1. cofnij

ALSO rekomenduje oprogramowanie Microsoft ®

Promocja ALSO Polska sp. z o.o. – Windows Server OEM/ROK

  • Promocja trwa od 09.10.2017 do 30.10.2017. lub do wyczerpania zapasów.
  • W promocji brane są pod uwagę zakupy systemów operacyjnych Windows Server Standard wraz z CALami dostępowymi w licencji OEM oraz ROK
  • Zakup premiowanych produktów w okresie trwania promocji nagrodzony zostanie bonami premiowymi Sodexo o wartości 15 zł do każdego zakupionego systemu Windows Server i 3 zł do każdej sztuki CALi dostępowych OEM/ROK.
  • ALSO Polska premiuje zakupy maksymalnie 50 systemów operacyjnych Microsoft Server w wersji OEM oraz nie ograniczoną liczbę CALi dostępowych w wersji OEM/ROK.
  • Warunkiem udziału w promocji jest rejestracja do promocji w terminie nie późniejszym niż do 30 października 2017 r. Zgłoszenia po tym terminie nie będą uznawane.
  • Uczestnik Programu ponosi odpowiedzialność za prawidłowe zaksięgowanie nagrody oraz realizację zobowiązań publicznoprawnych (podatkowych) związanych z jej uzyskaniem.
  • Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.
  • Regulamin oraz czas trwania promocji mogą ulec zmianie w trakcie jej trwania.
  • Przy odbiorze nagrody Uczestnik (lub inna osoba odbierająca nagrodę pod wskazanym adresem) składa podpis na liście przewozowym, co jest równoznaczne z pokwitowaniem odbioru nagrody.

Obowiązki i odpowiedzialność ALSO Polska związane z nagrodami ograniczają się do zapewnienia dostawy nagrody na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.