1. cofnij

Polityka prywatności

1. Część ogólna

Serdecznie witamy w naszej witrynie internetowej. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką prywatności, gdyż korzystanie z naszej witryny oznacza wyrażenie zgody na jej postanowienia. Administratorem danych osobowych jest ALSO Polska sp. z o.o..

2. Ochrona danych

1. Wejście na stronę internetową ALSO rozpoczyna proces pobierania i zapisywania informacji ogólnych oraz danych osobowych; proces ten jest automatyczny (tzn. nie zależy od rejestracji użytkownika). Z danych osobowych korzystać będziemy wyłącznie dla potrzeb realizacji zamówień, dokonywania dostaw, sprawdzania wiarygodności kredytowej, realizacji płatności, przeciwdziałania nieprawidłowościom przy korzystaniu z naszej witryny oraz w celu informowania użytkowników o zamówieniach, produktach, usługach i ofertach. Ponadto pobieramy dane o czynnościach dokonanych w naszej witrynie przez użytkownika (na przykład, dane o odwiedzonych stronach oraz klikniętych linkach i reklamach). Serwery z których korzystamy standardowo przechowują takie dane, jak na przykład nazwę dostawcy Internetu, dane o stronie, z której użytkownik nas odwiedza, dane o naszych stronach odwiedzanych przez użytkownika oraz jego adres IP. Informacje te używane są wyłącznie do zwiększenia atrakcyjności i funkcjonalności naszej witryny oraz ulepszenia publikowanych w niej treści. W razie przekazywania danych usługodawcom zewnętrznym, stosujemy środki techniczno-organizacyjne zapewniające przestrzeganie przepisów o ochronie danych.

2. Staranne przetwarzanie danych osobowych ma dla ALSO kluczowe znaczenie. Pobierając i przetwarzając dane oraz korzystając z nich, ściśle przestrzegamy przepisów prawa. W niektórych sytuacjach (np. uczestnictwo w konkursach, nawiązywanie kontaktu z nami, składanie dokumentów związanych z ubieganiem się o pracę, korzystanie z treści chronionych) użytkownik podaje nam swoje dane osobowe dobrowolnie. Oznacza to, że ALSO będzie mogło korzystać z podawanych danych dla potrzeb realizacji danej transakcji oraz, jeśli powstanie po temu okazja, z danych adresowych i danych o zamówieniu dla potrzeb marketingowych (za zgodą użytkownika jeżeli jest wymagana), a także udostępniać dane innym spółkom z Grupy ALSO (jeżeli będzie to konieczne lub za zgodą użytkownika) oraz przekazywać (powierzać przetwarzanie) dane osobowe użytkownika osobom trzecim. Jeśli do danych osobowych użytkownika dostęp mają usługodawcy zewnętrzni, ochrona tych danych jest każdorazowo zapewniana poprzez stosowne umowy i ograniczenia. Użytkownik może w każdym czasie odwołać zgodę na używanie i przetwarzanie jego danych, zwłaszcza w celach marketingowych, wysyłając nam stosowne zawiadomienie. Można to uczynić bez konieczności korzystania z formularza, wysyłając email na adres privacy@also.com.

3. Dane osobowe przechowujemy przez czas niezbędny do wykonania zamówionej usługi lub przez okres, na który użytkownik wyraził zgodę, chyba że prawo przewiduje odmienne obowiązki, tak jak na przykład w przypadku okresów przechowywania dokumentacji przewidzianych przez prawo cywilne lub podatkowe.

4. Spółka ALSO wdrożyła zabezpieczenia techniczno-organizacyjne mające na celu ochronę danych użytkownika przed zmianą, utratą i uszkodzeniem oraz przed dostępem osób nieupoważnionych. Zabezpieczenia te podlegają bieżącym aktualizacjom i modernizacjom, tak by dotrzymały kroku postępowi technologicznemu. Dane osobowe użytkownika przekazywane są przez internet między jego komputerem a naszym serwerem w formie zaszyfrowanej. Faktyczny poziom zaszyfrowania zależy m.in. od komputera, z którego użytkownik korzysta. Należy zawsze korzystać z najnowszej wersji przeglądarki, umożliwiającej szyfrowanie 128-bitowe.

