1. cofnij

PORTAL ALSO CLOUD MARKETPLACE

Lokalny rynek z rozbudowanym katalogiem usług typu „chmura” i usług wartości dodanej

Platforma ALSO Cloud to nie tylko automatyczne świadczenie usług typu „chmura”. Jest najbardziej kompleksowy z dostępnych rynków online, z zestawem funkcjonalności obejmującym sprzedaż, pomoc, raporty i samoczynną obsługę rozmaitych usług typu „chmura”.

Portal ALSO Cloud Marketplace

Cloud Vendors

Funkcjonalność ALSO Cloud Vendors wykorzystuje portal ALSO Cloud Marketplace do szybkiego i łatwego udostępniania usług tysiącom parterów i ich klientów w różnych kanałach sprzedaży, jak też do optymalizowania dostarczanych usług poprzez korzystanie z profesjonalnej obsługi przez ALSO.

Niezależni dostawcy oprogramowania (ISV) w chmurze sieciowej

O zarejestrowanie się na portalu ALSO Cloud Marketplace mogą ubiegać się firmy ISV z całego świata, stosując biznesowy model abonamentów usług. Rynek ofert oprogramowania obsługującego dalsze podmioty i zlokalizowanego rozwija się dynamicznie. Portal ALSO Cloud Marketplace łączy dostawców ISV oferujących usługi w chmurze sieciowej z tysiącami firm handlowych i klientów końcowych w całej Europie.

Portal ALSO Cloud Marketplace

Dzięki portalowi ALSO Cloud Marketplace dostawcy oferujący usługi w chmurze sieciowej, firmy ISV oraz partnerzy handlowi mogą scalać, integrować, indywidualnie dostosowywać i zarządzać rozmaitymi usługami chmury sieciowej w ramach spersonalizowanej oferty handlowej. Platforma chmury sieciowej ALSO pozwala zautomatyzować cykl życia usługi w chmurze od sprzedaży do fakturowania oraz ułatwia tworzenie ofert hybrydowych, z usługami wartości dodanej optymalnie dostosowanymi do dalszego cyklu życia usługi u klienta.

Partnerzy handlowi

ALSO Cloud Marketplace pozwala partnerom handlowym łączyć, sprzedawać i zarządzać usługami w chmurze za pomocą lokalnego portalu oraz łączyć je z istniejącymi ofertami produktów i usługami wartości dodanej w celu utworzenia unikalnej, hybrydowej oferty najodpowiedniejszej na danym rynku.

Klienci

Klienci korzystają z usług tworzonych i oferowanych im przez partnerów handlowych ALSO.

Użytkownicy

Użytkownicy korzystają z usług chmury sieciowej udostępnianych im przez ich pracodawcę.

Dlaczego portal ALSO Cloud Marketplace to właściwy wybór?

Korzyści dla partnerów handlowych

  • Rozmaitość usług chmury sieciowej. Dostęp do wielu wysokiej jakości usług chmury sieciowej od wielu dostawców i firm ISV.
  • Wszystko w jednym miejscu. Możliwość łączenia w pakiety, sprzedawania i zarządzania unikalnymi połączeniami usług w różnych kategoriach odpowiednio do popytu na rynku.
  • Usługi wartości dodanej. Możliwość korzystania z usług wartości dodanej ALSO w rodzaju usług finansowych i marketingowych, pozwalających na maksymalnie szybkie zaoferowanie produktu na rynku i w chmurze sieciowej.
  • Lokalna obsługa. Oferowanie usług na lokalnym rynku, we własnym języku, lokalnej walucie, z pomocą na miejscu i wsparciem rynkowym ze strony miejscowego zespołu grupy ALSO

Korzyści dla dostawców i firm ISV oferujących usługi poprzez chmurę sieciową

  • Generowanie obrotów w krótkim czasie. Dostawcy i firmy ISV oferujące swoje usługi poprzez chmurę sieciową zwiększą swój obrót dzięki szybkiemu i łatwemu dostępowi do lokalnych partnerów handlowych i ich klientów.
  • Krótki czas wprowadzenia na rynek. Usługi na portalu ALSO Cloud Marketplace można zaoferować w krótkim czasie, skupiając się na działaniach związanych z wprowadzaniem na rynek generujących maksymalną wartość.
  • Niższe koszty. Wykorzystanie oferty usług i profesjonalnej obsługi ze strony ALSO pozwala optymalizować własne usługi i właściwie nimi zarządzać.
  • Większa wartość dodana. Kapitalizacja rosnącego popytu na usługi typu chmura oraz możliwość zdobycia zaufania klientów jako dostawca lub firma ISV dzięki ofertom zintegrowanych rozwiązań o pionowej strukturze.

ALSO Cloud Marketplace
ALSO Cloud Support

+48 22 389 8400
sales.pl@also.cloud