Panoga informacijskih in komunikacijskih tehnologij zaradi svoje dinamike zahteva stalno optimizacijo funkcij ter procesov in naložbe v nove platforme. Kot odgovor na te obveznosti je ALSO razvil B2B-trgovino za medpodjetniško poslovanje. Evropska B2B-trgovina podjetja ALSO je središče za trgovanje s storitvami in izdelki v panogi informacijskih in komunikacijskih tehnologij. V celoti je prilagojena potrebam in zahtevam najrazličnejših strank.

Ker ne morejo izkoristiti učinkov ekonomije obsega, ponudniki svojih storitev ne zagotavljajo vedno kupcem iz vrst malih in srednje velikih podjetij. Tu nastopi podjetje ALSO in prevzame plačilne transakcije, podrobno logistiko ali nadzor neplačanih obveznosti. Večji kupci, ki svoje poslovne funkcije in procese iz ekonomskih razlogov prepustijo zunanjim izvajalcem, jih lahko v obliki modulov prenesejo od podjetja ALSO.

Za ponudnike prenos teh nalog na ALSO pomeni manjšo kompleksnost poslovanja in tako lažji dostop do različnih prodajnih poti in regij. Manjši ponudniki, ki v različnih državah nimajo lastnih podružnic, s pomočjo podjetja ALSO pridobijo dostop do novih trgov.

SUPPLY SOLUTIONS AS-A-SERVICE

Evropska B2B-trgovina podjetja ALSO je središče za trgovanje s storitvami in izdelki v panogi informacijskih in komunikacijskih tehnologij. V celoti je prilagojena potrebam in zahtevam najrazličnejših strank. To so razlogi, da je ALSO usposobljen in zanesljiv partner s trajnostnim razvojem.

VEČ INFORMACIJ