1. Nazaj

Kao pružatelj usluga između krajnjih korisnika, međusobno spajamo pružatelje usluga i kupce u industriji informacijskih i komunikacijskih tehnologija te im pružamo usluge na svim razinama lanca vrijednosti iz jednog izvora. Temelj ALSO-vih poslovnih modela su dvije kategorije klijenata – „pružatelji usluga“ i „kupci“. Prodajni ciklus u industriji informacijskih i komunikacijskih tehnologija u većini je slučajeva postupak od tri koraka. U prvom koraku, pružatelji usluga opskrbljuju ALSO-va trgovačka društva. U drugom koraku, ona opskrbljuju vrlo heterogen izbor kupaca, koji u trećem koraku pružaju usluge krajnjim klijentima.

Portfelj ALSO grupacije uključuje više od 550 prodavatelja u informacijsko-komunikacijskim kategorijama proizvoda kao što su računalna oprema, softver i informatičke usluge, uključujući sve globalne tržišne predvodnike. Zbog nepostojećih učinaka razmjera, malim i srednje velikim kupcima usluga nije uvijek pružena izravno od strane pružatelja usluga. U tom pogledu, ALSO također preuzima aspekte poput detaljne logistike i financiranja. Eksternaliziranje ovih zadataka za pružatelja usluga rezultira smanjenjem kompleksnosti te u vezi s tim pojednostavljenim pristupom raznim kanalima i regijama. Manji pružatelji usluga koji nemaju vlastitu nacionalnu organizaciju, koriste ALSO kako bi dobili pristup tržištu.

Na strani kupaca, naši klijenti uključuju maloprodajne trgovce i e-trgovce kojima pružamo fleksibilnu i pravovremenu dostavu robe putem našeg poslovnog modela opskrbe. Veći kupci koji iz ekonomskih razloga eksternaliziraju uloge i procese, imaju mogućnost preuzeti ih putem interneta od ALSO-a kao modularne usluge. Sljedeća vrlo važna skupina klijenata su preprodavači, koji se razvrstavaju na preprodavače s dodanom vrijednošću i skupinu SMB preprodavača. Preprodavači s dodanom vrijednošću dodaju dodatnu vrijednost standardnim proizvodima, npr. isporukom računalne opreme s vlastitim prethodno instaliranim softverom. SMB preprodavači, na primjer, sistemske tvrtke za određenu digitalnu upotrebu, često su informatički partneri trgovačkih društava ili državnih tijela. Nudimo im cjelokupni asortiman ALSO-vih kompetencija od opskrbe do rješenja te modela „kao usluga“, na temelju transakcija ili potrošnje.

Postanite klijent