1. Späť

ALSO Cloud Marketplace

Vaše lokálne trhovisko so širokou škálou cloudových služieb a služieb s pridanou hodnotou

Platforma ALSO Cloud ponúka omnoho viac než len automatické poskytovanie cloudových služieb. Je to najkomplexnejší online trh pre predaj, podporu, reportovanie a starostlivosť so širokou škálou cloudových služieb.

ALSO Cloud Marketplace

Poskytovateľ cloudu
Poskytovatelia cloudu ALSO používajú trhovisko ALSO Cloud Marketplace na rýchle a ľahké poskytovanie služieb tisícom channel partnerov a ich zákazníkom na optimalizáciu svojich služieb pomocou profesionálnych služieb ALSO.

Nezávislí softvéroví výrobci cloudu (NSV)
Cloudoví poskytovatelia cloudových služieb na celom svete sa môžu k obchodnému modelu ALSO Cloud Marketplace pripojiť pomocou obchodného modelu na báze subscription. Trh s vertikálne zameraným alebo lokalizovaným softvérom rýchlo rastie. Cloudový trh ALSO spája cloudových NSV spolu s tisíckami európskych predajcov a ich koncových zákazníkov.

ALSO Cloud Marketplace
S cloudovým trhom ALSO spájajú poskytovatelia cloudu, poskytovatelia cloudových NSV a channel partneri integráciu a správu širokého spektra cloudových služieb a prispôsobujú ich potrebám svojich zákazníkov - to všetko prostredníctvom prispôsobeného cloudového trhu. ALSO Cloud Platforma automatizuje životný cyklus cloudových služieb od predaja po fakturáciu, čo uľahčuje ponúkanie kombinácie služieb a služieb s pridanou hodnotou, ktoré najlepšie zodpovedajú potrebám odvetvia.

Channel Partneri
Partneri používajú cloudový obchod ALSO na spájanie, predaj a správu svojich cloudových služieb z miestneho cloudového trhu a na ich kombináciu so svojimi existujúcimi produktmi a službami s pridanou hodnotou. Vytvárajú tak kombináciu služieb, ktoré najlepšie zodpovedajú potrebám ich trhu.

Zákazníci
Využívajte ponuky, ktoré im vytvárajú a ponúkajú partneri kanála ALSO.

Užívatelia
Využívajú cloudové služby, ktoré im poskytuje ich zamestnávateľ.

Prečo je ALSO Cloud Marketplace pre vás tým správnym riešením?

Výhody pre channel partnerov

  • Množstvo cloudových služieb. Získajte prístup k širokej škále kvalitných cloudových služieb od mnohých rôznych poskytovateľov cloudu a cloudových NSV.
  • One-stop shop. Spojte, predajte a spravujte jedinečnú kombináciu služieb z rôznych kategórií s vysokým dopytom na trhu.
  • Služby s pridanou hodnotou. VVyužite služby s pridanou hodnotou spoločnosti ALSO, ako sú finančné a marketingové služby, pre hladký vstup do cloudového podnikania a najrýchlejší možný čas na uvedenie na trh.
  • Lokálne. Profitujte z lokálneho trhu vo vašom jazyku, vo vašej mene, z lokálnej podpory a trhových znalostí lokálneho tímu ALSO.

Výhody pre poskytovateľov cloudu a cloudových NSV

  • Rýchlo k obratu. Poskytovatelia cloudu a poskytovatelia cloudových služieb NSV zvyšujú výnosy rýchlym a ľahkým oslovením lokálnych partnerov a ich zákazníkov.
  • Rýchly čas na uvedenie na trh. Rýchlo spustite svoje služby na cloudovom trhu ALSO a zamerajte sa na činnosti, ktoré pre vás vytvárajú najväčšiu hodnotu.
  • Znížte náklady. Na optimalizáciu a správu použite portfólio služieb ALSO a profesionálne služby ALSO.
  • Zvýšenie pridanej hodnoty. Využite výhody rastúceho dopytu po cloudových službách a staňte sa spoľahlivým poskytovateľom cloudových služieb alebo cloudových ISV ponúkaním vertikálnych integrovaných riešení.

Skontaktujte nás tu:

+421 903 919 872 sales.sk@also.com