5. Grupa ALSO wykorzystuje pliki cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe, które serwer internetowy umieszcza w różnych miejscach przeglądarki na komputerze użytkownika. Pliki te umożliwiają identyfikację użytkownika przy następnym wejściu na daną stronę internetową. Używane przez nas pliki cookies nie rejestrują żadnych danych osobowych (z wyjątkiem danych osobowych wpisywanych przez użytkownika w procesie logowania się, jak np. jego numer klienta), ani też nie uszkadzają komputera użytkownika i nie zawierają wirusów. Gdy użytkownik korzysta z naszej witryny internetowej, umieszczamy na twardym dysku jego komputera głównie cookies zwane „sesyjnymi”, których rola ogranicza się do danej wizyty użytkownika na naszej stronie internetowej. Ich jedynym celem jest kontrola połączenia i nawigacji oraz ułatwienie użytkownikowi przeglądania naszej witryny internetowej. Ciasteczka te „zapamiętują” przede wszystkim niektóre ustawienia sesji, oszczędzając użytkownikowi konieczności powtórnego ich wpisywania. Zakończenie sesji korzystania z przeglądarki powoduje skasowanie tego rodzaju plików cookies. W komputerze użytkownika zamieszczamy ponadto pliki cookies zwane „stałymi”, które pozostają tam przez dłuższy czas, umożliwiając nam rozpoznanie przeglądarki użytkownika przy kolejnych wizytach.

W przeglądarce można włączyć opcję umożliwiającą otrzymywanie przez użytkownika ostrzeżeń, ilekroć serwer internetowy chce umieścić na jego komputerze plik cookie. Użytkownik może włączyć lub wyłączyć opcję akceptowania plików cookies, przy czym w większości przeglądarek opcja ta jest fabrycznie włączona. Użytkownik może opcję tę wyłączyć (blokowanie cookies) lub ustawić przeglądarkę tak, by ostrzegała go przed wysyłaniem cookies. Należy jednak podkreślić, że funkcja sklepu ALSO nie działa bez możliwości korzystania z plików cookies.

Po opuszczeniu strony www.alsopolska.pl, można ręcznie usunąć umieszczone przez nią pliki cookies ze swojego twardego dysku, na przykład gdy problem z połączeniem internetowym uniemożliwia ich automatyczne usunięcie.

Poniżej podajemy dalsze informacje o rodzaju i celach stosowanych przez nas plików cookies, poszczególnych ustawieniach w tym zakresie oraz możliwości zablokowania cookies:

6. Na swoich stronach internetowych ALSO korzysta z oprogramowania analitycznego Webtrekk firmy Webtrekk GmbH. Część danych rejestrowanych podczas wizyty internauty na naszych stronach internetowych wykorzystywana jest dla potrzeb analiz statystycznych i w tym celu jest przekazywana firmie Webtrekk GmbH. Takie analizy pomagają nam odpowiednio zoptymalizować naszą ofertę. Webtrekk GmbH posiada certyfikat ochrony danych w branży analiz ruchu sieciowego. Adres IP użytkownika przekazywany jest wraz z wszystkimi kwerendami serwera, dzięki czemu serwer wie, gdzie wysłać odpowiedź. W momencie połączenia z Internetem każdy internauta uzyskuje adres IP od swojego dostawcy Internetu (ang. Internet Service Provider), który to podmiot jest w stanie powiązać nadane adresy IP z poszczególnymi klientami oraz stwierdzić czas ich nadania. Jednak adres IP użytkownika przechowywany jest anonimowo i co do zasady nie da się zeń wywieść jego tożsamości, chyba że użytkownik wcześniej zalogował się na naszej stronie internetowej przy użyciu swojej nazwy klienta i pozostaje zalogowany w trakcie wizyty na stronie. Dane użytkownika rejestrowane są poprzez odpowiednie ustawienie piksela na danej stronie. Firma Webtrekk używa sesyjnych plików cookies oraz tzw. cookies „ostatnie kliknięcie”, które są usuwane z momentem zakończenia przez użytkownika sesji w przeglądarce. Firma Webtrekk używa ponadto tzw. cookies „stałych” (evercookies), działających przez okres do 6 miesięcy lub ulegających skasowaniu po użyciu ich przez określoną liczbę razy. Takie cookies są więc pseudonimowe. Tego rodzaju dane o użytkownikach nie są przez firmę Webtrekk łączone z innymi danymi o osobie identyfikowanej przez dany pseudonim. Dane te są usuwane, gdy nie trzeba ich już przechowywać dla potrzeb analiz internetowych zachowań użytkowników, lub gdy dany użytkownik tego zażąda.

