1. Back

18.mar.2020 - Stokke

Ny kraftig kronesvekkelse - forbehold om priser og prisendringer

Den norske kronekursen når stadig nye bunner, og har ytterligere svekket seg vesentlig det siste døgnet. Dette påvirker direkte på våre priser, som endres løpende.

Vi må også ta forbehold om prisendring på produkter og tilbud som er gitt. Prisfiler og priser på web vil derfor endres løpende iht. utviklingen.

Ta kontakt med din kontaktperson i ALSO om du har spørsmål eller trenger hjelp.