ако желаете да упражните някоие от правата си, моля, свържете се с нашия служител по защита на данните.

Също така, ако смятате, че обработването на Вашите лични данни не се осъществява в съответствие с нормативната уредба за защита на данните, Ви молим да се свържете с нашия служител по защита на данните.

Имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган по всяко време.

Комисия по защита на личните данни:

София – 1592,

бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

kzld@cpdp.bg, www.cpdp.bg

Освен това, в съответствие с чл. 13, § 2, буква (б), имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни по всяко време.

Личните данни, които ни предавате в хода на упражняването на искането на субекта на данни, ще бъдат съхранявани от нас в съответствие с член 6, § 1, буква (е) от ОРЗД. Легитимният интерес на администратора в този случай е да удостовери автентичността на подаденото искане.

Съгласно условията на член 21, § 1 от ОРЗД, субектът на данни може да възрази срещу обработването на данни на основания, произтичащи от конкретната ситуация (по причини от първостепенно значение).

Горепосоченото общо право на възражение се прилага за всички цели на обработване, описани в настоящата Политика за защита на данните, които се обработват на основание чл. 6, § 1, буква (e) от ОРЗД. Ние сме длъжни да уважим и изпълним такова възражение само ако ни посочите причините от първостепенно значение (напр. възможна опасност за живота или здравето).