Nasza witryna internetowa korzysta również z usług analizy sieciowej Google Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (zwaną dalej „Google”). Google Analytics korzysta z plików „cookie” (plików tekstowych zapisywanych w komputerze użytkownika), ułatwiających analizowanie korzystania przez użytkowników z witryny internetowej. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania przez użytkownika z witryny (w tym adres IP użytkownika) są przesyłane i zapisywane przez Google na jej serwerach znajdujących się w Stanach Zjednoczonych. Google wykorzystuje te informacje do rejestrowania korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania raportów o aktywności witryny dla jej operatorów oraz do innych usług związanych z funkcjonowaniem witryny i korzystaniem z Internetu. Google może przekazywać te informacje osobom trzecim, jeśli ma taki obowiązek z mocy prawa lub jeśli dane osoby trzecie przetwarzają informacje na rzecz Google. Google nie będzie łączyć adresu IP z innymi danymi przechowywanymi przez Google. Użytkownik może odmówić korzystania z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienie w przeglądarce internetowej. Należy jednak pamiętać, że może nie być wówczas możliwe korzystanie z pełnej funkcjonalności witryny. Korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na przetwarzanie informacji przez Google w sposób i w celach podanych powyżej.

Użytkownik odwiedzający strony internetowe może zrezygnować z możliwości przechowywania zarejestrowanych danych anonimowych z tych odwiedzin, dzięki czemu dane takie nie będą już więcej rejestrowane. Wyłączenie użytkownika z analiz ruchu sieciowego prowadzonych przez firmę Webtrekk (Webtrekk Web Controlling) odbywa się przez ustawienie stosownego pliku cookie. Wyrażona przez użytkownika odmowa obowiązuje, dopóki użytkownik nie usunie tego pliku.

7. Zarówno nasza witryna jak i sklep oferują użytkownikom dodatkowe usługi pochodzące od osób trzecich (usługodawców zewnętrznych), które także mogą wykorzystywać pliki cookie i podobne technologie do rejestracji danych o użytkownikach. Sposób korzystania z technologii pochodzących od osób trzecich podlega obowiązującym u nich regulacjom w zakresie ochrony danych i nie jest regulowany naszymi zasadami w tym zakresie.

8. Nasza witryna internetowa może zawierać linki do witryn należących do osób trzecich, nad których treścią nie mamy kontroli. Za treści znajdujące się w witrynach osób trzecich nie odpowiadamy. Odpowiedzialność za treści na stronach, do których linki zamieszczamy ponosi każdorazowo operator danej strony. Strony, do których linki zamieszczamy są badane na dzień umieszczenia linku pod kątem możliwych naruszeń prawa. Na dzień umieszczenia tych linków żadnych takich naruszeń nie stwierdzono. Jednak, w braku konkretnych wskazówek co do możliwych naruszeń, stałe monitorowanie treści na takich stronach jest niepraktyczne. W razie powzięcia wiadomości o naruszeniu prawa na danej stronie, niezwłocznie usuwamy prowadzący do niej link, a także ewentualny link prowadzący z tej strony do naszej witryny, jeśli taki link jest nam znany.

9. Użytkownik ma prawo dostępu do wszelkich przechowywanych przez nas danych osobowych dotyczących jego osoby oraz prawo ich poprawiania w razie konieczności. W tym celu konieczne jest pisemne zawiadomienie złożone przez użytkownika na adres wskazany na następującej stronie: Firma. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia przez ALSO usług.

3. Zmiany

ALSO może w każdym czasie i bez uprzedzenia dokonywać zmian niniejszej Polityki prywatności oraz treści niniejszej witryny internetowej, a zwłaszcza zmian widniejących w niej produktów i ich specyfikacji, usług, cen oraz informacji o dostępności.

Stan prawny: luty 2015 r.