3S-AFFÄRSMODELLERNA: SUPPLY, SOLUTIONS and SERVICE (leveranser, lösningar och tjänster)

ALSO-koncernens stabila och breda kundbas är viktig för företagets framgång, och skapar ytterligare möjligheter för affärsutveckling.

Dessa baseras på olika affärsmodeller. De skiljer sig åt i fråga om dynamik, hinder för in- och utträde, marginaler, löpande kostnader, rörelsekapital och inte minst de anställdas kvalifikationer. Under 2012 delade ALSO upp de befintliga modellerna för att driva på deras utveckling. Drivkrafterna bakom den transaktionsbaserade affärsmodellen – den traditionella affärsverksamheten för leveranser – är stordriftsfördelar. Drivkraften bakom den konsultinriktade affärsverksamheten i den traditionella branschen för lösningar är kvalificerad parametrering och testning av IT-projekt. Alla andra tjänstebaserade affärsverksamheter är baserade på affärsmodellen för processteknik. Som ett resultat har de olika affärsmodellerna olika riskstrukturer och diversifieringen ökar företagets stabilitet.

Läs mer här på engelska: Supply, Solutions & Service