1. cofnij

Regulamin kampanii generuj tematy, odbieraj nagrody! Pomożemy ci zacząć sprzedać Office 365 i Dynamics 365 Twoim klientom!

Rozpoczynamy promocję w ramach, której handlowiec może odebrać nagrody za generowanie szans sprzedaży na usługi chmurowe Microsoft. Nagrody za zgłoszone tematy będą przyznawane zgłaszającym niezależnie od tego, która firma finalnie dokona sprzedaży.

Produkty objęte promocją:

usługi z rodziny Office 365 i Dynamics 365

Czas trwania promocji:

17/08/2017 - 23/12/2017

Warunek przystąpienia do promocji:

rejestracja w systemie dystrybutora i podanie prawidłowych danych kontaktowych przy zgłoszeniach szans sprzedaży (leads)

Podmioty objęte promocją: polscy partnerzy Microsoft adresujący potencjalną sprzedaż do polskich komercyjnych klientów końcowych z sektora SMB (kwalifikacja na podstawie wewnętrznej listy klientów Microsoft).

Podmioty objęte promocją: polscy partnerzy Microsoft adresujący potencjalną sprzedaż do polskich komercyjnych klientów końcowych z sektora SMB (kwalifikacja na podstawie wewnętrznej listy klientów Microsoft).

Wszystkie leady zgłoszone podczas trwania promocji w okresie marzec-czerwiec również zostaną wypłacone, jeśli zakończą się transakcją sprzedaży w okresie trwania bieżącej promocji (od 17 sierpnia do 23 grudnia).

Aby zarejestrować szansę sprzedaży do promocji potencjalny projekt musi spełniać następujące warunki:

 • Klient nie może być istniejącym posiadaczem usług Microsoft 365, Office 365 lub Dynamics 365 (według danych Microsoft),
 • Klient musi deklarować zakup co najmniej 5 licencji,
 • Szansa nie została zgłoszona wcześniej przez innego partnera,
 • Szansa nie została wcześniej zgłoszona do Microsoft (weryfikacja przez Microsoft).

Zgłoszenie należy przesłać na adres jolanta.anders@also.com i musi ono zawierać poniższe informacje:

 • nazwa klienta, adres i NIP,
 • jaki plan usługi i w jakiej ilości klient zamierza kupić,
 • ilość PC w firmie klienta,
 • nazwa partnera, adres i NIP,
 • dane opiekuna tematu po stronie partnera (imię i nazwisko, telefon, email).

Dystrybutor w przeciągu 4 dni roboczych potwierdzi partnerowi czy przesłane zgłoszenie spełnia warunki rejestracji do promocji. Dystrybutor przyjmie maksymalnie 100 zgłoszeń per partner w okresie trwania promocji.

Wypłata zgromadzonych funduszy nastąpi w lutym (za liczbę aktywnych licencji w momencie wypłaty) po spełnieniu następujących warunków:

 • Zgłoszenie szansy sprzedażowej zostało zakwalifikowane przez dystrybutora, jako spełniające warunki rejestracji do promocji.
 • Klient musi dokonać zakupu, co najmniej 5 licencji w ramach programów licencyjnych objętych promocją w okresie trwania promocji u dowolnego partnera Microsoft,
 • Zakup nie może nastąpić wcześniej niż po otrzymaniu przez partnera potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia do promocji,
 • Usługa zostanie uruchomiona na nowym koncie usługi (tzw. tenant), jedno konto usługi będzie przypisane do jednego klienta,

Wypłacone zostaną środki za maksymalnie 5 zamkniętych szans sprzedażowych w miesiącu dla jednego partnera. W przypadku, gdy dokona się większa ilość takich sprzedaży o tym, które projekty zostaną objęte wypłatą, zadecyduje data transakcji według systemów raportowania Microsoft. Maksymalna wypłata za jedną szansę sprzedażową nie może przekroczyć wartości 500 licencji zakupionej usługi (bądź rocznej wartości subskrypcji w przypadku modelu CSP). Wypłata środków do Partnera nastąpi najpóźniej do 28 lutego 2018.

Regulamin promocji może ulec zmianie w dowolnym momencie bez podania przyczyn. Promocja jest ważna w podanym okresie lub do wyczerpania puli środków przeznaczonych na promocję. Kalkulacja wypłat nastąpi na podstawie raportów wewnętrznych Microsoft. W sytuacjach spornych dystrybutor ma prawo podjąć decyzję o finalnym kształcie wypłat.

Za podawanie nieprawdziwych informacji Partner może zostać usunięty z promocji w dowolnym momencie.

Promocja nie dotyczy partnerów Microsoft posiadających status CSP Direct Partner.

Zobacz regulamin