3S-AFFÄRSMODELLERNA: SUPPLY, SOLUTIONS and SERVICES (leveranser, lösningar och tjänster)

ALSO-koncernens stabila och breda kundbas är viktig för företagets framgång, och skapar ytterligare möjligheter för affärsutveckling.

Dessa baseras på olika affärsmodeller. De skiljer sig åt i fråga om dynamik, hinder för in- och utträde, marginaler, löpande kostnader, rörelsekapital och inte minst de anställdas kvalifikationer. Under 2012 delade ALSO upp de befintliga modellerna för att driva på deras utveckling. Drivkrafterna bakom den transaktionsbaserade affärsmodellen – den traditionella affärsverksamheten för leveranser – är stordriftsfördelar. Drivkraften bakom den konsultinriktade affärsverksamheten i den traditionella branschen för lösningar är kvalificerad parametrering och testning av IT-projekt. Alla andra tjänstebaserade affärsverksamheter är baserade på affärsmodellen för processteknik. Som ett resultat har de olika affärsmodellerna olika riskstrukturer och diversifieringen ökar företagets stabilitet.

Hög tillgänglighet, pålitliga leveranser, konkurrenskraftiga priser

ALSO kan leverera till sina kunder – eller till sina kunders kunder – redan dagen efter order. Mindre återförsäljare kan beställa produkter från oss ur en bred portfölj, till attraktiva priser, och i vilken mängd som helst. ALSO har mer än 1 500 anställda inom försäljning och marknadsföring av produkter och de kan erbjuda stöd i frågor som rör konfigurering och projekthantering. I våra webbutiker har köparna dygnet-runt-tillgång till information om vårt omfattande produktutbud och våra beställningsmetoder.

Anpassad portfölj, kort projektplaneringsfas, djupgående produktkunskap

ALSO har daglig kontakt med sina köpare och känner därför till deras krav, när det gäller programvara, servrar, lagring, nätverk, säkerhet och andra frågor. ALSO erbjuder en portfölj med lösningar som är perfekt anpassad efter kundernas krav. I samband med projekt tillhandahåller ALSO stöd i frågor som rör arkitektur och design, omvandlar snabbt krav till konkreta konfigurationer och övervakar hur projekten fortskrider. När ALSO hanterar projekt, tar man också hänsyn till förändringar i pris och produkter och erbjuder stöd vid koncepttester.