Wstęp

Wezwanie do sprzedaży akcji ABC DATA S.A.

Zapisy trwają do 14 czerwca 2019r.

cena: 1,44 zł

Jak odpowiedzieć na wezwanie?

1. Akcjonariusz posiadający rachunek maklerski w Santander Biuro Maklerskie (dawniej: Dom Maklerski BZ WBK), Domu Maklerskim BOŚ S.A. lub Domu Maklerskim mBanku

Składa w domu maklerskim dyspozycję blokady akcji, zlecenie sprzedaży oraz zapis na sprzedaż akcji. W domu maklerskim jest możliwość złożenia zapisu osobiście w oddziale (wskazanym w treści Wezwania), a także telefonicznie lub przez Internet.

2. Akcjonariusz posiadający rachunek maklerski u innego brokera niż Santander Biuro Maklerskie, Dom Maklerski BOŚ S.A. lub Dom Maklerski mBanku składający zapis osobiście:

Składa w swoim domu maklerskim dyspozycję blokady akcji oraz zlecenie sprzedaży akcji, uzyskując świadectwo depozytowe; zgłasza się osobiście z dowodem osobistym w oddziale Santander Biuro Maklerskie, Domu Maklerskiego BOŚ S.A. lub Domu Maklerskiego mBanku (wskazanym w treści Wezwania) i składa zapis na sprzedaż akcji załączając oryginał świadectwa depozytowego.

3. Akcjonariusz posiadający rachunek maklerski u innego brokera niż Santander Biuro Maklerskie, Dom Maklerski BOŚ S.A. lub Dom Maklerski mBanku składający zapis korespondencyjnie:

Składa w swoim domu maklerskim dyspozycję blokady akcji oraz zlecenie sprzedaży akcji, uzyskując świadectwo depozytowe; wypełnia formularz zapisu na sprzedaż akcji (podpis akcjonariusza pod formularzem powinien być poświadczony przez pracownika domu maklerskiego wydającego świadectwo depozytowe lub przez notariusza); wysyła (listem poleconym lub pocztą kurierską z dopiskiem „Wezwanie – ABC DATA SA”) formularz zapisu i oryginał świadectwa depozytowego na wskazany w wezwaniu adres Santander Biuro Maklerskie.

Dokumenty do pobrania

Pobierz dokument Wezwania