APC kan leverera nödkraftverk för både ändamål och budget

APCs UPS-er har länge ansetts vara ett riktmärke för tillförlitlighet och enkel hantering i nödkraftverk. APC-s portfölj av batteribackupenheter är otroligt bred och täcker från de minsta enheterna för säkerhetskopiering av t.ex. en enda dator eller arbetsstation upp till stora anläggningar med ansluten dieselgenerator för backup i flera timmar.

Förutom vanliga UPS-er har APC också lösningar som riktar sig till specifika industrier, till exempel marina UPS-er som tillsammans med marinfilter passar för fartyg.

Se vår Hot Deal
Gäller från 1 januari till den 31 mars 2018 på våra Smarta UPS-er.

Standard UPS

Se produkter här

Fördelar

 • Tar liten plats
 • Tyst och energisnål
 • Mycket UPS för pengarna

Begränsningar

 • Omkopplingstid mellan nät och batteridrift: 5-20ms
 • Ingen frekvensstabilisering
 • Ingen spänningsstabilisering
 • Begränsat skydd mot elektriskt buller

Line-Interactive UPS

Se produkter här

Fördelar

 • Ren sinusformet utgångsspänning
 • Stegreglerad utspänning via boost/buck transformator
 • Kan utökas med extra batteri (XL-serien)

Begränsningar

 • Omkopplingstid mellem nätverks- och batteridrift 2-5ms
 • Ingen frekvensstabilisering
 • Begränsad spänningsstabilisering
 • Begränsat skydd mot elektriskt ljud

On-Line UPS

Se produkter här

Fördelar

 • Ren sinusformad utgångsspänning
 • Filter för harmoniska övergångar
 • Frekvensstabil
 • Ingen omkopplingstid
 • Kan utökas med extra batterier

Begränsningar

 • Fyller mer än t ex Line-Interactive
 • Energikrävande