MODELE BIZNESOWE 3S: DOSTAWA, ROZWIĄZANIA I SERWIS

Stabilna i szeroka baza klientów ALSO Group jest kluczowym czynnikiem sukcesu, stwarzającym dodatkowe możliwości rozwoju działalności.

Oparte są one o różne modele biznesowe. Różnią się dynamiką, barierami wejścia i wyjścia, marżami, kosztami operacyjnymi, kapitałem obrotowym, oraz co ważne, kwalifikacjami pracowników. W 2012 roku ALSO dokonała rozdzielenia [ang. decoupling] istniejących modeli dla zintensyfikowania ich rozwoju. Głównymi bodźcami transakcyjnego modelu biznesowego - tradycyjnej działalności związanej z zaopatrzeniem - są efekty skali. Bodźcem w przypadku działalności ukierunkowanej na konsulting w tradycyjnym sektorze rozwiązań biznesowych jest kwalifikowana parametryzacja i testowanie projektów IT. Wszystkie inne rodzaje działalności Usługowej oparte są na technologicznym modelu biznesowym. W rezultacie różne modele biznesowe mają odmienne struktury ryzyka a dywersyfikacja zwiększa stabilność spółki.

Wysoka dostępność, niezawodna dostawa, konkurencyjne ceny.

ALSO może zrealizować dostawę do swoich klientów - lub do klientów tych klientów - w ciągu tego samego dnia. Drobni sprzedawcy mogą zamawiać produkty z naszego obszernego portfolio po atrakcyjnych cenach i w każdej potrzebnej ilości. Ponad 1500 pracowników działu sprzedaży i marketingu produktowego ALSO może udzielić profesjonalnej pomocy w kwestiach dotyczących konfiguracji i zarządzania projektem. Nabywcy mają stały dostęp do informacji o naszej szerokiej ofercie produktowej oraz metodach składania zamówień w naszych sklepach internetowych.

Zindywidualizowane portfolio, krótki etap planowania projektu, doskonała znajomość produktów.

ALSO utrzymuje stały kontakt z nabywcami, zatem zna ich wymagania w odniesieniu do oprogramowania, serwerów, macierzy, sieci, bezpieczeństwa i innych. ALSO oferuje portfolio rozwiązań idealnie dopasowane do wymagań klienta. Przy realizacji projektów ALSO zapewnia wsparcie w zakresie architektury i projektowania, szybko sporządza konkretne konfiguracje na podstawie określonych wymagań, a także monitoruje status projektów. W zarządzaniu projektami ALSO zwraca uwagę na zmiany cen i produktów i oferuje wsparcie w zakresie weryfikacji koncepcji.