NIEMIECKI | ANGIELSKI | POLSKI

Zakup IT

Możliwość spieniężenia używanego sprzętu IT!

Pytania w sprawie programu prosimy kierować na adres

buyback.pl@also.com

SPRAWDŹ WYCENĘ Pobierz prezentację o programie

Od ponad 15 lat Webinstore, jako jedna z największych firm refurbishingowych w Niemczech, przekształca niezawodnie i bezpiecznie używany sprzęt IT w świeży kapitał dla firmy. Nasi wieloletni klienci doceniają przede wszystkim szybkie uwolnienie kapitału, bezpieczne i certyfikowane usuwanie danych, szeroki zakres usług serwisowych IT, a także terminową realizację projektów z zachowaniem poufności. Oferujemy bogate doświadczenie w dziedzinie refurbishingu w połączeniu z profesjonalizmem na najwyższym poziomie i solidnym zapleczem finansowym.

Usytuowanie naszej siedziby - ze względu na centralne położenie Berlina - zapewnia nam optymalne warunki w zakresie usług logistycznych o zasięgu paneuropejskim.

Odkryj wszystkie korzyści, które oferuje wiarygodna współpraca z nami:

Atrakcyjne dochody

Skorzystaj z precyzyjnie dostosowanych modeli zakupowych Webinstore. Kupujemy od Ciebie stary sprzęt IT w atrakcyjnej cenie i przejmujemy jego profesjonalny remarketing. Chętnie sporządzimy indywidualną ofertę w ciągu 48 godzin. Dla Ciebie oznacza to maksymalny zysk przy minimalnym nakładzie i maksymalnej oszczędności czasu.

Partnerstwo oparte na zaufaniu

Jako jedna z największych firm refurbishingowych w Niemczech chętnie odkupujemy stary sprzęt firmowy IT. Korzystnie i profesjonalnie. Wybierając Webinstore jako partnera masz pewność współpracy z wiarygodną i renomowaną firmą refurbishingową, która może pochwalić się ponad 15-letnim doświadczeniem w opłacalnym remarketingu używanego, ale nadal działającego jeszcze sprzętu IT. Webinstore posiada dużą wiedzę fachową w tej dziedzinie oraz wystarczające środki finansowe, aby realizować także duże projekty.

Certyfikowane usuwanie danych

Bezpieczeństwo danych na temat odkupionego sprzętu IT jest w pełni dokumentowane przez Webinstore (raportowanie). Począwszy od transportu aż do certyfikowanego usuwania danych gwarantujemy ochronę poufnych informacji. W przypadku procesu usuwania danych trwającego do 24 godzin, są one usuwane trwale i nieodwołalnie z urządzeń oraz zgodnie z BSI. Obejmuje to również zewnętrzną anonimizację urządzeń oraz certyfikat usuwania danych.

Ochrona środowiska

Kolejny plus to wspieranie zrównoważonego rozwoju. W przeciwieństwie do nowej produkcji remarketing komputerów nie powoduje emisji CO2. Zamiast szkodliwej dla środowiska utylizacji, używane komputery, laptopy, monitory TFT i drukarki, po dokładnym czyszczeniu i naprawie, są ponownie wprowadzane do obrotu na rynku. Profitują z tego zarówno zamawiające instytucje publiczne, takie jak szkoły i placówki oświatowe, jak i prywatni użytkownicy.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

1. Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( dalej „RODO”) jest:
Also Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 45 A, 02-146 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000218498, NIP: 89500218498, REGON: 930310841 (dalej „Administrator”).

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora można kontaktować się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej na adres: ochronadanych@also.com

2. Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

  • 2.1 Osoby, które wypełniają formularz zgłoszeniowy proszone są o podanie danych niezbędnych do realizacji Promocji.
  • 2.2 Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do udziału w Promocji. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w Promocji.
  • 2.3 Pani/Pana dane osobowe, podane podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego są przetwarzane:
    a) w celach realizacji Promocji przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

3. Komu mogą być ujawnione Pani/Pana dane osobowe
Dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora:

  • a) podmiotom realizującym na zlecenie Administratora czynności związane z realizacją Promocji,
  • b) organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

4. Czas przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora przez czas trwania Promocji oraz przez czas niezbędny do wywiązania się przez Organizatora z obowiązków związanych z przeprowadzeniem Promocji (w tym dokumentacji rozliczeniowej).

5. Uprawnienia osoby

  • 5.1 Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora, prawo wycofania zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.
  • 5.2 Przysługuje Panu/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.